Management

Dit is een bijdrage van Sentia
Infrastructuur
containerbeheer

In vier stappen naar effectief containerbeheer

Het beheren van een gecontaineriseerde omgeving vraagt om een andere aanpak. Hoe borg je de kwaliteit?

8 juni 2020
Door: Sentia, partner

Het beheren van een gecontaineriseerde omgeving vraagt om een andere aanpak. Hoe borg je de kwaliteit?

Steeds meer organisaties draaien applicaties in een gecontaineriseerde omgeving, maar schieten in de praktijk dikwijls tekort in het beheer van deze applicaties. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer onduidelijk is wat de gevolgen zijn van een falende applicatie. Een gebrek aan operationele kennis speelt een belangrijke rol in het gebrek aan beheer. Hoe kunnen organisaties en developers voorkomen dat het beheer over hun gecontaineriseerde applicaties tekortschiet?

Het gebruik van containers vraagt om een andere manier van denken en dus om een andere manier van ontwerpen en ontwikkelen. In feite staat altijd dezelfde vraag centraal: hoe kun je een applicatie inkapselen en inmenging met andere applicaties op dezelfde server tot een minimum beperken? Wat ontbreekt in het beantwoorden van deze vraag is het beheer van de containers. De volgende vier maatregelen kunnen dat voorkomen.

1 - Stel een kwaliteitsplan op

Een belangrijke eerste stap is het opstellen van een kwaliteitsplan voordat daadwerkelijk gestart wordt met de ontwikkeling van een applicatie. Dit dwingt een developmentteam tot het stellen van een aantal essentiële vragen. Belangrijk is dat deze vragen operationeel, en niet functioneel, van aard zijn. Het draait uiteindelijk om de waarde die de applicatie op moet leveren. Denk hierbij aan vragen als: hoeveel verzoeken moet de applicatie verwerken, welke actie moet volgen wanneer een bepaald verzoek binnenkomt, et cetera. En ook niet onbelangrijk: het developmentteam is verantwoordelijk voor het kwaliteitsplan, niet het management. Waarom? Dit wordt in de volgende maatregel besproken.

2 - Breng management en development op één lijn

Developers en het management hebben hetzelfde belang, maar spreken vaak twee verschillende talen. In het kwaliteitsplan draait het om het verminderen van het onbegrip tussen deze twee. Service Level Indicators (SLI) en Service Level Objectives (SLO) spelen hier een belangrijke rol in, en moeten terugkomen in het plan. Service Level Agreements (SLA’s) worden door de business opgesteld, maar de SLO’s vormen hiervoor de basis. Developers die de SLI’s en SLO’s van een nog te ontwikkelen applicatie duidelijk vast hebben gelegd in het kwaliteitsplan, maken het voor hun management eenvoudiger om reële SLA’s op te stellen.

3 - Leg regels vast

Een voorwaarde voor effectief applicatiebeheer is weten hoe alles behoort te werken. Dat klinkt eenvoudig, maar gebeurt in praktijk nog te weinig. Door binnen een omgeving een aantal regels vast te leggen, kan bekeken worden of alles werkt zoals het zou moeten werken. Dit voorkomt dat developers geen inzicht meer hebben in hoe de applicatie draait binnen een gecontaineriseerd platform wanneer een applicatie van de ontwikkelingsfase naar productiefase gaat.

4 - Gebruik externe kennis

Nog te vaak wordt bij het signaleren van een technisch probleem in relatie tot een applicatie direct gezocht naar een externe tool om het op te lossen. Dat werkt wellicht op de korte termijn, maar biedt geen schaalbare oplossing. Bovendien voeg je dan een nieuwe variabele toe aan je applicatie, of een nieuw systeem dat beheerd moet worden. Daarnaast kan het betekenen dat je op zoek moet gaan naar een nieuwe leverancier. Op de lange termijn resulteert dit dus in meer kosten en complexiteit. Een betere (en meer duurzame) oplossing is het bieden van extra tijd aan het team, zodat ze beter na kunnen denken over de beste manier om een applicatie in te richten. Hierbij kunnen ze ondersteund worden door experts op het vlak van beheer en operations. Experts weten vaak ook welke oplossingen binnen bijvoorbeeld Azure en AWS kunnen helpen bij bepaalde vraagstukken waar engineers tegenaanlopen.

Alleen wanneer beheer vanaf het begin integraal onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van een applicatie in een gecontaineriseerde omgeving, zijn organisaties in staat om daadwerkelijk de voordelen van containers te plukken.

 

 

Dit artikel verscheen eerder op https://resources.sentia.com/nl/in-vier-stappen-naar-effectief-containerbeheer 

Reactie toevoegen