Management

Dit is een bijdrage van Sentia
IT beheer
PowerConnect

Tech in 2 minuten: Wat is SAP PowerConnect?

Ymor geeft webinar ‘Splunkify your SAP environment’ over SAP PowerConnect.

15 april 2020
Door: Sentia, partner

Ymor geeft webinar ‘Splunkify your SAP environment’ over SAP PowerConnect.

De ontwikkelingen in de IT volgen elkaar razendsnel op, net als nieuwe producten en oplossingen. In deze rubriek wordt kort en bondig uitgelegd wat een product of oplossing doet en vooral wat je er als bedrijf mee kunt. Deze keer: Wat is SAP PowerConnect?

SAP PowerConnect is een add-on voor SAP systemen om SAP data te kunnen ontsluiten naar het Splunk data-to-everything platform.

Wat kun je met SAP PowerConnect?

Met SAP PowerConnect kan SAP-data ontsloten worden naar Splunk. Dit was eerder niet mogelijk. Dit betekent dat SAP-data nu gecorreleerd kan worden met andere relevante IT-data, ook over verschillende systemen heen. Denk bijvoorbeeld aan een ‘order-to-cash’ business proces waar meerdere systemen bij betrokken zijn, of het ontsluiten van SAP-data naar een Security Operations Center (SOC) waardoor IT auditing vereenvoudigd wordt.

Alle tabellen binnen SAP zijn te ontsluiten naar Splunk, waarbij direct context wordt toegevoegd. Dit betekent dat de data ‘leesbaar’ wordt en geschikt is voor analyse. De oplossingen die door SAP reeds worden aangeboden, zoals de Solution Manager of Focused Run, kunnen de data niet op dit detailniveau, over de systemen heen en binnen twee dagen beschikbaar maken.

Bovendien kan de ontsloten data gebruik maken van de kracht van het Splunk data-to-everything platform. Hierdoor behoren onder andere Artificial Intelligence, Machine Learning en auto-remediation op SAP ook tot de mogelijkheden.

Wat zijn de productspecificaties of waar bestaat de oplossing uit?

De oplossing bestaat uit twee onderdelen:

  1. SAP PowerConnect Splunk App
  2. SAP PowerConnect SAINT Add-on

De dataverzameling wordt via de PowerConnect SAINT Add-on uitgevoerd terwijl de visualisatie, alerting, correlatie, in de Splunk App wordt uitgevoerd.

De oplossing ondersteunt zowel Splunk Cloud als Splunk On-Prem installatie. Het is tevens mogelijk om PowerConnect for SAP & Splunk in de AWS Solution Space als een all-in-one SAAS-oplossing uit te rollen. De oplossing ondersteunt SAP R3 (Netweaver) vanaf versie 7.0 en ook S/4 Hana wordt - inclusief de nieuwste versie - ondersteund. Voor alle oplossingen is SAP PowerConnect officieel gecertificeerd. Zowel ABAP als Java als dualstack-omgevingen zijn ondersteund.

Hoe werkt SAP PowerConnect?

De oplossing werkt op basis van een duidelijke scheiding in activiteiten: de dataverzameling wordt vanuit de SAP PowerConnect SAINT Add-on gedaan. De verzamelde data wordt vervolgens naar de Splunk omgeving gestuurd. Dit werkt via zowel HTTP als HTTPS; op basis van de Splunk HTTP-Event-Collector (Splunk-HEC) functionaliteit. De datarichting is enkel van SAP naar Splunk, er zal nooit communicatie andersom plaatsvinden. Er wordt veel aandacht besteed aan minimale system-impact, waardoor de dataverzameling nauwelijks effect heeft op de resources van het SAP-landschap.

De data kan naar één of meerdere Splunk systemen ontsloten worden, denk aan een development-versus productieomgeving. Door gebruik te maken van de zogenoemde Splunk HEC-functionaliteit is de oplossing Splunk-omgeving agnostisch. 

Wat levert SAP PowerConnect een bedrijf op?

Met SAP PowerConnect ontstaat objectief inzicht in complete end-to-end bedrijfsprocessen, eindgebruikersmonitoring, het presteren van SAP-systemen en in security-metrieken. Er zijn meer dan 50 dashboards beschikbaar met inzichten over operations, security, interfacing en business processen. Hiermee krijgt een organisatie grip op haar SAP-systeem in de context van de rest van de IT-omgeving.

Hoe onderscheidt het product / de oplossing zich van de concurrentie?

Er is op het moment van schrijven geen andere SAP-gecertificeerde oplossing beschikbaar op de markt. Dit betekent dat SAP PowerConnect elke zes maanden een zware SAP Audit moet doorstaan voor elke nieuwe versie die wordt gereleaset. Het product staat bekend om zijn extreem snelle live-gang. Binnen twee dagen - afhankelijk van de voortbrengingsprocessen van de klant door OTAP - kan de oplossing data ontsluiten naar Splunk en beschikbaar maken voor analyse!

Wat zijn de voordelen van SAP Powerconnect?

SAP PowerConnect ondersteunt alle versies, of het om R3 of S/4 HANA gaat om JAVA of ABAP of misschien een dual stack. En dit alles gecertificeerd dus met volledige ondersteuning van SAP.

Nieuwe versies van SAP worden direct gecertificeerd en nieuwe feature releases worden regelmatig uitgebracht zodat er ook efficiëntie behaald kan worden als je denkt aan bv. de HANA release notes welke handmatig moeten worden nagekeken, dit kan nu allen geautomatiseerd. Onder andere deze analyse zorgt ervoor dat tijd kan worden vrijgemaakt voor uw SAP medewerkers om bezig te zijn met nieuwe functionaliteiten of projecten in plaats van operatie en troubleshooting.

Zijn er ook nadelen?

Indien een organisatie geen gebruik maakt van Splunk maar van ander SIEM-producten dan is de ontsluiting niet out-of-the-box mogelijk. Alle standaard dashboards zijn gebaseerd op Splunk en hier is dan ook de standaard Splunkbase app voor gebouwd. Alles is mogelijk, maar het zijn dan specifieke klantvragen. 

 

Reactie toevoegen