Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van SAS
Analytics
Global Business Barometer

Positiever sentiment onder Europese bestuurders over economie

De Global Business Barometer meet de impact van COVID-19 op organisaties

8 juli 2020
Door: SAS , partner

De Global Business Barometer meet de impact van COVID-19 op organisaties

Om inzicht te krijgen in de economische gevolgen van COVID-19 heeft The Economist Intelligence Unit, ondersteund door SAS, een onderzoek uitgevoerd onder 2.758 leidinggevenden uit 118 landen. Met de Global Business Barometer (GBB) willen The Economist Intelligence Unit en SAS inzicht krijgen in de plannen van organisaties voor de komende drie maanden en daarna. De Global Business Barometer meet het sentiment over de huidige gebeurtenissen en de onzekerheid onder leidinggevenden. Ook onderzoekt de GBB hoe organisaties vandaag de dag omgaan met de crisis en plannen maken voor de toekomst.

In dit wereldwijde onderzoek wordt de respondenten een verscheidenheid aan onderwerpen voorgelegd, variërend van hun visie op de wereldeconomie en investeringsplannen tot operationele processen en risicomanagementstrategieën. De metingen voor de GBB worden afgezet op een schaal van -50 (veel slechter) tot +50 (veel beter), met metingen op mondiaal, regionaal, nationaal en bedrijfsniveau. De barometer wordt regelmatig geactualiseerd om veranderingen in het sentiment in de loop van de tijd bij te houden. In april vond het eerste onderzoek plaats, en eind mei was er een nieuwe meting.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Europese bestuurders hebben de grootste schommeling gezien van pessimisme naar optimisme over de wereldeconomie. De score veranderde van -40,5 in april naar -27,3 in mei (een stijging van +13,2).
  • In de vorige Global Business Barometer in april waren leidinggevenden in Europa somberder over het consumentenvertrouwen. Sindsdien is dat pessimisme verschoven naar een meer lokaal perspectief, het beeld dat ze hebben van de economie in hun eigen land.
  • De meest populaire overheidsmaatregel (met 51% van de reacties) om de economie en het bedrijfsleven te ondersteunen bij hun herstel, was het beperken van internationale reizen.
  • Analytics en AI kunnen organisaties helpen om operationele wendbaarheid en kostenbesparingen te realiseren in een tijd van economische onrust.

Organisaties nog in de overlevingsfase
We zien drie stadia van herstel van de crisis: overleven, adaptatie en herstel. De meest recente Global Business Barometer laat zien dat we ons sinds eind mei in Europa nog steeds in de overlevingsfase bevinden, hoewel velen hun bedrijfsvoering hebben aangepast aan de situatie. Sommige van deze veranderingen zijn naar verwachting zelfs permanent.

Minder pessimistisch
De barometerstand voor de vooruitzichten over de wereldeconomie voor de komende drie maanden steeg met 11,7 punten van -39,4 tot -27,7, een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerste GBB in april, maar wijst erop dat een herstel mogelijk nog ver weg is. Het sentiment in Europa steeg het sterkst (van -40,5 tot -27,3), op de voet gevolgd door de Azië en Noord-Amerika. Het sentiment over de wereldeconomie onder leidinggevenden in het Midden-Oosten en Afrika is weliswaar nog steeds gestegen, maar slechts met 6,9 punten, het minste van de vijf regio's die in de barometer zijn meegenomen.

Het sentiment in China daalt
De grootste schommeling in de barometer van april tot mei kwam in China, waar de economische vooruitzichten voor drie maanden met 21,9 punten daalden. Ten tijde van de eerste GBB in april leek China over de ergste COVID-19 crisis (of in ieder geval de eerste golf) heen te zijn. Dat is sindsdien duidelijk veranderd: de stemming over de Chinese prognoses is aanzienlijk verslechterd en de Chinese regering heeft voor het eerst in decennia haar jaarlijkse BBP-doelstelling losgelaten.  

Minder internationale reizen
Op de vraag welke acties ze graag zouden willen zien die hun regeringen de komende maanden nemen om de wereldeconomie en het bedrijfsleven weer op de rails te krijgen, schoot de "beperking van het internationale reizen" omhoog naar het nummer één antwoord (51%). Dit werd belangrijker gevonden dan andere opties zoals directe fiscale stimulering van de consument en belastingverlagingen. Nu de reisbeperkingen in veel gevallen aantoonbaar effectief zijn geweest tegen de verspreiding van het coronavirus, zien we dat leidinggevenden zich op op dit punt gaan aanpassen.  

Lange hersteltijd verwacht
Het percentage respondenten van het GBB-onderzoek dat antwoordt dat het wereldwijde economische herstel "3 tot 5 jaar" zal duren, is gestegen. In april bedroeg het cijfer 30,8%. In mei bedroeg het 37,2%.

Reactie toevoegen