Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van SAS
Carriere
Curiosity

Nieuwsgierige medewerkers zijn steeds belangrijker in krappe arbeidsmarkt

Een cruciale eigenschap voor het stimuleren van digitale transformatie en innovatie

2 december 2021
Door: SAS , partner

Een cruciale eigenschap voor het stimuleren van digitale transformatie en innovatie

In deze tijd van krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt – en zoals in Amerika ‘The Great Resignation’ wat gepaard gaat met een enorme uitstroom van personeel – wordt nieuwsgierigheid door managers steeds meer erkend als een waardevolle vaardigheid.

Nieuwsgierigheid (creatief denken en probleemoplossend vermogen) speelt een belangrijke rol bij het oplossen van bedrijfsuitdagingen zoals werktevredenheid, personeelsbehoud, aantrekken van nieuwe medewerkers en creëren van een innovatieve werkomgeving. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde SAS Curiosity@Work rapport dat is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 2.000 managers uit verschillende sectoren en op LinkedIn-data van de afgelopen twee jaar.

Nieuwgierigheid draagt bij aan het succes van organisaties
De belangrijkste bevindingen van het rapport tonen aan dat nieuwsgierigheid wereldwijd een onderscheidende factor is voor het succes van organisaties. Nieuwsgierigheid bevordert innovatie, productiviteit en het oplossen van problemen. Bijna driekwart (72%) van de managers is van mening dat nieuwsgierigheid een zeer waardevolle eigenschap is van werknemers, en meer dan de helft is het ermee eens dat creativiteit en leergierigheid bijdragen aan betere prestaties (51%) en het succes van het bedrijf (59%). Ook uit gegevens van LinkedIn blijkt dat er op jaarbasis een toename is van 158% in het aantal berichten waarin nieuwsgierigheid wordt genoemd en een groei van 90% in het aantal vacatures waarin nieuwsgierigheid wordt genoemd.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt vinden managers het vooral een uitdaging om hun medewerkers gemotiveerd te houden: 60% van de managers noemt dit als een probleem. Meer dan de helft van de managers zegt moeite te hebben om goede werknemers te behouden (52%) en werknemers te stimuleren om meer te doen dan alleen hun basistaken (51%). Volgens de ondervraagden zijn de grote voordelen van nieuwsgierigheid een grotere betrokkenheid en tevredenheid (58%), efficiëntie en productiviteit (62%), en creatief denken (62%).

"Ons onderzoek biedt een overtuigend bewijs dat nieuwsgierigheid niet langer gewoon leuk is om te hebben. Integendeel, deze vaardigheid is een absolute noodzaak geworden voor bedrijven om met bedrijfskritische uitdagingen om te gaan en innovatie te bevorderen," zegt Jay Upchurch, CIO bij SAS.

Organisaties met nieuwsgierige managers zijn verder met hun digitale transformatie
De meeste managers zijn het erover eens dat nieuwsgierigheid vooral waardevol is bij het innoveren met nieuwe oplossingen (62%), het aanpakken van complexe problemen (55%) en het analyseren van data (52%), en daarmee een belangrijke eigenschap is voor het bevorderen van data-inzichten en -integratie. Als we kijken naar managers die als nieuwsgierig worden beschouwd, zien we dat hun werkgever aanzienlijk verder is met digitale transformatie (56% van de respondenten met een hoge mate van nieuwsgierigheid tegenover 29% met een lage mate van nieuwsgierigheid).

Gebrek aan werknemers met de juiste combinatie van technische expertise en persoonlijke eigenschappen vormt een obstakel voor het succes van organisaties
Managers geven aan dat voor het succes van hun organisatie ze de komende drie jaar werknemers nodig hebben met technische expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie (63%) en data-analytics (60%), evenals persoonlijke eigenschappen zoals creatief denken (59%) en probleemoplossend vermogen (59%). Ze geven echter ook aan dat ze moeite hebben om nieuwe werknemers te vinden met deze combinatie van vereiste technische vaardigheden (65%) en persoonlijke eigenschappen (62%) zoals nieuwsgierigheid.

Veel organisaties dreigen achterop te raken omdat ze niet in staat zijn om deze vaardigheid onder hun personeel te ontwikkelen. Hoewel de waarde van nieuwsgierigheid op de werkvloer steeds meer wordt erkend, valt er voor veel organisaties nog concurrentievoordeel te behalen als ze deze competentie onder hun werknemers beter onwikkelen.

Managers hebben moeite met het bevorderen van nieuwsgierigheid binnen hun teams
Hoewel de meeste ondervraagden van mening zijn dat nieuwsgierigheid waardevol is, hebben ze moeite om deze vaardigheid te bevorderen en in praktijk te brengen. Meer dan twee op de vijf managers geeft toe dat ze niet of nauwelijks in staat zijn om nieuwsgierigheid te herkennen bij sollicitanten (47%) en direct leidinggevenden (42%). Zelfs als managers het gevoel hebben dat ze deze eigenschap herkennen, zeggen velen dat het een uitdaging is om nieuwsgierigheid te ontwikkelen bij werknemers die dit niet van nature hebben (47%) en dat ze moeite hebben om nieuwsgierigheid te koppelen aan werkprestaties (47%) en het succes van het bedrijf (43%).

Leren van organisaties die een hoge mate van nieuwsgierigheid laten zien
Eén manier om met deze uitdagingen om te gaan, is door te leren van organisaties en managers die hoog scoren op nieuwsgierigheid. Organisaties en managers die nieuwsgierigheid hebben omarmd, stimuleren dit vaak in hun organisatie door bijvoorbeeld het belonen van creativiteit en probleemoplossend vermogen in functioneringsgesprekken, één-op-één coaching, persoonlijke waardering en erkenning en ruimte bieden voor het ontwikkelen van nieuwe projecten of initiatieven.

Voor meer informatie over de resultaten van het Curiosity@Work-rapport, kun je terecht op de Curiosity@Work-website.

Reactie toevoegen