Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van SAS
Artificial Intelligence
bedreigde diersoorten

Hoe AI en IoT helpen bij bosbranden en het beschermen van bedreigde diersoorten

Earth Day: een dag om stil te staan bij de gevolgen van klimaatverandering.

22 april 2022
Door: SAS , partner

Earth Day: een dag om stil te staan bij de gevolgen van klimaatverandering.

Vrijdag 22 april was het Earth Day. Een dag om stil te staan bij de gevolgen van klimaatverandering die overal zichtbaar zijn. Van Australië tot dichterbij huis.

  • De hevige regenval heeft afgelopen jaar voor de vreselijke overstromingen gezorgd. Minstens 220 mensen in Limburg, België en Duitsland zijn omgekomen en tienduizenden huizen en bedrijven zijn overstroomd.
  • Bosbranden in Australië hebben miljoenen hectaren in de as gelegd, 33 mensen gedood en duizenden huizen verwoest. Door de branden zijn ook veel wilde dieren omgekomen. Zo is de koalapopulatie sterk gedaald, waardoor dit iconische dier bijna met uitsterven wordt bedreigd.
  • Jakarta is de snelst zinkende stad van onze planeet. In tien jaar tijd zijn grote delen van de miljoenenstad 2,5 meter gezonken. Dit wordt veroorzaakt door de bodemdaling in combinatie met de mondiale zeespiegelstijging door klimaatverandering.

Geavanceerde technologieën, zoals analytics en AI, kunnen helpen om inzicht te krijgen in de situatie. Door het analyseren van grote hoeveelheden data, kan worden bepaald welke stappen er genomen moeten worden om de situatie het hoofd te bieden – of om deze in de toekomst te voorkomen. 

Analyse van IoT-data waarschuwen voor overstromingen
Bij branden en overstromingen telt elke seconde. Door de data uit intelligente sensoren te analyseren, verhogen we de reactiesnelheid en -nauwkeurigheid ten aanzien van deze milieudreigingen. Met intelligente sensornetwerken en voorspellende analyses kunnen hulpverleners bijvoorbeeld continu de rivierhoogtes, regenval en bodemvocht in real-time beoordelen. Door deze gegevens nauwlettend te volgen en te analyseren, kunnen ze snel handelen op basis van nieuwe inzichten en vroegtijdige waarschuwingen voor overstromingen afgeven aan mensen in gebieden met een hoog risico.
 
Bescherming van koala's en bedreigde diersoorten met AI
AI-technologieën worden ook gebruikt om diersoorten te beschermen. Historische data kunnen worden gebruikt door overheids- en onderzoeksinstellingen om bedreigde diersoorten zoals de koala te beschermen. Inzicht in en monitoring van bedreigingen voor koala's - zoals bosbranden en overstromingen - kunnen wetenschappers helpen de gezondheid van de populatie in kaart te brengen en zo strategieën te ontwikkelen om het aantal koala's op peil te houden.

Een goed voorbeeld is Attentis, een Australisch technologiebedrijf, dat intelligente sensoren heeft ontworpen en geproduceerd die lokale ambtenaren en hulpverleners real-time informatie verschaffen. Deze sensoren worden aangestuurd door AI en machine learning van SAS.

Reactie toevoegen