Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van SAS
Analytics
Decisionboard

Decisionboard biedt gemeenten meer grip op de toekomst

Volgende stap naar datagedreven werken

20 december 2021
Door: SAS , partner

Volgende stap naar datagedreven werken

Gemeenten hebben te maken met een toenemend aantal complexe vraagstukken. Bestuurders willen grip krijgen op kwesties die in elkaar grijpen en er is steeds meer behoefte aan een snel inzicht in trends. Ook willen gemeenten directer, en in samenhang, de financiële consequenties van de beleidsmaatregelen en uitvoering kunnen zien en daar proactief op kunnen besluiten. Daarom hebben SAS en Finaps het decisionboard geïntroduceerd.

Volgende stap naar datagedreven werken
Het decisionboard is de grotere broer van het dashboard. Dashboards geven zicht en grip op vandaag, decisionboards geven zicht en grip op de toekomst. Vijf jaar geleden was het dashboard nog een novum en inmiddels zijn alle gemeenten voorzien. ‘We hebben ze bij veel gemeenten helpen bouwen,’ zegt Andre van der Meer, adviseur Overheden bij SAS. En nu is het tijd voor de volgende stap naar datagedreven werken. Daarvoor biedt SAS in samenwerking met Finaps het decisionboard. ‘Zie het als een actiever werkend dashboard waarmee je data dieper kunt analyseren. Je krijgt meer inzichten door analytische tooling, zoals tekstanalyses, sociale media analyses, scenarioplanning, trendanalyses en optimalisatiemodellen’.

In control: problemen vroegtijdig signaleren
Gemeenten beschikken over het algemeen over veel meer bruikbare informatie dan ze denken. En gegevens worden ook vaak naast elkaar bewaard, waardoor ze niet goed met elkaar te vergelijken zijn. Dat kan wel met het decisionboard. Daarop komen de verschillende data bij elkaar waardoor je niet alleen het overzicht, maar ook inzicht krijgt in relevante verbanden. Op die manier kun je betrouwbare conclusies trekken en scenario’s ontwikkelen. Het decisionboard kun je vervolgens aanvullen met informatie van externe partners. Het geeft je een voorsprong, je bent in control omdat je altijd een actueel overzicht hebt, je wordt niet verrast door externe signalen en je kunt sneller acteren. Zo helpt het decisionboard om problemen echt vroeg te signaleren, precies zoals de wet het bedoelt. 

‘Neem de Corona-crisis, die het vraagstuk van de dure jeugdzorg complexer heeft gemaakt,’ vertelt Van der Meer. ‘Als je snel kunt zien welke meldingen er zijn bij de jeugdzorg, de kinderbescherming, de politie en de gemeente, als je deze data bij elkaar kunt brengen, kun je sneller en beter gefundeerd je strategie bepalen.’

Een ander voorbeeld is de herziening van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Deze wet geeft gemeenten sinds begin dit jaar een pittige extra taak in het toch al uitdagende sociaal domein. Feitelijk vraagt de nieuwe wet om armoede beter te gaan voorspellen. Maar hoe krijg je zicht op dreigende armoede in je gemeente? Hoe kom je aan betrouwbare en relevante signalen en data? Het decisionboard helpt met het voorspellen van armoede zodat je daar als gemeente tijdig op kan anticiperen.

Multidisciplinaire aanpak
Het instrument vereist wel een multidisciplinaire aanpak bij een gemeente. Datagedreven werken is geen concept dat je even inkoopt. SAS levert dan ook niet via de pakketjesbezorger, de betrokkenheid blijft tijdens het hele ontwikkelproces. ‘Gemeenten moeten met analyses aan de slag en dat is nog best complex. Het vereist dat iedereen binnen de gemeente dezelfde data als basis gebruikt en het vereist veel meer interactie tussen afdelingen en tussen vakspecialisten en IT-ers. Zij moeten samen bepalen welke vraagstukken ze op gaan lossen en bepalen welke data en tooling nodig zijn om te kunnen analyseren, voorspellen en beslissen. Een datascientist kan in de keuken iets heel moois brouwen, maar liever hebben we iets dat gecontroleerd in productie kan worden genomen en waar de veiligheidsadviseur of de buurtteam-manager mee kan werken.’ aldus Van der Meer.

Van der Meer vervolgt: ‘De gemeentelijke organisatie moet in beweging komen. Dat kan door vakspecialisten uit verschillende afdelingen samen te brengen in één team en opdrachten te geven die ze moeten uitwerken. Na analyse van het resultaat kun je besluiten iemand een training te laten volgen, te werken aan betere data of het team uit te breiden met een specialist. Zo leer je de organisatie met data en analytics aan de slag te gaan, terwijl je steeds betere output krijgt om beslissingen op te kunnen nemen. En bij onze dashboardtrajecten hebben we gemerkt dat uitwisseling tussen gemeenten een succesfactor is.’

Decisionboard

Reactie toevoegen