Management

Dit is een bijdrage van SAS Nederland
Datamanagement
Vruchten pluk IoT

Vruchten plukken van IoT? Doe het volgens design thinking

In ieder lijstje van trends komt de term Internet of Things (IoT) wel voor. 

20 november 2017
Door: SAS Nederland, partner

In ieder lijstje van trends komt de term Internet of Things (IoT) wel voor. 

Het is een generieke term waar veel onder valt, van de ‘connected customer’ en de ‘connected car’ tot de ‘connected factory’ en zelfs de ‘connected cow’. Maar of je nu je omzet wilt verhogen door klanten precies op het juiste moment het juiste aanbod te doen, routes wilt optimaliseren of de efficiency van je fabriek wilt verhogen; het komt wel allemaal op dezelfde business drivers neer. We willen de efficiency verhogen, de effectiviteit verbeteren en kosten verlagen. Dat levert bedrijven een hogere winst op en tevredener klanten, maar het leidt ook tot diverse maatschappelijke voordelen zoals een lagere milieubelasting en veiliger verkeer. Die doelen worden niet behaald door de data zelf (IoT), maar door analyse van die data. De meerwaarde ligt in slimme analyses, in de toepassing dus.

Om meer inzicht te krijgen in die toepassing ondervroeg SAS in 75 organisaties de teams die zich bezighouden met IoT naar het hoe en waarom. Daaruit blijkt dat de methode van design thinking erg populair is, waarbij al heel vroeg in het ontwerpproces feedback wordt gevraagd aan gebruikers. Bij design thinking gaat het vooral om de waarde van de toepassing voor de gebruiker; technologische mogelijkheden spelen een ondergeschikte rol. Er is veel aandacht voor prototyping en testing. En je gaat snel live met een ‘minimal viable product’ dat je later kunt opschalen.

Design thinking betekent een heel andere manier van werken. En daar ligt volgens bedrijven die hun tenen al in het water hebben gestoken een grote uitdaging. Wie onvoldoende aandacht besteedt aan change management komt van een koude kermis thuis.

De uitdaging op het vlak van technologie bestaat ook, maar die is een stuk kleiner. Zowel opslag- als analysecapaciteit is immers vandaag de dag beschikbaar in de cloud (Analytics in de cloud). Natuurlijk moet deze omgeving wel worden ingericht, en dat is kennis die bedrijven het liefst inkopen. Gevraagd naar de grootste uitdaging op dit gebied noemen ze daarom niet de ‘war on talent’, maar vooral samenwerking met externe consultants. Want in het klassieke ‘buy, borrow or build’-vraagstuk is in geval van IoT een behoorlijk grote rol weggelegd voor ‘borrow’. Al vragen de meeste organisaties van hun IT-leveranciers en consultancy wel dat zij zich actief opstellen als het gaat om kennisoverdracht. ‘Al doende leert men’ lijkt in veel bedrijven het motto.

Benieuwd naar de ervaringen van de 75 ondervraagde bedrijven? Download hier de onderzoeksresultaten. 

 

Alfredo Iglesias Rey, Consulting Manager bij SAS

Reactie toevoegen