Management

Dit is een bijdrage van SAS Nederland
Datamanagement
Tien tips om data governance in te richten

Tien tips om data governance in te richten

9 mei 2017
Door: SAS Nederland, partner

Data governance heeft in organisaties nog wel eens een negatieve bijklank. Onterecht, want als er één manier is om de ROI op data en IT te verhogen (lees hier de blog 'Verhoog ROI op data en IT') dan is het wel een goede governance-structuur, met heldere afspraken over hoe de organisatie met data omgaat. Het is bovendien noodzakelijk met de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op komst (lees hier meer over GDPR).

Hoe belangrijk het ook is om aan wet- en regelgeving te voldoen, je doet governance ook vooral voor jezelf. Je wilt ‘in control’ komen op je data. Simpelweg omdat er ontzettend veel waarde in die data zit. Om die waarde er ook uit te halen, is het belangrijk dat je op de data kunt vertrouwen. Dat je inzicht hebt in de kwaliteit van de data en dat er een ‘single version of the thruth’ is. Zeker wanneer je dankzij slimme analyses nieuwe inzichten uit die data weet te halen. Lees hier 'Hoe data driven zijn organisaties?' Slim omgaan met data is dé manier om je businessdoelen te verwezenlijken.

Als voor iedereen in de organisatie het waarom van data governance duidelijk is, moet je eerst stilstaan bij het wat en hoe voordat je overgaat naar wie. Die volgorde halen veel organisaties door elkaar. Ze beleggen taken voordat duidelijk is hoe governance precies wordt vormgegeven. Data stewards gaan aan de slag voordat er heldere werkwijzen zijn afgesproken en voordat de organisatie helder heeft hoe het resultaat van hun werk wordt gemeten. Zonde, want voor je het weet valt het moeilijk verkregen draagvlak weer weg.

Organisaties die stilstaan bij wat en hoe kunnen juist profiteren van zaken die al geregeld zijn. Zo heeft ieder groter bedrijf al stuurgroepen, management overleggen en adviesteams voor het nemen van belangrijke beslissingen. Maak gebruik van hun kennis en expertise en nodig hen uit om deel uit te maken van het data governance proces. 

Stap niet in de valkuil om data governance te zien als een project met een begin- en einddatum. Alsof de organisatie op die einddatum ook ophoudt met het genereren van data. Je zult voortdurend aandacht moeten besteden aan het onderhouden van je afspraken en het afdwingen van de afgesproken werkwijzen. Het langdurig onderhouden van data governance is veel lastiger dan het eenmalig opzetten van een structuur.

Tot slot, probeer data governance niet als big bang in te voeren. De kans dat iedereen dan enthousiast aanhaakt is minimaal. Begin met een serie kleine initiatieven die nauw met elkaar verweven zijn. Laat op die manier eerst zien wat de businesswaarde is, zodat mensen data governance gaan beschouwen als hulpmiddel in plaats van als last. Rome is niet in één dag gebouwd. Ook het opzetten van een enterprise data governance programma kost tijd. Neem je die tijd en doe je het goed, dan zet je ook echt wat neer voor de huidige en toekomstige generatie business managers en data scientists.

Meer advies nodig? Lees dan onze whitepaper ’10 Mistakes to advoid when launching your Data Governance Program’.

Rein Mertens, Senior Manager bij SAS (Rein.Mertens@sas.com)

 

Reactie toevoegen