Management

Dit is een bijdrage van Rubrik
IT beheer
API

De opkomst van de APIs

Het wordt steeds moeilijker om in de technologische wereld van vandaag de dag een verandering door te voeren zonder tegen een verwijzing naar een API aan te lopen

14 februari 2019
Door: Rubrik, partner

Het wordt steeds moeilijker om in de technologische wereld van vandaag de dag een verandering door te voeren zonder tegen een verwijzing naar een API aan te lopen

API's spelen een grote rol in de branche, waarmee beheer- en programmeermogelijkheden voor zowel hardware als software worden ontsloten. Met API's kan de IT-afdeling eenvoudig nieuwe en oude producten integreren in bestaande automatiserings-, orkestratie- en serviceprocessen, waardoor zaken eenvoudiger te beheren worden en de go-to-market-tijden en -strategieën verbeteren. Waarom zou je nu in API's duiken? Wat is de reden dat deze ooit "developer only" -interfaces de wereld van de IT-afdeling binnentreden? 

De imperatief voor declaratieve verschuiving 
Historisch gezien heeft IT Operations een meer dwingende benadering van beheer gevolgd, wat betekent dat specifieke instructies naar de infrastructuur worden gestuurd en worden uitgevoerd. Als dit niet correct is, worden verdere instructies en opdrachten verzonden om een andere actie uit te voeren. Hoewel deze aanpak vele jaren goed heeft gewerkt, had hij gebreken - met in de eerste plaats het gebruik ervan, als mensen die de infrastructuur beheren. Het invoegen van een menselijk element brengt veel risico met zich mee - Mensen maken fouten, mensen nemen tijd. In de "Software Defined" -wereld speelt zich een belangrijke verschuiving af: van de traditionele imperatieve methoden naar een declaratieve benadering. In plaats van het één voor één verzenden van opdrachten naar onze infrastructuur, definiëren we nu gewoon een gewenste eindtoestand en vertellen de infrastructuur precies hoe het eruit moet zien. De software werkt vervolgens in harmonie met de infrastructuur om erachter te komen wat de beste manier is om daar te komen. 

Stel je bijvoorbeeld voor dat je iemand hebt uitgenodigd bij je thuis. Om ervoor te zorgen dat de persoon bij je huis aankomt, moet je een exacte routebeschrijving geven - "ga rechtdoor in de Kalverstraat, dan rechtsaf bij de Burger King. Bij de stoplichten op het kruispunt naar links de Nassaulaan in. Mijn huis is het negende huis aan de linkerkant na dat kruispunt." Dit is het imperatieve denkmodel. Als alternatief met behulp van een declaratief model, zou ik kunnen zeggen "mijn adres is Nassaulaan 16; voer het in een GPS-app in - die zal je de beste route wijzen." 

Dat gezegd hebbende, om infrastructuur te kunnen orkestreren, heeft software een gemeenschappelijke basis nodig om communicatiekanalen te bieden. RESTFul-API’s zorgen voor een gestandaardiseerde, eenvoudig te gebruiken architectuur die IT Operations kan gebruiken, waarbij processen in alle vier de hoeken van het datacenter worden georkestreerd. RESTFul API's brengen IT Operations veel dichter bij het bereiken van een declaratieve, gewenste eindtoestand. 

Software is veranderd 
Niet alleen IT Operations is veranderd - de software en oplossingen die worden ingezet, ondergaan ook een grote verschuiving. Vergelijk je datacenters van tien jaar geleden met nu, dan zul je drastische verschillen zien. De ooit monolithische infrastructuur waarop zo lang werd vertrouwd, heeft plaatsgemaakt voor een meer modulaire aanpak. Cloud en microservices nemen onze workloads over en bieden kleine, herbruikbare stukjes code die zichzelf assembleren tot grote, complexe applicaties. In plaats van workloads op applicatieniveau te beheren, kunnen ze nu worden opgesplitst in kleine, overzichtelijke stukjes. Wanneer een dienst niet langer beschikbaar is, neemt een andere dienst eenvoudig zijn plaats in - wanneer de behoefte aan opschalen zich voordoet, zorgen gedistribueerde bestandssystemen ervoor dat meerdere knooppunten in harmonie werken, waardoor meer resources aan de toepassingen worden verschaft. 

In het verleden kon IT Operations één enkel softwarepakket implementeren dat vaak werd geleverd met alles wat nodig was om die applicatie te beheren – vandaag de dag is dat met grote gedistribueerde datacenters niet meer het geval. Neem bijvoorbeeld de levenscyclus van de VM - het volstaat niet meer om een ​​VM gebaseerd op een ‘gouden template’ simpelweg in te zetten. Er zijn veel andere processen en taken waarmee rekening moet worden gehouden. Moet de VM worden opgenomen in je gegevensbeschermingsoplossing? Moeten we standaardmonitoring bieden van services en applicaties die binnen de VM draaien? Moet de VM worden toegevoegd aan applicaties voor verandermanagement of asset-tracking? Voor een ​​echt declaratief VM-provisioningproces, moeten alle toepassingen en processen met betrekking tot de VM worden bekeken. RESTful API's bieden een gestandaardiseerde, staatloze architectuur die het mogelijk maakt om deze afzonderlijke softwareoplossingen te integreren en te automatiseren, waardoor alle applicaties op één lijn worden gebracht. Door niet te vertrouwen op een specifieke onderliggende technologie, kan IT Operations eenvoudig nieuwe diensten integreren in bestaande automatiseringstoolsets. Door dit te koppelen aan geabstraheerde management- en bedieningslagen, bieden API's een middel om een ​​sterk geautomatiseerde, scale-out oplossing te leveren. 

Dus REST blijft 
RESTful API's bieden de staatloze, gemeenschappelijke architectuur waar IT Operations lang op gewacht heeft. Geen eigen CLI's meer – maar orchestration en automatisering simpelweg integreren in de bestaande toolset. REST is platformonafhankelijk en kan ongeacht de onderliggende taal worden uitgevoerd. Het is pas beschikbaar sinds begin 2000, maar we zien dat het aantal verbonden apparaten dat RESTful API's gebruikt drastisch toeneemt zonder tekenen van vertraging. RESTful API's (of over het algemeen vergelijkbaar in concept zoals GraphQ,etc) zullen een grote rol spelen in de toekomst van datacenterbeheer - dus bekijk de applicaties, hardware en software in uw infrastructuur vandaag nog en verwijder de onderdelen die geen RESTful API bieden. Definieer de gewenste eindstatus en laat de software en RESTful API's de best mogelijke manier bepalen om daar te komen. 

Reactie toevoegen