Beheer

Dit is een bijdrage van Rubicon
Cloud
Visie 2022: de belangrijkste trends voor business & IT

Visie 2022: de belangrijkste trends voor business & IT

Openheid zorgt voor snellere groei

 

30 december 2021
Door: Rubicon, partner

Openheid zorgt voor snellere groei

 

Het afgelopen jaar is er één geweest met enorm ontwrichtende ontwikkelingen, zowel breed in de maatschappij als specifieker binnen het werkveld IT. We vroegen Ed Feskens, CTO bij Rubicon, naar de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de impact daarvan binnen de IT-sector. Een verrassend gesprek over menselijk welzijn, menselijke verbinding, en bedrijfsgroei. En over de rol die ontwikkelingen in (cloud) technologie, integratie en security kunnen spelen in het bevorderen ervan.

Interview met Ed Feskens, Chief Architect en CTO bij Rubicon

Welke impact heb jij in de IT-sector gezien en ervaren als gevolg van de trends en ontwikkelingen van het afgelopen jaar?

Kwetsbaarder voor cyberaanvallen?

“Met al dat thuiswerken zie je dat bedrijven nog kwetsbaarder zijn geworden voor cyberaanvallen. Op het moment dat er veel thuisgewerkt moest gaan worden, zag je dat heel veel bedrijven het benodigde niveau van security nog niet op orde hadden. Terwijl de aanvalsmogelijkheden voor hackers enorm werden vergroot.  

Je zag dus ook vaak dat het hackers lukte om op een thuis-PC van een werknemer een succesvolle aanval te doen, omdat die minder goed beveiligd werd. En zo kom je dan wel het bedrijfsnetwerk van een bedrijf binnen, veel makkelijker dan met een directe aanval.

Heel veel organisaties willen nu ook steeds meer versneld met hun IT naar de cloud, omdat daar de beveiliging veel beter op orde te krijgen is.”

Welke drie trends of aandachtsgebieden zijn hierdoor extra belangrijk geworden als het gaat om business & IT?

AI ingebouwd in je werkomgeving

“Als eerste het belang van AI. Je ziet dat Microsoft bijvoorbeeld bezig is om structureel in hun hele platform dat soort capaciteiten in te bouwen. De intelligentie daarvan neemt snel toe, en je ziet ook al bij klanten dat je er heel snel heel waardevolle business applicaties mee kunt bouwen.

Microsoft implementeert het zelf ook al in hun Azure omgeving. Bijvoorbeeld in het monitoren van het inloggedrag van gebruikers. Een heel simpel voorbeeld: ze houden continu bij welke gebruiker wanneer inlogt, en vanaf welke locatie. Al die gegevens die ze verzamelen halen ze ook meteen door een AI-robot, die daarin verbanden gaat leggen.”

Low-code en no-code versus shadow IT

“De tweede trend die wij zien is dat steeds meer bedrijven gaan kijken naar mogelijkheden om applicaties op maat te maken zonder dat er echt aan geprogrammeerd hoeft te worden. Met no-code of low-code. Dat staat al een tijdje in de belangstelling, zeker bij grotere bedrijven, die graag hun zogenaamde citizen developers willen faciliteren om software te ontwikkelen voor toepassing in hun eigen werk.

Microsoft heeft daarvoor het Power Platform de afgelopen twee á drie jaar ontwikkeld tot een volwassen low-code platform wat echt heel interessant is, ook voor grotere organisaties. Waarbij je wel goed moet kijken naar de governance; je kunt dat niet zomaar helemaal vrijgeven aan gebruikers en je moet echt wel spelregels, kaders en richtlijnen inbouwen.

We zien een steeds meer toenemende adoptie van dat platform, ook bij onze klanten – zeker in combinatie met Dynamics 365. De combinatie van Dynamics 365, Office 365 en Power Platform is een heel krachtig low-code platform aan het worden voor het bouwen van business applicaties.

API-first development en Azure cloud-integratie

“De derde belangrijke trend is API-first development: cloud-integratie. De afgelopen jaren hebben wij veel organisaties naar de cloud gebracht, en gezorgd dat ze in de cloud kunnen werken met hun applicaties en data. Wat klanten nu ontdekken is dat naarmate je meer cloud-technologie toepast, de behoefte steeds meer ontstaat naar integratie tussen die systemen.

Stel, je hebt een CRM van Microsoft draaien, een ERP van SAP, en een datawarehouse op Azure. Je bedrijfsprocessen, die lopen over al die systemen heen. Je moet er dus wel voor zorgen dat die systemen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. En je moet ervoor zorgen dat als je een CRM in de cloud hebt, en een klantportaal op basis van maatwerk, dat je ook je klantgegevens in dat portaal kunt zien. Dat wil je dus integreren.
 
Die behoefte aan cloud-integratie neemt dus toe, vooral ook bij organisaties die steeds meer investeren in cloud. Microsoft heeft daar ook een antwoord op, met een heel goed en heel compleet integratieplatform op Azure. Zelfs de allergrootste klanten kunnen daarmee in hun behoefte voorzien.”

Hoe moeten lin bedrijfsleven en in de IT omgaan met deze drie aandachtsgebieden voor succes en groei in 2022 en verder naar de toekomst?

Geef IT de plek die het verdient

“Wat mij nog altijd best veel verbaast is dat aan de bestuurstafel het belang van IT stelselmatig onderschat wordt. Ik probeer dat wel vaker uit met bestuurders die ik spreek, C-level functionarissen bij onze klanten: ‘Probeer eens te bedenken hoe je bedrijf zou werken als je geen IT had nu?’

Als je die denkexercitie gaat doen, al ben je een verffabriek, of een onderwijsinstelling of een ziekenhuis – zonder IT kom je niet ver meer. Maar wat je dus wel ziet is dat de kennis van IT of het belang dat wordt gehecht aan IT aan de bestuurstafel vaak heel laag is. Wat ik dus als bestuurder op de agenda zou zetten is dat we er in ieder geval voor gaan zorgen dat IT het juiste belang toegekend krijgt.”

‘Zero Trust’ security

“Ten tweede een goede beveiliging van je IT-infrastructuur, data en applicaties. Je ziet in de praktijk dagelijks dat er nog steeds heel veel bedrijven slachtoffer worden van hackers, geslaagde invallen – dat levert heel veel bedrijfsschade op. Hier moet je heel serieus over na gaan denken, en erin investeren om dat heel goed en stevig in te richten. Wij helpen onze klanten daarom met het denken vanuit een ‘Zero Trust’ security architectuur.”

Flexibiliteit en openheid

“Het derde waar je naar moet gaan kijken is: ‘hoe gaan we ervoor zorgen dat de aanpasbaarheid van onze informatievoorziening verbetert?’

Niet alleen dat je sneller kunt veranderen, maar ook dat veranderingen eenvoudiger zijn, en daardoor minder kostbaar. Daarin helpen ook low-code of no-code oplossingen, en goede integratie tussen systemen. Zo kun je ze ook aanpassen en veranderen zonder dat het gelijk impact heeft op je hele landschap.

Die flexibiliteit van je informatievoorziening, dat is iets waar de komende jaren heel veel aandacht naartoe zou moeten gaan in organisaties. Ook daarbij helpt het natuurlijk dat je steeds meer gebruik gaat maken van de cloud. Omdat systemen en integraties gestandaardiseerd zijn, zijn ze sneller in te zetten.

Die flexibiliteit betekent ook dat je moet zorgen dat je IT opener wordt dan dat het nu is. Je ziet nog heel veel bedrijven die een heel gesloten IT-landschap hebben. Wat je ook ziet als trend is dat er steeds meer samengewerkt wordt tussen bedrijven, waardoor het belangrijker wordt om ketens met elkaar te verbinden – niet alleen in de logistiek, maar ook in de informatievoorziening.”

Openheid zorgt voor snellere groei

“Het openen van je IT-omgeving, om beter en makkelijker informatie uit te kunnen wisselen met je klanten en ketenpartners; ik snap dat het voor veel partijen lastig is. Maar het gaat je wel helpen om op de langere termijn veel succesvoller te zijn. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je security zeer goed ingeregeld is. Gebaseerd op een ‘Zero Trust security architectuur.

Dan ben je ook in staat om te zorgen dat business partners en klanten heel goed en veilig kunnen koppelen met jouw systemen en kunnen gebruikmaken van jouw diensten.

Die digitalisering die we de afgelopen jaren zien, dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Je ziet in coronatijd dat het online winkelen en online gebruiken van diensten alleen maar is toegenomen, en dat zal ook niet meer weggaan. Je ziet dat bedrijven die in staat zijn om hun eigen IT op een veilige manier open te maken, veel succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet kunnen.

Kijk naar een Amazon of Bol.com. Stel dat jij een winkel hebt in fournituren, en je wilt een online winkeltje gaan openen. Je kunt heel gemakkelijk koppelen met Bol, en daar je eigen winkeltje opzetten. Binnen een dag heb je dat voor elkaar.

Je ziet dat ook bij supermarktbedrijven zoals Albert Heijn/Ahold, die hebben enorme integraties in hun logistieke keten. En dat kan alleen maar omdat deze organisaties een heel open systeem hebben, waarin mensen gemakkelijk kunnen koppelen. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe je met IT kunt zorgen voor een open systeem. Waardoor je makkelijker kunt groeien.”

Hoe kunnen beslissers in de IT ervoor zorgen dat het welzijn en het succes van hun mensen geborgd blijft, onder sterk veranderende omstandigheden?

Hoe je de binding met en het welzijn van je mensen bewaakt

“Het begint erbij dat je moet blijven investeren in je mensen. En dat je dus het lijntje vasthoudt met iedereen. En: dat je daar waar mogelijk, gebruik moet maken van de technische faciliteiten die er zijn.

Bijvoorbeeld, bij Rubicon hebben we heel veel gebruik gemaakt van streaming. We organiseerden bijvoorbeeld iedere twee weken vanuit de directie een update tijdens de lunch. Een soort televisie-uitzending waarbij iedere medewerker kon inloggen en meeluisteren, en dan werd er van alles gedeeld om mensen op de hoogte te houden. Hoe gaat het met Rubicon? Wat zien we bij onze klanten gebeuren?

Bij Rubicon hebben we nu ook Employee Success Managers geïntroduceerd. Het is hun verantwoordelijkheid om het welzijn, het werkplezier, de groei en de binding van de medewerker met het bedrijf in goede banen te helpen leiden. Die effort moet je er wel in stoppen als werkgever.

We moeten beseffen dat de veranderingen die we nu ervaren niet een tijdelijk iets zijn. We gaan echt toe naar een samenleving waarin we veel meer structureel thuiswerken. Dan moet je als werkgever ook wel bewust zijn van welke impact dat kan hebben. En daar moet je maatregelen voor treffen. Daar kan veilige technologie overigens goed bij helpen.”

Rubicon is Microsoft Gold en Advanced cloud partner op de thema’s Security, Integration, Data & AI en Business Applications. Onze focus ligt op uw succes. Rubicon ontzorgt: we letten vanaf dag één op lifecycle management en adoptie, en zijn echte experts op het gebied van data en integratie. Meer informatie? We helpen u graag naar uw volgende stap in de reis naar de cloud.  

Meer informatie? Neem direct contact met ons op.

Reactie toevoegen