Beheer

Dit is een bijdrage van Rubicon
Cloud
KLM Health Services verbetert dienstverlening met AI-ready Microsoft cloud platform

KLM Health Services verbetert diensten met AI-ready Microsoft cloud platform

Klaar voor de toekomst met Dynamics 365 en Power Platform

13 juli 2021
Door: Rubicon, partner

Klaar voor de toekomst met Dynamics 365 en Power Platform

Met de wereldwijde COVID-19-pandemie is het werk van KLM Health Services voor veel mensen belangrijker en meer zichtbaar geworden. Om de dienstverlening vloeiender, meer uniform en prettiger te laten verlopen voor medewerkers en patiënten, heeft KLM HS een intelligent Microsoft cloud platform opgebouwd met Dynamics 365 en verschillende onderdelen van het Power Platform. Rubicon hielp om dit project binnen de geplande zeven maanden af te ronden.

Medische dienstverlening efficiënter en meer uniform faciliteren

KLM Health Services is een unit binnen de KLM-groep die ervoor zorgt dat medewerkers van KLM gezond kunnen werken, en dat reizigers gezond kunnen genieten van hun reis. Van eerste hulp en medische ondersteuning tot vaccinaties, health check-ups en lifestyle programma’s.

KLM HS wilde het werk van al haar artsen, verpleegkundigen, assistenten en coaches verspreid over drie grote units beter en efficiënter ondersteunen. Hiervoor was een nieuwe, uniforme werkwijze en een innovatief digitaal platform nodig.

Joaquin Zschuschen, Digitaal Manager KLM HS:

Voor onze drie grote units hebben wij drie grote primaire systemen. Onze uitdaging was om die drie systemen bij elkaar te brengen in één en hetzelfde platform. En één en dezelfde manier van werken.

KLM HS maakt de transitie naar een data-gedreven organisatie. Betere inzichten, sneller en tijdig kunnen bijsturen, functioneel gerichte apps en doelgroep-gedreven interfaces zijn onderwerpen die op de innovatiekalender staan. Een belangrijk doel hierbij is dat de eindgebruiker centraal staat.

Joaquin Zschuschen: "Daarvoor hebben we een visie neergezet. En in die visie is één van de pijlers een bepaalde architectuurkeuze; namelijk om een microservices architectuur te creëren, om ervoor te zorgen dat we snel veranderingen kunnen doorvoeren.” Om zo snel mogelijk te kunnen innoveren en de time-to-market te kunnen verkorten, koos KLM HS voor het low-code Power Platform van Microsoft. “Omdat we hebben gekozen voor het Power Platform van Microsoft, hebben we ook daadwerkelijk die snelheid kunnen maken.”

Snel bouwen en snel aanpassen met Microsoft low-code en Rubicon

KLM Health Services koos binnen de Microsoft cloud voor het low-code Power Platform met als basis het Microsoft Dataverse (Microsoft Cloud for Healthcare Solutions) voor data-opslag. Power Automate werd ingezet voor het inrichten van de microservices-gedreven business architectuur.

Microsoft Gold en Advanced partner Rubicon leverde KLM HS een compleet team rond cloud development, automation en data analytics. Waarom koos KLM HS voor de samenwerking met Rubicon? Die keuze kwam na een succesvolle Proof-of-Concept met het Power Platform.

Joaquin Zschuschen:

Er was een moment voor mij, om een partner te kiezen. Niet alleen om resources binnen te halen, maar ook een stuk kennis en kunde. En de snelheid in het eerste traject, en het goede gevoel daarvan, heeft voor mij de keuze gemaakt om met Rubicon te starten.

Goede samenwerking tussen Microsoft cloud experts en een klant met visie

KLM HS had harde deadlines, mede door de COVID-19 druk in de buitenwereld. In een 'Scrum of Scrums' opzet heeft Rubicon invulling gegeven aan drie ontwikkelteams rond de onderwerpen Dynamics 365, Azure, Power Platform, Data Analytics en Power BI. Deze teams werden ondersteund door Azure automation experts voor het geautomatiseerd inrichten van veilige CI/CD pipelines.

Binnen de geplande zeven maanden heeft KLM HS haar 1.0 versie van ontwerp naar productie live kunnen brengen. Mede dankzij de prettige samenwerking tussen KLM Health Services en partner Rubicon, en dankzij de heldere visie van de Digital Manager van KLM HS, Joaquin Zschuschen.

Brahim Souabi, Managing Principal Consultant Power Platform, Rubicon:

Het mooie van samenwerken met Joaquin was het feit dat we een klant hebben met een heldere visie, die mij als leverancier vrijlaat om de zaken te vertalen naar techniek. Ik denk dat dat een hele fijne manier van samenwerken is.

Een AI ready platform, de mens centraal en klaar voor de toekomst

In hoeverre is het initiële doel bereikt? Staat er inderdaad een innovatief platform, dat de eindgebruiker centraal stelt? Dat innoveren snel kan, werd bewezen toen AI Builder in Power Apps werd ingezet voor het geautomatiseerd inlezen van papieren COVID-19 testresultaten uit de testlabs. Deze testuitslagen werden door de gehele keten digitaal terug gemeld aan de patiënt.

Wat zijn de ‘next steps’?

KLM HS neemt ook haar uitspraak ‘de gebruiker centraal’ serieus. Dit betekent een ontwikkeling naar een dialoog-gedreven, menselijke manier van communiceren. Deze ’menselijke’ interface is de volgende golf van innovatie, die wordt ingevuld met Power Virtual Agents aangevuld met het Azure Bot Framework. Zo worden applicatie-interfaces versterkt door de inzet van chatbots en AI, met spraak en andere vormen van menselijk aanvoelende communicatie.

Met alle data centraal georganiseerd, met een AI ready cloud platform en Rubicon als partner is KLM Health Services klaar voor de toekomst. En daarmee zijn KLM-medewerkers én reizigers weer klaar voor een gezonde werkdag, en een gezonde, veilige reis.

Bekijk hier: 'KLM Health Services verbetert dienstverlening met AI-ready Microsoft cloud platform'

Reactie toevoegen