Beheer

Dit is een bijdrage van Rubicon
Cloud
HR en Recruitment Trends 2022

Investeer in kennis van de (Azure) cloud, samenwerking en empathie

HR en Recruitment Trends 2022

10 januari 2022
Door: Rubicon, partner

HR en Recruitment Trends 2022

Het afgelopen jaar is er één geweest met enorm ontwrichtende ontwikkelingen, zowel breed in de maatschappij als specifieker binnen het werkveld IT. We denken daarbij natuurlijk aan de pandemie en de bijbehorende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook aan de schaarste op de arbeidsmarkt als het gaat om goed opgeleid IT-personeel of, nog specifieker: IT-personeel met kennis van Cloud & Security.

Duygu Özturk is Recruitment Lead bij Rubicon. We vroegen haar naar de impact van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de gevolgen daarvan op de samenwerking, cultuur, en recruitment binnen de IT-sector én binnen haar eigen organisatie.

Welke impact heb jij in de sector en binnen je eigen organisatie gezien en ervaren als gevolg van de trends en ontwikkelingen van het afgelopen jaar?

Corona zette zaken in perspectief

Duygu: “Als ik in de breedte kijk, heb ik de indruk dat corona dingen op een andere manier in perspectief heeft gezet voor mensen. Zoals de zomervakantie en kerstvakantie dat elk jaar heel sterk doen: ‘Ben ik nog blij met m’n relatie, met m’n werk, werk-privé balans en mijn werkgever?’ Daarvan zie je de impact vrij direct binnen mijn werk als recruiter.

Wat voor ontwikkelingen hebben we gezien in de wereld van de IT?

Aanhoudende groei in de IT-markt

Duygu: “De IT-arbeidsmarkt is al jarenlang een markt met onwijs veel krapte. De concurrentie blijft groeien en in beweging. Er blijven nog altijd nieuwe IT-partners bijkomen in ons kleine Nederland en iedere Microsoft-partner heeft enorme groei ambities.

Je ziet dat partijen kiezen voor een investering in meer professionals (en dus ook in het buitenland sourcen of afdelingen opzetten) en nog veel meer inzetten op kwalitatief werkgeverschap.

Nog moeilijker om talent (te blijven) binden

“Ik denk eigenlijk dat de coronamaatregelen er zelfs voor hebben gezorgd dat er meer dan normaal is geswitcht.

Zelfs organisaties waar de binding erg hoog was, zag ik meer mensen verliezen dan normaal. Daar waar de gezamenlijke kennisavonden en leuke uitjes onderling zorgden voor een sterke binding met de werkgever, brokkelde dit drastisch af door het 100% thuiswerken-beleid. Zelfs toen de anderhalve meter rond de zomer van tafel werd geveegd, zag je nog veel organisaties de deuren gesloten houden.”

Innovatie in binding bij Rubicon: Azure gaming platform

En hoe was dat bij Rubicon? “De coronarestricties hebben er bij Rubicon wel voor gezorgd dat we op andere manieren de gezelligheid met elkaar hebben opgezocht. Daar waar onze collega's in het verleden gezellig LAN parties met elkaar konden organiseren, kwamen ze nu met het idee om een eigen gaming platform te bouwen op Azure, waarop alle Rubiconners op afstand met elkaar konden gamen. Heel gaaf.”

Wat is er verder veranderd aan de samenwerking en sfeer bij Rubicon, en wat is hetzelfde gebleven?

“Samenwerken bij Rubicon werd in 2021 belangrijker dan ooit. We zijn zelfs verhuisd naar een groter pand op Landgoed Leusderend om samenwerken tijdens de pandemie te kunnen borgen. Rubicon heeft zich altijd strikt gehouden aan de coronamaatregelen. Hoef je niet op kantoor te zijn? Dan blijf je lekker thuis werken. Maar moet je op kantoor zijn, dan kan je veilig werken.

We hebben in ons nieuwe pand een aantal grote ruimten waar je met een team kan samenwerken. Ook hebben we buiten alle ruimte en zelfs een mooi bos voor de deur. Ik merk dat vooral voor nieuwe collega’s en klanten bij wie het kantoor al ruim anderhalf jaar dicht was, het echt een verademing is.”

De coronamaatregelen hebben helaas onze gave jaarlijkse uitjes, feesten en weekenden weg wel beperkt. Toen we weer even terug mochten naar normaal, hebben we dan ook direct een leuk feest georganiseerd in festivalsferen.”

Werknemersgeluk centraal stellen door maatwerk te bieden

“Voor organisaties is het in deze tijd belangrijker dan ooit om hun huidige mensen binnen te houden. Nu we meer thuis zitten, bezinnen we ons meer op of we nog wel gelukkig zijn met onze werkgever. Wij spelen hier bijvoorbeeld op in door Employee Success Managers aan te stellen, wiens volledige focus bij het werkgeluk en de groei van onze medewerkers ligt. 

Het lukt ons gelukkig ook nog altijd goed om nieuwe collega's aan te trekken. Onze 100% focus op Azure en de senioriteit binnen het team, zorgen ervoor dat we voor veel professionals in de IT een aantrekkelijke partij zijn om bij aan te sluiten.

Rubicon heeft geen salarisschalen, geen functiehuizen en zelfs geen personeelshandboeken. Alles is maatwerk voor het individu. Onze mensen bepalen zelf waar hun carrière naartoe gaat en hebben zeggenschap over de projecten die ze doen.”

Welke vaardigheden, kennis, en houding zijn volgens jou belangrijk voor mensen die in 2022 carrièrestappen willen zetten binnen de IT?

Investeer in kennis van de (Azure) cloud

“We zien steeds meer organisaties de overstap maken naar de cloud. De komende jaren wordt het daarom extra belangrijk voor IT-ers om goede kennis op te doen van de diverse cloud-platformen. Voor Rubicon is stevige ervaring met het Azure-platform onmisbaar bij onze mensen.”

Co-creatie en samenwerkingsvaardigheden

“Digitale transformaties realiseren bij grote organisaties doen we natuurlijk niet alleen. Co-creatie is nu belangrijker dan ooit, mede door de coronamaatregelen. We zitten meer thuis en doen het samen. Met ons eigen team, en met de mensen bij onze klant. Soms is het heerlijk, maar soms ook echt saai om alleen thuis te werken. Het is daarom extra belangrijk dat mensen net dat beetje extra opzoeken in het samenwerken aan gave projecten.”

Menselijkheid behouden en initiatief nemen

“Is dat anders dan vóór 2020? Omdat je meer op afstand werkt met elkaar, en die gezamenlijke koffie-momentjes met elkaar mist, moet je die samenwerkingsmomenten op een andere, heel kleine, en toch menselijke manier gaan inregelen.

Bijvoorbeeld door een virtueel koffiemomentje te plannen met je team. Of, meer persoonlijk, simpelweg de tijd nemen om te vragen: ‘Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met het project?’ Denk ook aan de situatie van iedere persoon. Stel, je bent bijvoorbeeld vrijgezel: je zit zeven dagen per week alleen in een hok – hoe gaat het met diegene?

Ten slotte is het heel belangrijk dat je ook initiatief toont in zulke zaken. Dat je het voortouw neemt in het verbeteren van de samenwerking, en van de binding in je team of in je organisatie. Dat je je hand opsteekt en zegt: ‘Ik heb een idee. Ik ga een app bouwen waarmee we op afstand toch samen kunnen sporten’. Of: ‘Ik ga een Azure gaming platform bouwen zodat we toch nog samen kunnen gamen’.

Kennis van de cloud, samenwerkingskwaliteiten, empathie en initiatief nemen zijn volgens mij de belangrijkste skills voor IT-professionals de komende jaren.”

Rubicon is Microsoft Gold en Advanced cloud partner op de thema’s Security, Integration, Data & AI en Business Applications. Onze focus ligt op uw succes. Rubicon ontzorgt: we letten vanaf dag één op lifecycle management en adoptie, en zijn echte experts op het gebied van data en integratie. Meer informatie? We helpen u graag naar uw volgende stap in de reis naar de cloud.  

Meer informatie? Neem direct contact met ons op.

Reactie toevoegen