Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Rubicon
Branche
Double digit groei voor Microsoft Cloud Advisor Rubicon

Double digit groei voor Microsoft Cloud Advisor Rubicon

Klanten succesvol door innovatieve cloud technologieën in de primaire bedrijfsvoering

12 mei 2022
Door: Rubicon, partner

Klanten succesvol door innovatieve cloud technologieën in de primaire bedrijfsvoering

Ondanks de bijzondere marktomstandigheden van 2020 en 2021 met historische krapte op de arbeidsmarkt en de wereldwijde ingrijpende COVID pandemie, heeft Rubicon wederom double digit groei gerealiseerd van meer dan 10%. Deze sterke groei leverde ook een respectabele notering op in de ‘Computable Top 100 financieel onderzoek’, een mooie waardering voor de financiële gezondheid van het bedrijf. De adoptie van de clouddiensten van Microsoft gaat steeds sneller in de markten die Rubicon bedient. Dit betreft voornamelijk de segmenten overheid & non profit, financieel, utiliteit en de top van Nederlandse enterprises.
 
Rubicon is dé Microsoft cloud partner die haar klanten succesvol vooruithelpt door innovatieve cloud technologieën in te zetten in de primaire bedrijfsvoering. De organisatie blijf onophoudelijk doorgroeien. Ook 2022 laat inmiddels voortdurende groeicijfers zien in omzet, diensten, medewerkers en opdrachtgevers.

Voldoende ruimte om de groeistrategie voort te zetten
Om aan de stijgende IT-behoeften van de markt te voldoen, is de strategie geënt op een autonome groei van 20%, waarbij de organisatie wil groeien van 200 naar 250 Microsoft cloud experts in 2022. Met de verhuizing naar een ruim opgezette groene werkomgeving op Landgoed Leusderend, is er voldoende ruimte om de groeistrategie de komende jaren voort te zetten. De recente erkenning van World-class Workplace 2022-2023 geeft in elk geval de indruk dat het met behoud en aantrekken van talent goed moet komen. Rubicon scoort namelijk 91% op goed werkgeverschap.

De besten uit het vakgebied
“We bieden onze medewerkers de kans om als Microsoft cloud expert met de besten uit het vakgebied te werken. Met toonaangevende technologieën en in een Agile & fun omgeving die professionele ontwikkeling bevordert. Werkgeluk en focus op kwaliteit zijn de beste garantie op een succesvolle dienstverlening bij onze klanten. De medewerkers gaven Rubicon recent een eNPS score van 8,7 wat dat bevestigt” aldus Marjolein de Vroed, Happiness Officer bij Rubicon.

Klanten hebben toegang tot specialistische expertise en diensten
Naast financiële groei, zijn ook andere (groei-)doelstellingen behaald. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het aantal Microsoft Advanced Specializations en accreditaties op cloud management, security, integratie, data en software development binnen Rubicon. Hiermee wordt invulling gegeven aan de belangrijkste competenties om klanten naar de cloud te migreren.

“Ook zien we een sterke groei in het aantal bedrijf kritische workloads die klanten op Azure (de Microsoft cloud omgeving) draaien. De verwachting is dat dit de komende jaren sterk gaat groeien vanwege de unieke security en compliance eigenschappen van het platform” vult Ed Feskens, CTO bij Rubicon, aan.

“Om een sterke groei te kunnen faciliteren naar uiteindelijk 350 medewerkers, 200 klanten en een omzet van 55 miljoen is het van belang dat ook de organisatie meegroeit en zich voortdurend blijft ontwikkelen. Groei geeft continue noodzaak tot verandering en vooral ook nieuwe perspectieven. Vandaar een sterk Agile besturingsmodel. De twee meest essentiële succesfactoren binnen onze dienstverlening zijn naast ons 100% Microsoft partnership dan ook klanten en medewerkers. Deze staan centraal in onze organisatie-inrichting. Er zijn diverse rollen in de organisatie ontstaan die ervoor zorgen dat er focus aangebracht wordt op deze twee succesfactoren. Met onze professionals streven wij customer success na door onze klanten toegang te geven tot specialistische expertise en diensten. Zo kunnen onze opdrachtgevers de kracht van de cloud volledig benutten” vertelt Arno Borger, CEO van Rubicon.

Vooruitstrevende cloud-oplossingen
Klanten worden door Rubicon vanuit meerdere disciplines integraal bediend. Met Rubicon haalt de klant een hoogwaardige kennisorganisatie in huis die kan voorzien in de meest vooruitstrevende cloud-oplossingen zoals Azure, Dynamics 365, Power Platform en Microsoft 365. Kenmerkend is dat de klanten een langdurige samenwerking aangaan die jarenlang in stand blijft met behulp van Managed Cloud Services en actief cloud life cycle management.

Reactie toevoegen