Management

Dit is een bijdrage van Progress
IT beheer
Trage app? Waar zit het probleem? 

Trage app? Waar zit het probleem? 

Redenen waarom applicaties traag draaien zijn talrijk en gevarieerd.

20 september 2022
Door: Progress, partner

Redenen waarom applicaties traag draaien zijn talrijk en gevarieerd.

Het achterhalen van de oorzaak is tijdrovend als netwerk tools geen afwijkingen ofwel network anomalies kunnen detecteren, laat staan oplossen.

Hand omhoog als je dit wel eens hebt meegemaakt. De dag begint normaal, de applicaties en netwerken draaien normaal. In de loop van de ochtend komen er meldingen binnen van gebruikers die zeggen dat applicaties langzamer dan normaal reageren. Oh nee. Is dit het begin van de systeembeheerders’ "het draait langzaam!" nachtmerrie?

De impact van trage applicaties 

Redenen waarom applicaties traag draaien zijn talrijk en gevarieerd. Het achterhalen van de oorzaak is tijdrovend als de juiste netwerk monitoring tools ontbreken. De vertraging bij het vinden van de hoofdoorzaak en het verhelpen ervan heeft altijd negatieve gevolgen voor de gebruikers van de betrokken toepassingen.  

Interne gebruikers raken gefrustreerd naarmate de tijd verstrijkt en systeembeheerders het probleem onderzoeken. Gedurende deze tijd daalt de productiviteit en wordt de een normale bedrijfsvoering gehinderd. Het is nog vervelender als ook externe gebruikers te maken krijgen met een trage applicatie service. Als de applicatie deel uitmaakt van een systeem dat inkomsten genereert, zoals een webshop, zullen veel mensen mogelijk afhaken en naar concurrerende bedrijven gaan. Dit leidt rechtstreeks tot omzet- en inkomstenverlies.  

Stel dat de getroffen applicatie deel uitmaakt van een B2B-systeem dat operaties tussen bedrijven in een toeleveringsketen vergemakkelijkt. In dat geval zullen trage reacties die leiden tot productiviteitsverlies bij externe bedrijven rechtstreeks gevolgen hebben voor de reputatie van het bedrijf dat de applicatie host. Dit kan een negatief effect hebben wanneer toekomstige contracten en partnerschappen verlengd moeten worden.  

Problemen met traagwerkende apps moeilijk op te lossen 

IT-teams ervaren onmiddellijke druk om traag draaiende applicaties te repareren die de interne of externe productiviteit en activiteiten beïnvloeden. Iedereen die wel eens in systeembeheer heeft gewerkt, weet dat het niet eenvoudig is de oorzaak van een dergelijk probleem te achterhalen zonder gegevens die de oorzaak aanwijzen. Snelle oplossingen (zoals het herstarten van de servers) zijn vaak tijdelijke oplossingen die de onderliggende problemen slechts een tijdje verbergen. Wat gebeurt er als hetzelfde de volgende dag rond dezelfde tijd weer gebeurt? Het kan tijd kosten voor IT om dit soort gemelde problemen te diagnosticeren en op te lossen. Terwijl IT naar het probleem kijkt, staat het management (en de verkoopafdeling als het om een verkoopapplicatie gaat) in de nek te hijgen om het probleem te verhelpen.  

Zonder gegevens die naar de bron van het probleem wijzen, moet IT methodisch de verschillende niveaus in de infrastructuur doorlopen om te zien of ze een oorzaak kunnen vinden. Het kan een probleem zijn in een van deze gebieden: 

  • Netwerk - zowel lokaal als internet als het om een cloud-gebaseerde app gaat. 
  • Serverinfrastructuur - meestal virtuele machines of cloudinstanties. 
  • Applicatie - de applicatie kan een codeprobleem hebben, of een databaseverbinding kan traag zijn. 

Flowmon-oplossingen kunnen de gegevens leveren die IT-teams nodig hebben om vast te stellen waar het probleem zich bevindt. Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit de praktijk. 

Een voorbeeld uit de praktijk 

Een bedrijf waar Progress nu mee samenwerkt, had een probleem met trage applicatie-respons. Het probleem begon willekeurig en trad vervolgens elke dag van de werkweek op. Het IT-team onderzocht het probleem al geruime tijd en opperde zelfs het idee om hun kernnetwerk te upgraden van een backbone met een capaciteit van 1 Gbps naar 10 Gbps. Het idee was dat de extra netwerkcapaciteit het probleem zou doen verdwijnen. Er zijn veel problemen met deze voorgestelde oplossing. De belangrijkste is dat het een oplossing is die wordt aangeboden zonder dat de oorzaak van het probleem bekend is. Wat als het probleem niet te wijten is aan de netwerkcapaciteit? Dan is er een aanzienlijke hoeveelheid geld en tijd geïnvesteerd in een project met weinig rendement.  De organisatie stelde dit idee uit en besloot dat ze eerst tools moesten inzetten om betere data uit het netwerk te halen.  

De oplossing: Netwerk anomaliedetectie én resolutie / Network anomaly detection and resolution 

Flowmon van Progress werd ingeschakeld om het IT-team te helpen het probleem te onderzoeken. Samen zetten we Flowmon network monitoring tools in om gegevens over de netwerkverkeersstromen te verzamelen. In zeer korte tijd verschenen er pieken in het verkeer op het netwerk die overeenkwamen met de tijden van de gerapporteerde traagheid van applicaties.  

Analyse van de bron en bestemming van het verkeer dat deze pieken veroorzaakte, toonde aan dat verschillende productietoepassingsservers verkeerd geconfigureerde back-ups hadden. Deze applicaties voerden back-ups uit tijdens werkuren en niet 's nachts. Dit betekende een dubbele belasting voor de systemen - ten eerste gebruikten de applicatieservers zelf verwerkingscapaciteit, geheugen en schijfopslag voor back-ups. Ten tweede was er meer netwerkverkeer omdat de gegevens naar de back-upserver werden gekopieerd. Het IT-team was in staat om de overtredende back-upprocessen zodanig te herconfigureren dat ze 's nachts werden uitgevoerd.  

De Flowmon-oplossing die dit voortdurende probleem had gediagnosticeerd, is nu een kernonderdeel van hun netwerkbewakings- en netwerkbeheerprocedures. 

Meer informatie 

Progress Flowmon-oplossingen bieden IT-teams vele voordelen. Zoals: 

  • Inzicht in het netwerkverkeer met aanpasbare dashboards, waarschuwingen en rapporten. 
  • Monitoring van netwerkprestaties om te laten zien of gerapporteerde problemen het gevolg zijn van een netwerkprobleem. 
  • Het leveren van automatische analyse en anomaliedetectie ( anomaly detection )om potentiële beveiligingsrisico's aan het licht te brengen (lees meer over Flowmon for Security Operation). 
  • Het leveren van de gegevens die nodig zijn voor het oplossen van problemen en operationele of upgrade planning. 

U kunt aanzienlijk meer lezen over Flowmon-oplossingen voor anomaliedetectie en onze andere netwerk- en beveiligingsfuncties via de productpagina's op onze website. Of vraag een demo aan, zodat u snel kunt zien hoe het uw netwerkbewaking gemakkelijker en informatiever maakt. 

Door: Filip Černý 

Reactie toevoegen