Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Pegasystems BV
Artificial Intelligence
struisvogel

Technologietrends 2021

Het maximale uit technologietrends halen? Ze zijn simpelweg als de seizoenen: je kunt er niet omheen. 

24 februari 2021
Door: Pegasystems BV, partner

Het maximale uit technologietrends halen? Ze zijn simpelweg als de seizoenen: je kunt er niet omheen. 

Een nieuwe golf van innovatie en technologie brengt bij C-level beslissers nogal uiteenlopende reacties teweeg. Enerzijds zijn er de CEO’s, CFO’s en CIO’s die de nieuwste technologische snufjes najagen en een echte transformatie binnen de organisatie willen doorvoeren. Anderen doen juist het liefst zo min mogelijk of helemaal niets als het aankomt op technologische vooruitgang.

Maar hoezeer sommige managers hun kop ook in het zand steken, nieuwe technologische trends zijn simpelweg net als de seizoenen: je kunt er niet omheen.  Het grootste risico dat veel organisaties lopen, is dat ze door innovaties halfslachtig te implementeren of volledig te negeren terrein verliezen ten opzichte van de concurrentie. Zij die juist wel nieuwe technologieën inzetten om zich te onderscheiden en daardoor concurrentievoordeel weten te behalen.

Alles staat of valt met verantwoordelijkheid. En dat gaat verder dan een ‘buck stops here’ of een ‘one-size-fits-all’ benadering; verantwoordelijkheid gaat over integratie, acceptatie van innovatie of zelfs governance.

AI-regulering: grijs gebied
De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in moderne organisaties is een goed voorbeeld van waar effectief management en regelgeving nodig zijn. AI wordt steeds breder geaccepteerd als een opkomende technologie die echt voor verandering kan zorgen en waarde toevoegt voor de consument. Toch is AI-regelgeving nog steeds een beetje een grijs gebied. In een recent wereldwijd onderzoek onder C-level managers vindt driekwart (65%) dat het huidige niveau van externe AI-governance niet voldoende is om de explosieve groei te beheren.

Controle verliezen
Voor 78% is een gelijk verdeelde verantwoordelijkheid voor regulering tussen overheid en bedrijfsleven het ideale scenario. Op de vraag hoe de balans er over vijf jaar uit zal zien, antwoordt 75% dat tegen die tijd de overheid grotendeels of volledig verantwoordelijk zal zijn voor AI-governance. Meer dan een kwart (27%) geeft aan geen specifieke AI-governance verantwoordelijke medewerker in dienst te hebben en slechts 25% voert op managementniveau een formeel beleid op AI. Dit impliceert dus dat veel organisaties er niet in zijn geslaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor AI-governance en de controle over het volledig reguleren van de technologie gaan verliezen.

Hyperautomatisering
Verantwoordingsplicht zorgt er ook voor dat organisaties in staat zijn nieuwe technologieën, zoals hyperautomatisering, succesvol te integreren. Dit zorg voor minder kosten en meer efficiëntie bijvoorbeeld op het gebied van casemanagement. Velen zien dat hyperautomatisering ook impact heeft op de langere termijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat 32% hyperautomatisering gebruikt voor het verbeteren van workflows en casemanagement, maar dit percentage verdubbelt bijna (61%) als wordt gevraagd vijf jaar vooruit te kijken.

Hyperautomatisering is pas echt van toegevoegde waarde als je als organisatie zorgt voor een succesvolle integratie ervan. Voor 58% van de respondenten is integratie met bestaande systemen de belangrijkste uitdaging; 40% noemt de compatibiliteit met technologieën van derden als grootste zorg. Het is voor organisaties van strategisch belang om opkomende technologieën al meteen op de radar te hebben. Innovatie draait per definitie om de adoptie van nieuwe ideeën, technologie en initiatieven. Want zodra een opkomende technologie gemeengoed wordt, en een organisatie nog niet helder heeft hoe ze deze effectief kan inzetten, dan wordt de inhaalslag een achterhoedegevecht.

Extended Reality
Neem Extended Reality (XR). Virtual Reality-headsets en augmented reality zijn opkomende technologietrends voor consumenten. Toch denkt maar 35% dat XR op dit moment van invloed is op de manier waarop organisaties customer experience leveren. Misschien logisch omdat het een relatief nieuwe technologie is, maar over vijf jaar kan dit beeld er heel anders uitzien, want volgens 30% van de respondenten is XR onmisbaar voor de klantbetrokkenheid. Meer dan de helft (52%) gelooft zelfs dat XR uiteindelijk een onderscheidende factor wordt ten opzichte van de concurrent.

Wees je ervan bewust dat hoewel een technologie misschien nu nog niet algemeen geaccepteerd is, dit geen excuus hoeft te zijn om niet voorbereid te zijn. Het is nooit te vroeg om je verantwoordelijkheid te nemen voor innovatie.

Investeren in infrastructuur
Hetzelfde geldt voor het investeren in een infrastructuur die opkomende technologieën ondersteunt. Het is dan ook geen verrassing dat cloudimplementaties prioriteit hebben gekregen (73%) door het op afstand en mobiel werken. Evenmin zo verrassend is dat volgens meer dan de helft (51%) mobiele en externe functionaliteit de drijvende krachten blijven achter uitgebreide edge-technologie.

Om het volledige potentieel te benutten, hebben de cloud en extended edge wat hulp nodig: volgens 41% van de respondenten zorgen volwassenheid van AI, automatisering en machine learning voor meer succes. Slechts 22% noemt zijn gedistribueerde cloudtechnologie op dit moment ‘intelligent’ of ‘volwassen’; 18% zegt dit over extended edge technologie. Hier ligt dus nog een flinke uitdaging

Kortom, technologische verantwoording omvat meer dan alleen maar opstaan en eigenaarschap claimen. Het is een kwestie van proactief onderzoek doen naar en voorbereiden op wat het beste is voor een organisatie. Eén ding is zeker: technologie blijft evolueren en er duiken altijd weer nieuwe trends op. Als organisaties er niet klaar voor zijn om er het maximale uit te halen door hun verantwoordelijkheid te nemen, raken ze achterop.

Auteur van deze bijdrage is Don Schuerman, chief technology officer bij Pegasystems

Reactie toevoegen