Management

Dit is een bijdrage van Paessler
IT beheer
healthcare monitoring

Slimme IT-monitoring in de zorg

IT is uitgegroeid tot een kerncomponent van moderne gezondheidszorg. Dat geldt voor alles van diagnostiek tot operationeel beheer

22 juli 2020
Door: Paessler, partner

IT is uitgegroeid tot een kerncomponent van moderne gezondheidszorg. Dat geldt voor alles van diagnostiek tot operationeel beheer

Moderne ziekenhuizen zijn sterk gedigitaliseerd. De komst van nieuwe verbonden medische apparaten verenigt de behandeling van patiënten met de IT-infrastructuur, die traditioneel was gescheiden van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit heeft zonder meer de efficiëntie vergroot en een positieve invloed gehad op de patiëntenzorg. Maar alles heeft zijn prijs. Vanwege het grote aantal verbonden apparaten is er binnen de IT-netwerken van ziekenhuizen sprake van meer potentiële storingspunten dan ooit.

Nu we midden in de coronacrisis zitten zijn optimaal presterende IT-systemen belangrijker dan ooit voor ziekenhuizen. Dit is nodig om te waarborgen dat artsen en verplegend personeel een beroep kunnen doen op de beste hulpmiddelen voor het bevorderen van het herstel van patiënten en dat ziekenhuizen optimaal zijn voorbereid zijn op de toekomst. IT-beheerders in de zorgsector kunnen zich simpelweg niet veroorloven dat het netwerk uitvalt.

Een anatomie van de moderne medische infrastructuur

De opslag en overdracht van data staat aan de basis van alle IT-systemen die in de zorg worden gebruikt. De meeste, zo niet alle medische IoT-apparaten moeten direct data en informatie kunnen opvragen vanuit verschillende punten in het ziekenhuisnetwerk. Zo zal een radioloog routinematig toegang nodig hebben tot het beeldarchief van patiënten voor het beoordelen van scans die automatisch door een MRI-systeem naar het informatiesysteem zijn geüpload.

Om voor deze mate van connectiviteit te zorgen maken de meeste ziekenhuizen gebruik van een integration engine. Dit is een centraal communicatieknooppunt dat informatie op veilige wijze opslaat en verspreidt, waar en wanneer die maar nodig is. Je zou de integration engine kunnen zien als het zenuwsysteem van het ziekenhuis dat alle communicatie binnen het netwerk faciliteert. In grotere ziekenhuizen zal de integration engine samenwerken met diverse andere onafhankelijke datasystemen zoals het Picture Archiving and Communication System (PACS), Radiology Information System (RIS) en Laboratory Information System (LIS). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat alle data veilig blijft binnen de juiste gebieden van het netwerk.

PRTG Network Monitor integrates medical technology with the central monitoring system using the DICOM and HL7 protocols.  The solution provides integration with the communication server via the Rest API.

PRTG Network Monitor integreert medische technologie met het centrale monitoringsysteem door gebruik te maken van de protocollen DICOM en HL7. De oplossing biedt integratie met de communicatieserver via de Rest API.

Wat staat IT-beheerders nu precies te doen?

Als het op bedrijfskritische IT-systemen aankomt is overzicht de sleutel tot succes. Vanwege het grote aantal potentiële storingspunten moet het IT-personeel van ziekenhuizen voortdurend alert zijn op potentiële problemen. Die moeten zien op te lossen voordat ze in storingen resulteren. Succesvol storingsbeheer is belangrijker dan ooit voor ziekenhuisprocessen en de patiëntenzorg.

Maar dat wil niet zeggen dat alles wat los en vast zit moet worden gemonitord. IT-beheerders kunnen beter hun focus richten op de volgende vier kerngebieden van de ziekenhuisinfrastructuur.

1. Digitale medische apparatuur

Medische apparaten hebben tegenwoordig een verbonden karakter. Ze zijn in staat om data te verzenden en ontvangen via het netwerk. Het voordeel hiervan is dat deze apparaten via hetzelfde netwerk kunnen worden gemonitord. Het addertje onder het gras? Medische apparaten bieden niet dezelfde mogelijkheden voor monitoring als andere IoT-apparatuur. Dat betekent dat je een monitoringtool nodig hebt met speciale functionaliteit voor de bewaking van deze apparaten.

2. De integration engine

De integration engine is het communicatieknooppunt voor het hele netwerk. Het is dus van cruciaal belang om die nauwlettend in de gaten te houden. Gelukkig bieden de meeste integration engine-servers API’s die het mogelijk maken om de serverprestaties op eenvoudige wijze op te vragen en monitoren.

3. Communicatie tussen medische systemen

Als verbonden apparaten niet in staat zijn om met de integration engine te communiceren, zouden ze net zo goed kunnen worden uitgeschakeld. IT-beheerders moeten goed in de gaten houden hoe apparaten precies communiceren en ervoor zorgen dat ze daarvoor gebruikmaken van de juiste protocollen. Ziekenhuizen hebben daarom een monitoringtool nodig die ondersteuning biedt voor specifieke medische protocollen zoals DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) en HL7.

4. Traditionele IT

Wanneer je voor het eerst aan de slag gaat met het spannende nieuwe medische systemen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je de geijkte IT-apparatuur die daar ondersteuning voor biedt (routers, switches en servers enzovoort) niet over het hoofd ziet. Een storing van een server of het netwerk kan al net zulke rampzalige gevolgen hebben als de uitval van een medisch apparaat. Daarom is het belangrijk om snel data van traditionele IT-apparaten te kunnen analyseren naast die van medische apparaten. Als er een storing optreedt, kan het IT-personeel zo in korte tijd het probleem lokaliseren en verhelpen.

 

The monitoring pyramid of modern healthcare environments

De monitoringpiramide van moderne zorgomgevingen

24/7 betrouwbaarheid

Als het op IT in de zorg aankomt hebben beheerders de taak om maximale betrouwbaarheid te waarborgen. Want er staat een hoop op het spel: niet alleen uiterst gevoelige data, maar ook mensenlevens.

Het goede nieuws is dat IT-medewerkers die met de juiste monitoringtools zijn gewapend alle problemen aankunnen waar het netwerk maar mee kan komen. Zo heeft Paessler speciale DICOM- en HL7-sensoren ontwikkeld en aan zijn PRTG Network Monitor toegevoegd. Dit draagt bij aan eenvoudig en centraal beheer in zorgomgevingen. Artsen en verplegend personeel kunnen op die manier hun focus richten op waar het werkelijk om draait: ons gezond houden.

Reactie toevoegen