Development

Dit is een bijdrage van Nutanix
Cloud
Murkus_Spiske_Unsplash

Hoe je van tien clouds één cloud maakt

Veel leveranciers die actief zijn in de cloud-markt, houden vast aan een benadering van de markt die veel werd gebruikt in het pre-cloudtijdperk: ‘Differentiatie’ was het sleutelwoord.

16 december 2019
Door: Nutanix , partner

Veel leveranciers die actief zijn in de cloud-markt, houden vast aan een benadering van de markt die veel werd gebruikt in het pre-cloudtijdperk: ‘Differentiatie’ was het sleutelwoord.

En destijds was dat nog logisch. In die tijd was het één applicatie op één server en dus konden servers erg van elkaar verschillen. Maar dat was toen. Tegenwoordig draait het allemaal om het gebruik van cloud-diensten. Meestal een heleboel, waarbij wordt gedaan alsof het één cloud is. Ook al claimen veel leveranciers dat ‘hun versie’ uniek is. Er bestaan veel verschillende cloud-diensten, maar de grenzen daartussen vervagen nu de diensten flexibeler worden.

Eerlijk gezegd, wanneer je leveranciers nu soms hoort praten, zou je denken dat er duizenden kritieke punten zijn waarop hun versie van ‘de cloud’ zich onderscheidt en dat je je alleen moet registreren voor die van hun.

Maar het grote verschil met vroeger is dat de cloud geen product is dat kan worden gedifferentieerd. Het is een concept dat breed kan worden geïnterpreteerd op drie hoofdmanieren: Private, Public en Hybrid. Het interessante hieraan is dat de eerste twee (Private en Public) in feite de basiscomponenten zijn van de derde (hybrid).

Een hybride omgeving kan vele vormen aannemen
Dit betekent dat een hybride cloud-omgeving in feite alles kan zijn wat de gebruiker wil dat het is. Het kan bijvoorbeeld de private cloud-omgeving van een organisatie omvatten, die ofwel on-premises draait, of wordt gehost bij een third party operator die bare metal compute-resources dedicated beschikbaar stelt aan de service-eisen van die klant. Voor de meeste zakelijke gebruikers is het de plek waar hun meest waardevolle data en applicaties draaien, omdat men daar de meeste controle kan uitoefenen en, indien nodig, snel kan handelen.

Voor steeds meer gebruikers betekent het echter ook dat ze werken met een of meerdere public cloud-service providers. Dat is dan de plek waar soms de minder waardevolle en minder strategische data wordt opgeslagen. En waar in de meeste gevallen veel van de dagelijkse, tactische beheerprocessen draaien. Hoewel snelheid hier minder belangrijk is, vormen de mogelijkheid dat de twee clouds samenwerken, data kan worden verplaatst tussen beide en workloads kunnen worden gedeeld een essentieel onderdeel. Hierdoor worden de twee, gezien vanuit de business, effectief één cloud.

Voor sommige bedrijven blijft wellicht de wens om gevestigde - waarschijnlijk gespecialiseerde - applicaties te blijven draaien op de bestaande servers in het eigen datacenter. Dit gebeurt vaak wanneer de waarde die deze applicaties genereren voor de business, veel hoger is dan de kosten, tijd en risico’s die kleven aan het migreren van de applicatie naar een ander platform. Ondanks die beperking is de verwachting nu van een hybride cloud-omgeving dat deze dergelijke systemen logisch absorbeert, waardoor ze een virtueel onderdeel worden van de cloud en in staat zijn om, op zijn minst, in realtime gegevens te delen met andere onderdelen van de cloud.

Meestal moeten toch dezelfde applicaties tegelijkertijd worden gebruikt, ongeacht het type cloud-omgeving waar de applicatie op draait. Wanneer een applicatie in een private cloud-omgeving hoogwaardige strategische gegevens verwerkt, moet een andere applicatie daaraan gerelateerde taken verwerken in een public cloud-omgeving. Dat niveau van applicatie-mobiliteit is een van de belangrijkste bijkomstigheden van een hybride cloud-omgeving. Het vergemakkelijkt een groot deel van de processen binnen een organisatie, omdat werknemers een applicatie kunnen gebruiken die ze al goed kennen en waar ze dagelijks mee werken, ongeacht waar die applicatie zich bevindt en op welk systeem deze draait. Zolang als dat systeem een logisch onderdeel is van hun hybride cloud, is de applicatie beschikbaar voor gebruik.

In toenemende mate betekent het woord 'systeem' veel meer dan alleen een computer en een netwerkverbinding. Voor steeds meer werknemers is hun primaire hulpmiddel niet meer de laptop maar de mobiele telefoon, waardoor ze hun werk overal en altijd kunnen uitvoeren. Dan is het uiteraard belangrijk om dezelfde applicatie te gebruiken die ook ze achter hun bureau zouden gebruiken.

We zien daarnaast dat de randen van het netwerk van een bedrijf - hun cloud - zowel logisch als fysiek 'elastisch' worden. Deze trend begint nu te versnellen. Enerzijds verwachten leidinggevenden en personeel dat ze op afstand kunnen werken, maar dan wel net zo verbonden zijn als wanneer ze aan hun bureau zitten. Anderzijds wordt het uitbreiden van de cloud van het bedrijf naar de verste uithoeken van het logische en fysieke domein van dat bedrijf een belangrijk onderdeel van het plan. Feitelijk wordt het datacenter gedistribueerd naar alle plekken waar het zinvol is om compute resource te hebben.

Een van de belangrijkste factoren hier is het feit dat het nu sneller en goedkoper is om de applicaties naar de data te verplaatsen dan andersom. De enorme groei van de hoeveelheid data die wordt geproduceerd en de waarde die kan worden verkregen door het analyseren en verwerken van die data heeft dit veroorzaakt. De resultaten zijn dan beschikbaar op het moment dat de gegevens worden gegenereerd, wat betekent dat het systeem of de machine die ze produceert, direct kan worden bestuurd en beheerd dankzij de analyse. Deze mogelijkheden kunnen een bedrijf een aanzienlijk concurrentievoordeel geven in hun markt.

Reactie toevoegen