Development

Dit is een bijdrage van Nutanix
Infrastructuur
Nutanix_nieuwenormaal

De organisatie herverdelen om doel en waarde te leveren

Dit is hét moment om middelen anders in te zetten

12 augustus 2021
Door: Nutanix , partner

Dit is hét moment om middelen anders in te zetten

In 2020 hebben bijna alle organisaties hun zakelijke en technologische middelen moeten herverdelen. Nu de wereldeconomie langzaam weer herstellende is, hebben organisaties de kans om hun middelen opnieuw te evalueren en zodanig in te zetten om ervoor te zorgen dat de focus komt te liggen op het leveren van zakelijke waarde aan hun werknemers en klanten.

De pandemie heeft een reeks veranderingen in gang gezet, of in sommige gevallen versneld, die al zouden gaan plaatsvinden. Klanten en medewerkers zijn zich veel meer bewust van het uiteindelijke doel, zowel van hun eigen leven als van hun organisatie. Als gevolg hiervan zal een klantgerichte benadering belangrijker worden, wat zich doorvertaald in een grotere vraag naar datagestuurde en geautomatiseerde bedrijfsprocessen.

CIO's en technologie-teams zitten op de perfect plek om organisaties te helpen bij het herverdelen van middelen, het toepassen van nieuwe tools en nieuwe werkmethoden. Transformationele technologieleiders zullen organisaties helpen bij het verminderen van de bedrijfs- en IT-uitgaven. Daarnaast zullen ze de impact die technologie heeft op de economische waarde van de organisatie vergroten, door vermindering van repetitieve taken of taken met een lage waarde en door verbetering van de informatiestromen en connectiviteit door de hele organisatie.

Tijdens de pandemie werd de C-Suite een taskforce die zich richtte op bedrijfskritieke kwesties, zoals crisisbeheer, kostenreductie, het opnieuw opbouwen van concurrentievoordeel, bedrijfsduurzaamheid en een terugkeer naar winstgevendheid. Tijdens een wereldwijde crisis vereisen deze kwesties allemaal een herverdeling van middelen. Aangezien de C-Suite prioriteit geeft aan de laatste twee (winstgevendheid en bedrijfsduurzaamheid) is dit een kans om middelen opnieuw in te zetten en daarbij de kracht van technologie te gebruiken om een ​​herverdeling mogelijk te maken die het bedrijf ten goede komt.

IDC gelooft dat dit de moeilijkste uitdaging zal zijn waarmee CIO's in hun loopbaan worden geconfronteerd, maar dat transformationele leiders op het gebied van bedrijfstechnologie de kans krijgen om een ​​doorbraak naar een nieuwe toekomst voor hun organisaties te bewerkstelligen. De resultaten van het onderzoek door IDC komen overeen met de bevindingen van Nutanix, waaruit blijkt dat CIO's, na herverdeling, de taak krijgen om de inzet en acceptatie van digitale technologieën te vergroten. Daarbij zal IT zijn traditionele plek verlaten en meer verankerd raken in het bedrijf om teams te helpen met het oplossen van hun problemen. Dit alles zal ertoe leiden dat de organisatie wendbaarder wordt en zich beter kan aanpassen. Technologie zal het besturingssysteem van het bedrijf worden, aldus IDC. Als bedrijven aanpasbaar moeten zijn, dan kunnen bedrijfsprocessen niet langer worden gefixeerd, de tools die een bedrijfsproces mogelijk maken moeten snel kunnen veranderen om zich aan te passen aan de behoeften van de werknemer of de klant.

Nieuwe waarden

De pandemie heeft ook de vraag naar nieuwe waarden opgeborreld al dan niet versneld, van klanten en werknemers. Na de herverdeling van de organisatie, wordt van organisaties verwacht dat ze dit weer opnieuw doen en een veel meer waardegedreven benadering van personeel, werk en de klant ondersteunen. Bedrijfsadviseurs Boston Consulting Group (BCG) ontdekte onlangs in een van de grootste onderzoeken dat is uitgevoerd dat 89% van het personeel een mate van flexibiliteit verwacht in werkomgeving. In 190 landen werden 209.000 mensen ondervraagd, waaronder niet-kantoormedewerkers, en er is een overweldigende steun voor een hybride werkweek onthuld.

Dit gaat over meer dan alleen de toekomst van het kantoor. Het herverdelen van de middelen, weg van een hoofdkantoor, is een kans om het meest waardevolle bezit van de organisatie - de mensen - dichter bij de klant te brengen. Met talent verspreid over heel het land of de markt waarin een organisatie opereert, zal het bedrijf dieper inzicht krijgen en daardoor meer betekenisvolle relaties met zijn klantenbestand. Het resultaat is een beter product of dienst én een meer winstgevend bedrijf.

Niet alleen in de technologiewereld is er een opkomst in hybride werkmodellen. Politieke denktank Demos, schreef onlangs in een rapport dat de productiviteit zal stijgen met een doelgerichte agenda die aanvaardt dat werk en privé beter op elkaar afgestemd moeten worden en dat een hybride werkmodel de best mogelijke weg hier naartoe is. Het is interessant dat productiviteit al een aantal jaren een uitdaging vormt voor de economie. Veel leiders op het gebied van bedrijfstechnologie melden nu echter dat de productiviteit tijdens de lockdown toenam, wat pleit voor herverdeling van het bedrijf in de richting van meer flexibiliteit en de daaruit voortvloeiende productiviteit.

De pandemie en de daaruit ontstane nieuwe manieren van werken tonen de potentie die technologie organisaties en verticale markten bieden. Als gevolg hiervan gelooft Gartner dat investeringen in applicatie-infrastructuurdiensten en -producten jaarlijks met 26,6% zullen groeien. Uit ons eigen onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens van de Xi Beam multi-cloud cost governance-service - die CIO's gebruiken voor cloudinfrastructuurbeheer - blijkt dat organisaties de relationele databases as-a-service op de Amazon AWS- en Microsoft Azure-platforms sneller accepteren. Volwassen organisaties gebruiken meer dan vijftien cloudservices als onderdeel van hun cloudconsumptie-strategie. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) blijft voor rekenkracht, netwerken en opslag de grootste categorie cloud-uitgaven.

Terwijl organisaties proberen te herdistribueren en zich voorbereiden op een nieuwe toekomst, toont de Xi Beam-analyse aan dat cloudgebaseerde databases de op één na hoogste uitgave vormen. Dit suggereert dat organisaties niet alleen efficiënter willen omgaan met hun gegevens en kosten, maar ook dat het op grotere schaal verspreiden van gegevens de innovatieplannen ten goede komt.

Net voordat de pandemie de belangrijke herverdeling in het bedrijfsleven tot stand bracht, meldde The Economist Intelligence Unit dat leidinggevenden van plan waren de opkomende technologieën te accepteren. Denk hierbij aan robotic process automation (RPA), software gedefinieerde netwerken en natuurlijk machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI). Allemaal technologieën die afhankelijk zijn van het gebruik van grote cloud- en datasets. Deze technologieën bieden allemaal herdistributie-mogelijkheden, waardoor personeel wordt bevrijd van repetitieve en niet-waarde genererende taken, meer inzicht in gegevensopslag en verbetering van de klantenservice. Dit alles moet worden benut om de mensen in te zetten voor de meest waardevolle taken die een organisatie nodig heeft, waardoor waarde wordt gegenereerd. Business is niet langer gebonden aan een locatie; het bedrijf kan nu gaan naar waar de waarde wordt gezocht en deze leveren.

Door Patrick van de Werken, Vice President North Eastern Europe & Russia (CIS) – NEEUR bij Nutanix

Reactie toevoegen