Development

Dit is een bijdrage van Nutanix
Cloud
Is de hybride cloud de business-infrastructuur van morgen?

Is de hybride cloud de business-infrastructuur van morgen?

Technology-teams leveren klantenservices en vereisen de flexibiliteit van de hybride cloud om aan hun behoefte te voldoen

23 april 2020
Door: Nutanix , partner

Technology-teams leveren klantenservices en vereisen de flexibiliteit van de hybride cloud om aan hun behoefte te voldoen

Door Sammy Zoghlami, SVP EMEA, Nutanix

Technologie is een kernonderdeel geworden van de ervaringen van klanten met de organisatie, ongeacht de verticale markt. Als gevolg daarvan hebben organisaties technologie nodig die hen flexibiliteit en veiligheid biedt, en die hen de ruimte geeft zich op een kostenbesparende manier aan te passen naar veranderend klantgedrag. Een recente studie, de Nutanix Enterprise Cloud Index 2019, laat zien dat de hybride cloud een steeds centralere rol speelt in de infrastructuur van organisaties. De hybride cloud is een platform dat de nodige security en flexibiliteit biedt die organisaties nodig hebben in 2020.

Volgens analisten van Gartner is een slechte klantervaring nadelig voor 30% van alle digital business-projecten. Hierdoor staan technology-teams en de keuzes die zij maken met betrekking tot de technologische infrastructuur centraal in het bedrijf en in de merkbeleving van elke organisatie. Iedere dag weer. “De resultaten van de organisatie zijn afhankelijk van het vermogen van een merk om klanten vast te houden en aan te trekken”, zegt Olive Huang, Research Director bij Gartner.

Als gevolg van de toegenomen vraag om te voldoen aan de verwachtingen van klanten en om nieuwe digitale producten en diensten te leveren, is het niet verrassend dat de Enterprise Cloud Index laat zien dat er veel animo is voor de implementatie van de hybride cloud in de EMEA-regio in de aankomende drie tot vijf jaar. 53% van de respondenten gaf aan dat zij van plan zijn over te stappen naar de hybride cloud in of voor 2024, en 84% van de EMEA respondenten benoemde de hybride cloud als “het ideale IT operating-model”.

Organisaties eisen steeds meer flexibiliteit van hun systemen. Het feit dat je niet aan een locatie vast zit bij het werken met de hybride cloud, zorgt voor die vereiste flexibiliteit. De Enterprise Cloud Index toont daarnaast aan dat klantgerichte technology-teams deze overdraagbaarheid realiseren en waarderen. Bijna 20% van de respondenten haalde interoperabiliteit aan als een van de belangrijkste voordelen van de hybride cloud. 16% benoemde de mobiliteit van applicaties als een groot voordeel. Als gevolg van klantvraag dienen applicaties mogelijkheden voor up- en downscalen te hebben en vereisen organisaties zodoende een infrastructuur waarin zij applicaties moeiteloos kunnen verplaatsen van de private naar de public cloud en vice versa.

Promotie-acties, events en samenwerkingen hebben een dergelijke infrastructuur nodig die significant kan upscalen om te voldoen aan een marketingprogramma of die significant kan downscalen om operationele kosten te drukken, bijvoorbeeld gedurende een vakantieperiode. Meer dan 10% van de respondenten benoemde om deze reden de mogelijkheid om de juiste cloud te matchen aan de juiste applicatie en the right use case als een van de voordelen die zij hoopten te ervaren als gevolg van de implementatie van de hybride cloud.

Volgens de Enterprise Cloud Index veroorzaakt diezelfde behoefte aan flexibiliteit en een klantvriendelijke infrastructuur een verschuiving van de multi-cloud naar een hybride cloud. Meer dan 9% van de respondenten gebruikt nu een multi-cloud-omgeving en meer dan 22% is van plan om een multi-cloud te gaan gebruiken in de komenden 12 tot 24 maanden. Echter, nu digitale klantenservices zich blijven ontwikkelen, onthult de studie dat in drie tot vijf jaar meer dan de helft (52%) van de respondenten naar een hybride cloud-omgeving is verhuisd en slechts 19% doorgaat met het gebruik van multi-cloud-omgevingen.

Interessant is dat de Enterprise Cloud Index wel een daling laat zien van de toepassing van de hybride cloud in 2019 in vergelijking met wat eenzelfde studie uit 2018 anticipeerde. In 2019 was er een toename van het gebruik van traditionele datacenters voor desktop applicatie-hosting, CRM- en ERP-applicaties, databases, analytics, alsmede voor backup en recovery. Daarnaast vond het onderzoek een overeenkomstige daling in het gebruik van de private cloud in diezelfde periode. 2019 was het jaar waarin wetten als de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht werden en waarin enkele veranderingen plaatsvonden in operationele modellen. Het is mogelijk dat dergelijke gebeurtenissen achter deze trend zitten.

Skills en security
De Enterprise Cloud Index laat uitdagende benaderingen van security zien als het gaat om de toepassing van de hybride cloud en ook de bedenkingen die bedrijven en dus ook hun klanten hebben.

Security werd genoemd als een van de belangrijkste manieren waarop de hybride cloud voordelig kan zijn voor organisaties. Echter blijft er een hoge mate van bezorgdheid dat de hybride cloud nadelig zou zijn voor de security. Bijna 20% van de respondenten gelooft dat de hybride cloud voor betere databeveiliging en hogere compliance zorgt.

Volgens 26.5% van de respondenten in de EMEA is de hybride cloud inherent veilig. Dit is 2% lager dan respondenten antwoordden in America en 3% lager dan respondenten in Azië. De hybride cloud wordt wel gezien als significant veiliger dan de public cloud (8.7%) en de multi-cloud (7.7%), maar niet als significant veiliger dan een on-premise private cloud, wat 20.4% van de respondenten antwoordde.

De Enterprise Cloud Index benadrukte ook de gemeenschappelijke zorg van technologie-leiders wat betreft de toegang tot de cloud en cybersecurity skills. In alle markten hebben organisaties moeite met het vinden van deze skills.

Flexibiliteit is belangrijker dan kosten
De Enterprise Cloud Index laat verder zien dat in EMEA het gebruik van de budgetten beschikbaar voor de public cloud vaak overschrijdt, wat 35.7% van de respondenten aangaf. 5% heeft het budget ruimschoots overschreden. Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat organisaties die op zoek zijn naar een infrastructuur waarbij klantgerichtheid centraal staat naar de hybride cloud kijken als methode die hen de flexibiliteit geeft die zij nodig hebben.

Zoals bleek uit de Enterprise Cloud Index, wordt de hybride cloud door technologie-leiders gezien als een goede manier om organisaties te voorzien van de flexibiliteit die zij nodig hebben in een altijd veranderende markt. De resultaten van het onderzoek laten zien dat organisaties aanpasbaar vermogen en interoperabiliteit verwachten en dat hun klanten flexibiliteit eisen. Oude vormen van infrastructuur voldoen niet meer aan de behoefte van organisaties die zich focussen op hun klanten. Security blijft onderwerp van gesprek in moderne enterprises, maar zoals de Enterprise Cloud Index laat zien, is de infrastructuur van morgen zowel veilig als aanpasbaar.

Reactie toevoegen