Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Novulo
Software-ontwikkeling
prescriptive low-code zorgt voor wendbaarheid

Waarom veel innovatie nu tegenvalt

COVID-19 heeft bewezen dat wendbaarheid in het applicatieportfolio onontbeerlijk is, prescriptive low-code is het evalueren waard om dit te bereiken.

1 december 2020
Door: Novulo, partner

COVID-19 heeft bewezen dat wendbaarheid in het applicatieportfolio onontbeerlijk is, prescriptive low-code is het evalueren waard om dit te bereiken.

De mondiale coronacrisis lijkt uit te groeien tot de vuurproef voor digitale transformatie. Bedrijven die hun innovaties op basis van digitale technologie succesvol inzetten, gebruiken de huidige economische tijden om versneld uit te lopen. Dat zijn er niet zoveel want veel bedrijven worstelen met innovatie en maar weinig bedrijven weten hun vernieuwingen voorbij de probeerfase te krijgen. Waar ligt dat aan en wat is eraan te doen?

Als de huidige crisis een positieve kant heeft, dan is het wel dat de pandemie veel organisaties gedwongen heeft om hun digitale transformatie versneld door te voeren. Jarenlang schoten ze vaak weinig op met deze soms ingrijpende organisatieverandering. Nu het erop aankomt, wordt snel duidelijk dat het nodige misgaat. In een recent onderzoek[1] van Kaspersky naar bedrijfsinnovatie geeft 95% van de 300 ondervraagde innovatiemanagers toe dat hun vernieuwingsprojecten rond klanten en eindproducten, of interne vernieuwingen voor verbetering van werkprocessen mislukken nog voor ze gelanceerd zijn. Veel van deze innovaties halen de ontwikkelingsfase niet eens (36%), omdat het al misgaat in de implementatiefase. Hier zijn tal van redenen voor. Een veel gehoord struikelblok is een gebrekkige samenwerking tussen IT en de business. Maar ook planningsproblemen zijn een voorname oorzaak en - hoe kan het ook anders bij het in security gespecialiseerde Kaspersky - ook informatiebeveiliging gooit nogal eens roet in het eten als bij het ontwerp niet goed nagedacht is over security.

Implementatie
Die problemen met innovaties bij de start doen pijn nu organisaties door corona in veel gevallen gedwongen zijn om digitaal te werken. Volgens Deloitte[2] heeft dit gebrek aan doorpakken alles te maken met de uitdaging om de kennis over organisatieverbetering in de praktijk te brengen. In een groot internationaal onderzoek van MIT en Deloitte geeft 87% van de ondervraagde topmanagers aan dat digitale transformatie ook in hun sector een ontwrichtende impact heeft, terwijl maar 44% van de respondenten aangeeft dat hun bedrijf afdoende maatregelen neemt om klaar te zijn voor deze marktverstoring. Als het een groot aantal jaren duurt voordat sectorbrede vernieuwingen tot stand komen zal dat aarzelen veel bedrijven duur komen te staan.

Nu moeilijke en ontwrichtende veranderingen zich in korte tijd voordoen, kan de kop in het zand steken organisaties fataal worden. In de corona crisis moesten organisaties in een maand veranderingen doorvoeren waar ze voorheen drie jaar de tijd voornamen. In zo’n situatie moet je wel met buitengewone snelheid en kracht reageren en kan een stabiele maar trage reactie gezien de dynamiek van een pandemie ingrijpende gevolgen hebben. Want niemand weet precies welke aspecten van de digitalisering voor een blijvende verandering zullen zorgen. Bedrijven die straks sterker deze crisis uitkomen, zijn organisaties die zich door deze crisis heen vernieuwd hebben.

Wendbaarheid
Hoe krijg je die wendbaarheid voor elkaar? Volgens Forrester is software die wendbaarheid optimaal faciliteert een belangrijke factor[3]. Sommige grote softwareleveranciers zoals Salesforce en Qualtrics waren in staat om binnen enkele weken tijd applicaties uit te brengen waarmee klantorganisaties hun directe uitdagingen rond de coronacrisis het hoofd konden bieden. Het ging om apps die het testproces ondersteunen of software die een adequate registratie van apparatuur, benodigdheden en specialistische kennis konden ondersteunen eventueel voor de ondersteuning van grotere volksgezondheidsprogramma's. Of wat te denken van al die processen die omgegooid moesten worden, zodat werknemers hun werk thuis konden blijven doen.

Om wendbaar te zijn hebben organisaties een software architectuur nodig die het experimenteren goed ondersteunt en bij een goed geslaagde proef de verbetering snel in productie kan nemen. Veel software ondersteunt het implementeren en groter groeien van experimenten slecht. Zo geeft Forrester in bovengenoemd rapport het voorbeeld van een organisatie die een half jaar nodig had om een bezoekersregistratie met een aantal vragen over corona in sofware te bouwen en uit te brengen, terwijl een compleet team van Java specialisten hier op zat te zwoegen.

Nieuwe stroming
Low-code platformen hebben de nodige verbetering gebracht en de snelle bouw en uitrol van corona-applicaties goed kunnen ondersteunen. Deze platformen kwamen snel en tegen lage kosten met volledige oplossingen, voorbeeldtoepassingen en wizards die de bouw van corona-toepassingen versnelden. Een klasse apart zijn nieuwe, zogenaamde prescriptive low-code platformen die in het Forrester rapport centraal staan. Bij deze platformen ligt een grote verzameling direct toepasbare componenten klaar om in korte tijd een fonkelnieuwe op maat gemaakte toepassing te ontwikkelen en in productie te nemen. In tijden, waarin snel handelen vereist is, biedt dit ongekende voordelen. Daarnaast stimuleert deze manier van softwareontwikkeling innovatie. De ingebouwde architectuur is erop gericht om de integratie van nieuwe ontwikkelingen in bestaande applicaties te faciliteren.

De COVID-19-ervaring heeft in ieder geval bewezen dat wendbaarheid in het applicatieportfolio onontbeerlijk is, prescriptive low-code is het evalueren waard om dit te bereiken. Meer weten? Vraag via deze link het Forrester raport ‘Prescriptive Low-Code: The New Quest To Marry The Best Of Packaged And Custom Apps’aan.

 

[1] Innovatie in bedrijfsomgevingen, Kaspersky Daily

[2] A case of acute disruption, digital transformation through the lens of COVID-19, Deloitte Digital

[3] Prescriptive low-code: the new quest to marry the best of packaged and custom apps, Forrester

Reactie toevoegen