Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Novulo
Software-ontwikkeling
prescriptive low-code sneller ontwikkelen met bouwstenen

Kan low-code nog sneller?

Nieuwe generatie low-code geeft een impuls in snelle software ontwikkeling.   

3 november 2020
Door: Novulo, partner

Nieuwe generatie low-code geeft een impuls in snelle software ontwikkeling.   

Een belangrijke reden voor de huidige populariteit van low-code softwareontwikkeling is snelheid. Een veel gehoorde claim is dat het tempo van software bouwen met low-code 10 keer zo hoog ligt als bij traditioneel programmeren. Die vaart wordt verder omhoog geschroefd in een nieuwe low-code variant, blijkt uit een nieuw rapport van Forrester. Wat zit er in dit nieuwe recept van prescriptive low-code?

De snelheidswinst van low-code softwareontwikkeling zit hem erin dat softwareobjecten als modellen gevisualiseerd worden. Niet elk onderdeel van een applicatie hoeft hierdoor handmatig geprogrammeerd te worden en developers hoeven zich niet te verdiepen in de onderliggende regels programmeercode. Een applicatie is net als met Lego met standaard bouwstenen snel in elkaar te zetten. Op deze manier heeft low-code softwareontwikkeling versneld en de kosten verlaagd.

Hergebruik
Prescriptive low-code schroeft dat tempo verder op doordat ontwikkelaars een applicatie samenstellen uit combinaties van bouwstenen die al in het platform aanwezig zijn. Forrester noemt deze gecombineerde functionaliteit componenten, die op zichzelf nog steeds relatief klein en gedetailleerd zijn. In een prescrriptive low-code platform worden deze samengestelde bouwstenen bijeengebracht in één overkoepelend model van een applicatie. Door een applicatie samen te stellen uit honderden bestaande componenten is iedere applicatie toegesneden op de unieke kwaliteiten en vereisten van een bedrijfsmodel in een specifieke sector ook al is het opgebouwd uit standaard componenten. Het belangrijkste ingrediënt van prescriptive low-code is dat functionaliteit veel meer en effectiever hergebruikt wordt. Dit verhoogt het tempo van softwareontwikkeling aanzienlijk.

Vaste methode
Een tweede factor in de versnelling heeft te maken met de betekenis van het woord prescriptive. Kijk je naar die betekenis dan heeft dit ingrediënt in het recept alles te maken met het consequent afdwingen van een regel of methode. Het bouwen van applicaties vindt plaats via een nauw omlijnd proces, waarin precies vastligt hoe je een applicatiemodel vult, hoe je aanpassingen kunt aanbrengen en hoe je nieuwe componenten kunt introduceren voor functionaliteit die nog niet bestaat in het platform. Door de vastomlijnde structuur in combinatie met hergebruik van beschikbare componenten zijn ontwikkelaars minder tijd kwijt aan onderliggende zaken als het bouwen van een user interface en een bijbehorend datamodel. Dit soort informatie zit verwerkt in de componenten en wordt net als de softwarecode zelf automatisch uitgeschreven als de applicatie gegenereerd wordt.

Een beperkt aantal leveranciers van dit soort platformen hebben baanbrekende resultaten bereikt door er bijvoorbeeld complexe bedrijfstoepassingen mee te bouwen. Forrester wijst in het rapport ‘Prescriptive low-code: the new quest to marry the best of packaged and custom apps’ Novulo aan als schoolvoorbeeld voor deze nieuwe variant van low-code.

Reactie toevoegen