Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Novulo
Software-ontwikkeling
Tips-voor-een-agile-organisatie

Drie tips voor een agile organisatie

Vaak wordt gewezen naar de hogere productiviteit van low-code softwareontwikkeling. Wat is er werkelijk nodig om door te groeien naar een adaptieve organisatie?

17 juni 2021
Door: Novulo, partner

Vaak wordt gewezen naar de hogere productiviteit van low-code softwareontwikkeling. Wat is er werkelijk nodig om door te groeien naar een adaptieve organisatie?

Organisaties die werkelijk adaptief zijn kunnen hun beleid, processen en procedures snel implementeren en zichzelf continu verbeteren. Er zijn alleen nog niet veel IT-managers die het aanpassingsvermogen van hun applicatieportfolio in lijn hebben gebracht met het innovatietempo dat de business nodig heeft. Drie tips om impact te maken.

Tip 1 Geef de business flexibiliteit

De coronacrisis heeft het belang van aanpassen duidelijker gemaakt dan ooit. Veel op papier en spreadsheets gebaseerde processen kwamen als gevolg van de pandemie tot stilstand. Organisaties moesten van de ene dag op de andere nieuwe processen ontwikkelen, zo stelt John Bratincevic, analist bij Forrester, in een webinar getiteld ‘How to become an adaptive enterprise with low-code’. “Bedrijven die afhankelijk waren van hun bestaande bedrijfsoplossingen hadden problemen met het snel doorvoeren van aanpassingen. Dat kwam voornamelijk, omdat alleen een beperkt aantal specialisten nieuwe oplossingen konden bouwen”, aldus de analist. Nieuwe vraagstukken kwamen in een wachtrij terecht.

Low-code platformen stelden zakelijke gebruikers in staat binnen enkele dagen een applicatie te modelleren. De grafische interface in low-code platformen aangevuld met wizards en templates maakte een snelle introductie van een hele serie nieuwe ‘corona-applicaties’ mogelijk zonder de inzet van een IT-team. Volgens Bratincevic zijn de grenzen van maatwerk software bouwen verder te verleggen als een low-code platform beschikt over een grote verzameling kant-en-klare componenten waar domeinexpertise, procesinformatie en bijbehorende datamodellen al in aanwezig is. Het ontwikkelen van applicaties is een kwestie van het samenstellen van een applicatie uit die standaard componenten. Op deze manier krijgt low-code de kwaliteit van een standaard softwarepakket, maar wel met de flexibiliteit om alleen de componenten te gebruiken die voor de gevraagde toepassing relevant zijn.

Tip 2 Kies voor het juiste fundament

Idealiter is software een spiegel van de bedrijfsstrategie: is er een aanpassing van het beleid dan moet de software gelijk mee in deze wijziging. Dat kan alleen als een low-code platform drie fundamentele pijlers ondersteunt, stelt Frank Wille, oprichter van Novulo in het eerdergenoemde webinar. Deze eigenschappen zijn orkestratie, agility en authenticiteit. Deze orkestratie ofwel het arrangeren van een grote verzameling componenten is cruciaal om een complex geheel goed te kunnen beheersen. De implementatie van een enterprise architectuur zorgt ervoor dat er adequate grip is op de interactie tussen componenten. Daarnaast is kwaliteitscontrole nodig om te garanderen dat alle componenten naar behoren functioneren.

De tweede pijler van een adaptieve onderneming, agility, maakt het mogelijk om in een platform snel herbruikbare componenten te selecteren en ze waar nodig bij te werken of door alternatieve componenten te vervangen. In een dergelijk ecosysteem kunnen deelnemers elkaars componenten gebruiken en zo het tempo van verandering op voeren.

De derde pijler is de mogelijkheid om de authenticiteit van een organisatie goed te kunnen vertalen in software. Een bedrijfsstrategie kan alleen afdoende tot uitdrukking komen in software als het een unieke selectie van componenten ondersteunt, gecombineerd met de mogelijkheid om nieuwe, eigen functionaliteit toe te voegen. “Door deze drie eigenschappen komt er een einde aan het spanningsveld tussen het kopen of zelf bouwen van software”, meent Forrester analist Bratincevic. “De onderliggende architectuur van zo’n platform brengt alle componenten op een gecontroleerde manier samen. Dit proces resulteert in een maatwerkapplicatie die naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de business en voortdurend snel aanpasbaar blijft.”

Tip 3 Zorg voor een constant transitieproces

De betekenis van wendbaarheid is misschien wel het beste te duiden door een voorbeeld te geven van wat het niet is. Wille geeft het voorbeeld van retailer Kamera Express, die voor de overstap op een nieuwe platformstrategie met 14 deeloplossingen werkte die elk een eigen user interface, toegangsbeheer en een datamodel dat door meerdere fysieke databases wordt ondersteund. De systemen waren aan elkaar geknoopt met behulp van API’s. Wijzigingen gingen gepaard met lange doorlooptijden en hoge kosten. Bovendien was het bedrijf gedwongen om de nukken van de roadmaps van alle leveranciers te volgen.

Om een nieuwe toekomstvisie te realiseren, stapte Kamera Express over op een platform dat applicaties modelleert door de integratie van een groot aantal componenten. Deze verschillende deelmodellen worden samengevoegd tot één overkoepelend model. Op deze manier kon Kamera Express zijn softwaretransitie stapsgewijs doormaken door te starten met een aantal kleine onderdelen en de applicatie en haar ondersteunende model langzaam maar zeker uit te breiden door het selecteren van kant-en-klare componenten of het aanvullen van nieuwe bouwstenen met behulp van low code-tools. Deze flexibiliteit werd kracht bijgezet door het feit dat alle componenten op eenvoudige wijze te beheren bleven. Op deze manier bleef de aanpasbaarheid in stand ook toen de complexiteit van de applicatie sterk toenam.

Pace of change

De retailer wist met behulp van het platform de groei van de organisatie, toegenomen complexiteit en de spurt in het ordervolume optimaal te ondersteunen zonder een eigen uit de kluiten gewassen development-afdeling te hebben. Professionals die de bedrijfsprocessen uit de praktijk goed kennen, kunnen in hun softwarebehoeften voorzien door een selectie te maken uit een veelheid aan bestaande componenten en deze aan te vullen bij een nieuwe vraag. De orkestratievoorziening in het platform, het hergebruik van componenten en het invullen van de unieke vraag met low-code tooling stelde Kamera Express in staat om het vernieuwingstempo hoog te houden. Door de software kon het bedrijf een nieuwe winkel in twee dagen tijd openen. Toen tijdens de corona-crisis de lockdown gedeeltelijk werd opgeheven, was het invoeren van ‘click & collect’ klein bier.

Conclusie

Een organisatie wordt optimaal wendbaar als software de flexibiliteit van de business vraag kan bijbenen in een constant en voorspelbaar transitieproces. Daarvoor is het juiste fundament nodig van een applicatie die samengesteld wordt op basis van kleine, bestaande componenten met ingebouwde zakelijke functionaliteit. Bij zo’n aanpak wordt de low-code ontwikkeling van maatwerk aangevuld met de prettige eigenschappen die standaard softwarepakketten zo populair maken: namelijk bestaande functionaliteit die snel inzetbaar is en zijn waarde bewijst.

Wil je meer weten over het uitgroeien tot een adaptieve onderneming, zodat je organisatie klaar is voor een onbekende toekomst bekijk dan het webinar ‘How to become an adaptive enterprise with low-code’. In dit webinar (Engelstalig) bespreekt John Bratincevic, Senior Analyst bij Forrester, de theorie van wendbaarheid en hoe dit in de praktijk te brengen is met low-code. Frank Wille, oprichter van Novulo, illustreert deze wendbaarheid aan het voorbeeld van retailer Kamera Express.

Reactie toevoegen