Management

Dit is een bijdrage van Motiv ICT Security
Security
Motiv PROTECT 2020 SecurityTalks

Motiv PROTECT 2020: hoe win je tijd om de volgende cyberaanval af te wenden?

Time to protect: Wees voorbereid om te reageren

6 mei 2020
Door: Motiv ICT Security, partner

Time to protect: Wees voorbereid om te reageren

Wat hebben grote catastrofes als de tweede wereldoorlog, de watersnoodramp en de COVID-19 pandemie met elkaar gemeen, los van de vernietigende uitwerking? Dat ze alle drie al van tevoren werden voorspeld, maar we toch niet in staat waren onszelf er tegen te beschermen.

De reden dat wij deze rampen niet hebben kunnen voorkomen of ons ertegen beschermen is dat er zo veel verschillende scenario’s zijn dat het onmogelijk is ons tegen alle mogelijk denkbare dreigingen te beschermen. Er zijn te veel aanvalsstrategieën. Er zijn te veel verschillende weersomstandigheden die samen kunnen komen. Er zijn te veel virussen die op te veel manieren kunnen muteren. En op het moment dat één scenario zich ontvouwt, zijn we vaak al te laat. Toen de eerste COVID-19 infecties in China aan het licht kwamen, was de pandemie al begonnen en waren we te laat om nog antivirale middelen, vaccins of medicijnen te ontwikkelen. Toen Nederland pas in 1939 besloot om het leger te moderniseren en te mobiliseren, waren we al te laat om de dreiging van nazi-Duitsland af te wenden. Toen het KNMI alarm sloeg op 31 januari 1953 voor de grootste natuurramp van de 20e eeuw in Nederland, waren we te laat. Tijd is onze grootste vijand.

Hetzelfde geldt voor cyberdreigingen. We weten gewoon niet wat de volgende grote cyberaanval zal worden. En dus zullen we te laat zijn als de eerste systemen gecompromitteerd raken. Maar hoe kunnen we dan toch tijd winnen om adequaat te kunnen reageren, onszelf te weren en de volgende digitale catastrofe af te wenden? We moeten ons verdedigen en voorbereiden om te reageren op het onbekende.

In Nederland werden in de 14e eeuw de eerste waterschappen gevormd, die alle waterinfrastructuren centraal monitoren en managen. Deze regionale organen verzamelen informatie over de staat van de verdedigingslinies, zoals dijken, dammen en duinen. Ze combineren deze informatie met kennis over het weer, het klimaat en het gedrag van zeeën en de rivieren. Dit stelt ze in staat om centraal effectieve beslissingen te nemen over de maatregelen die nodig zijn om Nederland veilig te houden van het wassende water. Maar ook om te kunnen voorspellen waar de volgende doorbraak kan ontstaan en storm en springtij voor te zijn.

Ook hier is de parallel met cybersecurity te trekken: Een integraal security platform stelt een organisatie in staat om de reactietijd te verkorten. Door kennis over kwetsbaarheden en dreigingen te combineren met de informatie uit de continue monitoring van de infrastructuren kunnen sneller en geautomatiseerd de juiste maatregelen centraal worden afgedwongen. Zo winnen we tijd om de volgende cybercatastrofe af te kunnen wenden. In een dreigingslandschap waarin de complexiteit en de risico’s snel toenemen volstaan individuele maatregelen niet meer om op tijd te kunnen reageren.

Van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei organiseert Motiv ICT Security het online live event PROTECT 2020 SecurityTalks. Een week lang verzorgen presentator Rens de Jong (BNR Nieuwsradio, RTL-Z) en tafelheer Bastiaan Bakker (Motiv) iedere ochtend van 10:00 tot 12:00 uur een interactieve online uitzending met keynotes van belangrijke opiniemakers, technologiepartners en interactieve napraatsessies met sprekers en het publiek thuis.Gedrurende Motivc PROTECT 2020 SecurityTalks vormt het thema tijd de rode draad. Onder andere voormalig cybercop Peter Zinn en Luitenant Generaal Ted Jansen geven hun visie op tijd en vertellen ons hoe gebeurtenissen uit heden en verleden ons kunnen helpen in de strijd tegen de cybercrimineel van morgen.
 

Aanmelden voor de PROTECT 2020 SecurityTalks kan hier: https://www.motiv.nl/evenement/motiv-protect-2020

Reactie toevoegen