Development

Dit is een bijdrage van Mendix
Software-ontwikkeling
inclusive design

Inclusive design: ontwikkel applicaties voor iedereen

Zo’n 15 procent van de wereldbevolking, circa 1 miljard, heeft een handicap. 

2 juni 2019
Door: Mendix, partner

Zo’n 15 procent van de wereldbevolking, circa 1 miljard, heeft een handicap. 

Voor software-ontwikkelaars betekent dit dat er bij het ontwerp van applicaties rekening gehouden moet worden met deze groeiende groep gebruikers. Dit is niet alleen een morele plicht, maar ook zakelijk een slimme beslissing. Net zoals het onaanvaardbaar is om iemand met een rolstoel de toegang tot een openbaar gebouw onmogelijk te maken, is het ook niet chique om bijvoorbeeld een persoon met een visuele beperking uit te sluiten van het gebruik van een applicatie. Hoewel het logisch lijkt om bij het ontwerp van een applicatie rekening te houden met mensen met een handicap, blijkt in de praktijk dat er zowel in vorm als functionaliteit alleen gekeken wordt naar de grotere groep gebruikers zonder beperking. Applicatieontwerp zou juist inclusief zou moeten zijn en geen groepen moet buitensluiten.

Inclusive design
‘Inclusive design’ is de gangbare term voor het ontwerpen van applicaties die gebruikt kunnen worden door zoveel mogelijk mensen. Traditioneel wordt bij ‘inclusive design’ gedacht aan toegankelijkheid, dus: kan deze app ook gebruikt worden door mensen met een handicap? Tegenwoordig wordt vaker uitgegaan van een breder principe: levert deze app voor alle gebruikers, ongeacht hun mogelijkheden of omstandigheden, dezelfde gebruikerservaring?

Standaarden
De W3C, de internationale gemeenschap die webstandaarden bepaalt, heeft de ‘Web Content Accessibility Guidelines’ opgesteld. Aan de hand van deze richtlijn kan een ontwikkelaar zien of zijn content voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Aan de hand van verschillende criteria is een score van A tot AAA mogelijk. De ‘triple-A score’ is hierbij de gouden standaard, maar dit bereiken gaat niet over één nacht ijs.

De eerste stappen voor inclusive design zijn vaak wel relatief eenvoudig. Het betreft vaak geen fundamentele veranderingen aan de software. Zijn de headers duidelijk leesbaar? Hoe gemakkelijk is het om de invulvelden te vinden en in te vullen? Zijn de pagina’s logisch ingedeeld qua informatieverdeling? Worden de buttons binnen de applicatie ook echt gebruikt als buttons? En hoe zit dat met links? Kun je navigeren met alleen de muis of ook met een toetsenbord? Als een ontwikkelaar al deze vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, is de app al voor een grote groep gebruikers toegankelijk. Bovendien valt direct op waar verbeteringen mogelijk zijn.

Meer voordelen
Inclusive design levert niet alleen voordelen op voor mensen met een beperking. Omdat er zo intensief gekeken wordt naar de gebruikerservaring zorgt dit voor een betere algemene klantervaring, een sterke merkbeleving en het reduceert juridische risico’s. Ook kan een organisatie laten zien dat het zich bewust is van de ‘corporate social responsibility’ (CSR) en een divers personeelsbestand nastreeft waarbij iedereen dezelfde middelen kan gebruiken.

Omdat mensen met een handicap niet altijd op dezelfde manier een applicatie besturen, denk aan het gebruik van een toetsenbord in plaats van een touchpad of muis, worden ontwikkelaars uitgedaagd om creatieve manieren te bedenken waarop gebruikers kunnen interacteren met de webpagina of app. Spraakbesturing is een van de technologieën waar nu veel aandacht voor is. Dat is ook niet zo gek, want naar verwachting zullen er tegen het einde van dit jaar wereldwijd meer dan 200 miljoen ‘smart speakers’ verkocht zijn.

Hoewel het nu misschien nog als een ver-van-je-bed-show klinkt, krijgt iedereen vroeg of laat te maken met beperkingen. Van verminderd zicht en verslechterd gehoor tot problemen bij voortbewegen. Mijn boodschap aan ontwikkelaars is dan ook: zie toegankelijkheid daarom niet als een probleem van een kleine groep en een obstakel voor innovatie, maar een kans om iedereen een betere gebruikerservaring te bieden.

Reactie toevoegen