Beheer

Dit is een bijdrage van Matrix42
Artificial Intelligence
Waarom het doorbreken van silo’s noodzakelijk is om AI meer autonomie te geven

Waarom het doorbreken van silo’s noodzakelijk is om AI meer autonomie te geven

Artificial intelligence kan hier een grote bijdrage leveren

6 april 2020
Door: Matrix42, partner

Artificial intelligence kan hier een grote bijdrage leveren

Door: Markus Schäfer, Product Manager bij Matrix42

Organisaties vergaren anno 2020 een steeds grotere hoeveelheid aan data met betrekking tot de digitale werkplek. Alleen hoe zorg je ervoor dat je die grote hoeveelheid data ook kunt inzetten om je business te verbeteren? Artificial intelligence kan hier een grote bijdrage leveren, maar dit lukt alleen als je als organisatie in staat bent om collective intelligence ten volste te benutten.

Op weg naar een autonome werkplek
We zien de afgelopen jaren steeds meer mensen locatie-onafhankelijk werken. Die trend zal alleen maar doorzetten met als gevolg dat de digitale werkplek autonoom wordt. Je kunt dit vergelijken met de opkomst van zelfsturende auto’s waar autofabrikanten zoals Tesla al redelijk ver mee zijn. Zo verwacht ik dat we op termijn steeds meer zelfrijdende auto’s op de weg zullen zien die in staat zijn om zelfstandig hun passagiers op te halen en van A naar B te rijden, auto’s die zelfstandig naar een laadpaal rijden om zichzelf op te laden of de ‘bestuurder’ zelfs voorzien van suggesties onderweg op basis van eerder gemaakte keuzes.

Eenzelfde soort ontwikkeling verwacht ik voor de digitale werkplek, waarin een IT-medewerker steeds meer werk uit handen wordt genomen. De menselijke factor in het vergaren en interpreteren van data is voor een groot aantal processen overbodig geworden: AI trekt zijn eigen conclusies. Het is echter een misvatting om te denken dat het simpelweg inzetten van AI alle problemen oplost. Het trekken van de juiste conclusies en het bepalen van de juiste vervolgacties is alleen mogelijk wanneer AI toegang heeft tot alle relevante data uit diverse systemen, deze data in één systeem kan verwerken en aan de hand van al die data een waardevolle en juiste conclusie kan trekken over wat nodig is om een mogelijk probleem te verhelpen. Helaas bestaan er tegenwoordig door de grote diversiteit aan IT-oplossingen nog vele silo’s waarbij integratie tussen die oplossingen niet mogelijk is of wordt beperkt en AI dus niet volledig tot zijn recht komt: waardevolle data uit de ene oplossing kan niet worden gecorreleerd met waardevolle data uit de andere oplossing. Om van al deze collective intelligence te profiteren en AI te voeden met waardevolle informatie, moeten deze silo’s binnen organisaties worden doorbroken.

Gebruikservaring van de medewerker als uitgangspunt
De voordelen voor de eindgebruiker zijn volop aanwezig wanneer AI wél toegang heeft tot alle data met betrekking tot de digitale werkplek en autonoom te werk kan gaan. Denk aan het eigenhandig en op een veilige manier verwerken van tickets in een serviceportal. Bij Matrix42 bieden we met onze AI-toepassing ‘Marvin’ een virtuele assistent die 24/7 en realtime vragen van medewerkers beantwoord en bovendien zelflerend is. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om voice control in te zetten en een gesprek te voeren met Marvin, iets waar we als consument dankzij technologie als Siri al aan gewend raken.

Nog beter is het wanneer AI wordt ingezet om automatisch fouten in software te herstellen voordat een medewerker zelf actie hoeft te ondernemen. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin PowerPoint om de zoveel tijd crasht na het openen van het programma. Een geërgerde medewerker kan natuurlijk besluiten een ticket in te schieten via de self-service portal. Maar hoe mooi zou het zijn als een systeem aan de achterkant al detecteert dat er zich mogelijk een probleem voordoet op het device van de medewerker en ‘s nachts eigenhandig een nieuwe roll-out van het programma pusht naar dit device. De medewerker merkt hier niks van en heeft zo altijd de best mogelijke gebruikservaring: hij wordt niet gestoord in zijn werkzaamheden en blijft ten alle tijde productief.

AI komt pas echt tot zijn recht in de digitale werkplek als het met autonomie kan handelen. Daarvoor is het belangrijk dat het toegang heeft tot essentiële data om niet alleen wenselijke, maar ook veilige beslissingen te kunnen nemen. Verdere integratie tussen oplossingen op het gebied van unified endpoint management, service management, endpoint security en software en asset management zullen hieraan bijdragen.

Reactie toevoegen