Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Macaw
Cloud
Migreren naar een volwassen technologie gaat met kinderstapjes

Migreren naar een volwassen technologie gaat met kinderstapjes

Het migreren naar de cloud is in de praktijk niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. 

29 maart 2021
Door: Macaw , partner

Het migreren naar de cloud is in de praktijk niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. 

Al zijn de cloudtechnologie en cloudaanbieders volwassen geworden, je hebt nog steeds een weloverwogen plan nodig hebbben om succesvol te zijn. Door het maken van een plan met een goede business case, een passende roadmap en de governance en security-vereisten, zijn de complexiteit en het risico goed te beheersen en is een modern IT-fundament voor iedere organisatie bereikbaar. 

Uitdagingen

De eerste uitdaging om aan te pakken is de business case. Voorbeelden van bedrijven die door middel van de cloud versneld konden reageren op marktontwikkelingen zijn er in overvloed. Maar hoe werkt dat in jouw organisatie? De eerste stap van de transitie richting de cloud, is inzicht krijgen in alle manieren waarop de cloud je bedrijf kan helpen een betere dienstverlening te bieden. Zowel intern (richting je medewerkers) als extern (richting je klanten en leveranciers). Dit begint met het definiëren van een heldere visie en het ontdekken hoe de cloud impact heeft op het huidige bedrijfsmodel. In deze fase is het belangrijk om ook IT-stakeholders bij het bespreken van de toepassingen en diensten te betrekken, vanwege de impact die IT kan hebben op de bedrijfsvoering binnen de organisatie. 

De volgende belangrijke uitdaging vormt de technologie. Veel on premise IT-architecturen maken het niet altijd eenvoudig om onderdelen van het IT-landschap te isoleren en naar de cloud te brengen. Belangrijk hierbij is om het huidige IT-landschap te bekijken vanuit het perspectief van een op de cloud gebaseerde architectuur. Wat hebben we nu? En hoe kan het er straks uit gaan zien? Dit is belangrijk om de verschillende cloudmigratiescenario’s te onderscheiden en je eigen route te bepalen. 

De derde uitdaging ligt in het nieuwe model voor het exploiteren van het cloudlandschap. Ook hier gaat het weer om het verkrijgen van inzicht in de oude en nieuwe situatie. Wat zijn de verschillen? Waar ligt de te behalen waarde? En wat zijn ontbrekende puzzelstukjes in kennis en vaardigheden? 

Scenario’s voor cloudmigratie 

De scenario's voor cloudmigratie zijn legio. Ga je voor all-in of toch een hybride omgeving? En welk serviceniveau heeft je voorkeur? Kies je voor IaaS, PaaS of SaaS? Ofwel voor Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service of Software-as-a-Service?
Met een goede business case in de hand en een helder beeld van de huidige omgeving en de gewenste nieuwe situatie in de cloud kun je je strategie en roadmap bepalen.Om naar de cloud te migreren zijn er twee scenario's:  
- Lift & shift
- Replatforming 

Met het lift & shift-scenario kies je voor een aanpak met een laag risico. Je kunt bijvoorbeeld heel simpel teruggaan naar de bestaande omgeving. Daarnaast is het snel te implementeren. Veel organisaties kiezen voor deze strategie als tussenstap om vanuit de nieuwe omgeving te bouwen aan het nieuwe IT-landschap en zo daadwerkelijk van de meerwaarde van de cloud te kunnen profiteren.  

Het andere scenario is replatforming naar PaaS- of SaaS-diensten. De meest bekende is Microsoft Office 365. Met de massale overstap naar thuiswerken hebben veel organisaties kennisgemaakt met het gemak van zo’n SaaS-dienst. Voor andere applicaties en functionaliteiten zijn inmiddels vaak rijke alternatieven beschikbaar. Maatwerk kan worden vervangen door nieuwe omgevingen, maar let wel op de complexiteit rondom onderwerpen als een datamigratie of het voeren van regie op een clouddienst.  

Replatforming wordt ook steeds vaker gecombineerd met de no-code/ low-code-omgevingen zoals het Power Platform van Microsoft. Hierbij worden grote delen van het IT-landschap gestandaardiseerd en afgenomen van een clouddienstverlener. Met no-code/ low-code worden dan maatwerktoepassingen ontwikkeld die heel flexibel in de organisatie kunnen worden ingezet en ook weer worden aangepast als bedrijfsomstandigheden wijzigen.  

Het kiezen van het juiste scenario is ook een kwestie van vooruitkijken. Het hoeft niet allemaal in één keer om. Maar om de waarde van de cloud echt te kapitaliseren is wel een nieuwe blik op je organisatie nodig. 

Azure cloud

Microsoft biedt een scala aan mogelijkheden voor een solide cloudmigratie. Een goede roadmap en cloudmigratiestrategie zijn gebaseerd op de bedrijfsstrategie en de huidige organisatie- en informatiestructuur. Bij de inventarisatie van het IT-landschap wordt een verdeling gemaakt naar deellandschappen: 

- Primaire systemen 
- Unieke secundaire systemen 
- Commodity systemen 
- Development systemen 
- Infrastructuur  

Het opdelen en apart inschatten van de deellandschappen zorgt ervoor dat je de complexiteit verlaagt en de focus legt op bedrijfswaarde en het selecteren van de juiste scenario’s. Tegelijkertijd zijn ook de technische waarde en levensduur input voor de prioritering en fasering van de cloudmigratie van de verschillende onderdelen.  

Security 

Aparte aandacht moet bij een cloudmigratie uitgaan naar security. We zien het migreren van IT naar de cloud vaak als een geheel rationele aangelegenheid. Toch speelt ook beeldvorming een belangrijke rol. In het verleden was security vaak een obstakel voor een cloudmigratie. IT en data waren mission critical en dat kon je niet toevertrouwen aan de cloud. Inmiddels is wel helder dat er voor het beschermen en beveiligen van systemen en data in de cloud meer mogelijkheden zijn dan in een eigen IT-omgeving.  

Waar de waarde van cloudtechnologie pas kan worden benut als nieuwe mogelijkheden worden doorvertaald naar nieuwe zakelijke toepassingen hangt ook cloudsecurity voor een belangrijk deel af van het inrichten en het gedrag van gebruikers. 

Zo blijft cloudmigratie toch vooral mensenwerk! 

Reactie toevoegen