Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Macaw
Branche
raymond_steenstra_macaw

Hoe bevorderen wij de diversiteit in onze organisatie?

'In het hart van Macaw ligt een mensgerichte cultuur die iedereen aanmoedigt zich uit te spreken en anderen te helpen'

3 mei 2022
Door: Macaw , partner

'In het hart van Macaw ligt een mensgerichte cultuur die iedereen aanmoedigt zich uit te spreken en anderen te helpen'

Diversiteit en inclusiviteit staan nog steeds hoog op de agenda van bedrijven, maar zijn niet altijd zichtbaar op de werkvloer. Toch is een representatieve afspiegeling van de samenleving noodzakelijk om aansluiting te houden op de maatschappij. Raymond Steenstra deelt wat Macaw onderneemt om diversiteit en inclusiviteit te bevorderden. 

Wat zijn jullie kernwaarden en hoe komen die tot uiting?  

Onze vijf kernwaarden, die hieronder zijn opgesomd, vormen de basis waarop we met elkaar, onze klanten en partners samenwerken.  

Topkwaliteit: Macawers staan voor kwaliteit, en ze zijn trots op hun vakmanschap. De kennis en vaardigheden van collega’s zijn van het hoogste niveau. Daarnaast hebben ze de drive om zichzelf continu te verbeteren en vandaag beter te zijn dan gisteren. Dankzij deze aanpak komen ze tot onderscheidende oplossingen die gericht zijn op het succesvol maken van klanten. 

Passie: Macawers houden van het werk dat ze doen, krijgen energie van het succes dat klanten, collega's, zijzelf en Macaw realiseren en worden gedreven door resultaten. En dat is duidelijk terug te zien in de aanpak, de oplossingen en de manier waarop samengewerkt wordt. 

Innovatief: Onze oplossingen en diensten zijn gebaseerd op de nieuwste zakelijke en technologische inzichten. Collega’s zien kansen, nemen het voortouw, aarzelen niet om nieuwe dingen te proberen en delen hun kennis graag met anderen, allemaal met het doel om zowel klanten als zijzelf een concurrentievoordeel te geven. 

Eigenaarschap: Onze collega’s nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat, zijn betrokken en hebben plezier in wat ze doen. Dankzij de autonomie doen ze er alles aan om een uitdaging tot een succes te maken. 

Eerlijkheid: We werken op de basis van wederzijds vertrouwen met positieve intenties in de manier waarop we denken en werken. We streven naar eerlijk en transparant handelen en communiceren, en praten, overleggen en discussiëren respectvol met elkaar. Diversiteit, de mening van anderen en feedback worden gewaardeerd.

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie werknemers zich welkom en veilig voelen? 

We erkennen dat ieder van ons uniek is en daarin ligt onze kracht. In het hart van Macaw ligt een mensgerichte cultuur die iedereen aanmoedigt zich uit te spreken en anderen te helpen. Zo bouwen we aan een team dat een purpose gedreven community is waar we elkaar als gelijken behandelen. Collega’s zijn enorm hulpbereid en hartelijk, en willen dat Macaw een plek is waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Nieuwe talenten hebben vaak een buddy of een people manager die ze op weg helpt, en altijd voor ze klaar staat. Waarbij de people manager professionals gedurende hun gehele carrière bij Macaw begeleiden en zorgen bijvoorbeeld voor het welzijn en het realiseren van de ambities van collega’s.

Hoe is jullie organisatie in de afgelopen jaren veranderd onder invloed van diversiteit en inclusiviteit? 

Door bewustwording en diversiteit te omarmen, zijn we steeds beter in staan een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig, gehoord en gewaardeerd kan voelen en waarin iedereen in staat gesteld en gestimuleerd wordt om zichzelf te zijn, te slagen en plezier te hebben. Een klein en simpel voorbeeld van een verandering is dat we collega’s aan het begin van het jaar de mogelijkheid geven een aantal godsdienstige vrije feestdagen in overleg in te wisselen voor een andere dag om bijvoorbeeld het Suikerfeest, Offerfeest, Kom Kipoer, Wesak, Divali te vieren. Maar we zijn er nog niet en willen de komende tijd verdere stappen nemen om diverser te worden.

Welke uitdagingen hebben jullie ondervonden bij het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit, en hoe zijn jullie die uitdagingen aangegaan? 

Er zijn diverse uitdagingen die we ondervinden. Daarom doen we onder andere sinds 2018 mee aan het Great Place to Work-onderzoek waarbij medewerkers hun mening geven over Macaw als werkgever om zo inzicht te krijgen in wat er speelt binnen onze organisatie. Ze beantwoorden zestig vragen over de volgende vijf onderwerpen: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots, kameraadschap. Deze feedback - samen met tussentijdse interne polls - leveren een schat aan informatie op, dat we als middel gebruiken om onze bedrijfscultuur verder te verbeteren en versterken.

In de categorie ‘eerlijkheid’ behaalden we dit jaar de hoogste algehele score: 99,4 procent van de respondenten vindt dat het fair wordt behandeld ongeacht de seksuele geaardheid. De scores voor een eerlijke behandeling ongeacht leeftijd, afkomst en geslacht bevinden zich tussen de 94-98 procent.  

We stimuleren dat iedereen zichzelf kan zijn, maar weten dat dat niet voldoende is, en dat we onbewust bevooroordeeld zijn. Afgelopen jaar hebben we daarom een werkgroep opgericht, IDEA (Inclusion, Diversity, Equity and Awareness) om ons bewustzijn te vergroten, de dialoog verder aan te gaan, en onbewuste blinden vlekken weg te nemen. Als lid heb ik waardevolle dialogen mogen voeren en nieuwe inzichten verkregen. Collega’s hebben onlangs via een online onderzoek hun mening gegeven over IDEA-onderwerpen en wij zijn momenteel bezig om de reacties te bundelen en actiepunten op te stellen om zaken die goed gaan te behouden en zaken die beter kunnen te verbeteren.

Welke tip of welk leermoment kunnen jullie meegeven aan organisaties die méér willen doen met diversiteit en inclusiviteit? 

Blijf luisteren, vragen stellen, leren, ontdekken, verbeteren en erkennen. Gooi oogkleppen weg, en starheid overboord. Accepteer dat je fouten maakt, laat het je wijzer en rijker maken, en help de wereld een beetje mooier, diverser en inclusiever te maken. 

Reactie toevoegen