Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Macaw
Carriere
Video conference call

De arbeidswereld berust op vertrouwen

Onze toekomst op het gebied van werken vraagt om een volledig nieuwe bedrijfscultuur waarin vertrouwen een essentiële rol speelt.

30 mei 2022
Door: Macaw , partner

Onze toekomst op het gebied van werken vraagt om een volledig nieuwe bedrijfscultuur waarin vertrouwen een essentiële rol speelt.

De muziek-, maak- en media-industrie. Het is slechts een greep van sectoren die door digitalisering transformeerden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zagen de microchip en de semiconductor transistor het levenslicht, en kon een digitale revolutie ontketend worden. Iets recenter zorgde de coronacrisis voor een enorme verandering. Uit een onderzoek van McKinsey & Company blijkt dat digitalisering ten tijde van COVID-19 is geëxplodeerd en dat digitale transformatie in een klap zeven jaar vooruitgesprongen is.

Die sprong komt onder andere door veranderingen in het consumentengedrag en een verschuiving naar de onlinewereld. Ook de transformatie van de arbeidswereld is door de coronacrisis versneld. Dit wordt overigens niet alleen bepaald door de spanning tussen de thuiswerkplek en het kantoor. Nee, onze toekomst op het gebied van werken vraagt om een volledig nieuwe bedrijfscultuur waarin vertrouwen een essentiële rol speelt.

Welzijn, flexibiliteit en werk-privébalans zijn belangrijk
De afgelopen twee jaar is er veel veranderd. De pandemie heeft een fundamentele transformatie versneld. En hoewel de omstandigheid die ons hier bracht tragisch is, zijn de resultaten van de verschuiving naar thuiswerken bijna universeel positief – zowel voor het bedrijf als voor de werknemer. De flexibiliteit om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt en zo je werk en privéleven beter te combineren is voor de werknemer ongetwijfeld een van de grootste pluspunten.

Of het nu gaat om de zorg voor kinderen, familieleden of vrijwilligerswerk - een werknemer hoeft niet langer acht uur per dag naar kantoor te komen en kan de tijd indelen naar gelang de behoeften. Deze flexibiliteit wordt door 80 procent van het Macaw-personeel gewaardeerd, zo bleek uit een intern onderzoek over het werk tijdens de coronapandemie. Het maakt ook een einde aan tijdrovend woon-werkverkeer, wat niet alleen tijd maar ook middelen bespaart. In tijden van klimaatverandering en meer aandacht voor het milieu is dit geen onbelangrijk aspect.

We willen niet meer terug naar hoe het was
Nu COVID-19 enigszins onder controle lijkt te zijn, blijft er nog veel onduidelijk en weten we niet hoe ‘normaal’ of ‘standaard’ er in de toekomst uitziet. Wat voor ons wel duidelijk is, is dat het niet meer gaat worden zoals het was. Om je geheugen even op te frissen: je wekker gaat, je staat op, doucht, kleed je aan, ontbijt, stapt bijvoorbeeld in de auto, trein, bus of op de fiets, werkt je door een menigte van verkeer en mensen om een plekje op kantoor te bemachtigen om daar vervolgens de hele dag te spenderen.

Hoe anders was dit tijdens corona. Alhoewel dat ook niet alleen hosanna was, en voor menigeen stressvolle situaties opleverden, heeft het ons wel meer ervaring en kennis opgeleverd.

Beste van beide werelden verenigen
Er is dan ook een enorme kans om te leren van de afgelopen jaren, en om het goede te behouden en aan de iets mindere punten te werken. We moeten het beste van beide werelden combineren, en flexibel maken zodat elk individu voor zichzelf kan invullen wat het beste is. Wat we veel horen is dat collega’s de sociale interactie wensen, en het samen meer plezier willen maken en tegelijkertijd de flexibiliteit en autonomie willen hebben om te werken waar en wanneer ze willen. Uit een onderzoek dat Microsoft vorig jaar heeft uitgevoerd, blijkt dat 41 procent van de werknemers wereldwijd zou overwegen om in het komende jaar van baan te veranderen, waarbij 55 procent aangaf dat de werkomgeving een rol zou spelen bij hun beslissing.

Interessant in deze vind ik ook het onderzoek van Ivanti. Net als in ons eigen onderzoek waarderen medewerkers minder reistijd. Bij ons was dit zelfs boven de zestig procent en bij Ivanti bijna 50 procent. Maar wat opmerkelijk is, dat 71 procent aangaf de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken verkiest boven een promotie of loonsverhoging.

Sociale interactie en flexibiliteit
Collega’s krijgen bij Macaw al jaren de flexibiliteit en autonomie om wanneer, waar en hoe te werken zoals ze dat willen. Iemand is zelf verantwoordelijk voor de beslissing op welke plek het werk het beste uitgevoerd kan worden, en hoe de balans met de professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden het beste gewaarborgd kan worden. Collega’s die dat lastig vinden, helpen we daarbij.

Meer autonomie – meer productiviteit – een betere werk-privébalans – meer fulfilment
Door een collega meer autonomie te geven over waar en wanneer hij/zij/het werkt, bieden we ondersteuning voor zowel professionele als persoonlijke groei. Medewerkersimpact komt immers niet voort uit ‘kantooruren’ en het plaats- en tijdonafhankelijk werken, verbreedt onze recruitmentmogelijkheden en vergroot de pool met talenten. Een ander leerpunt is dat technologie de facilitator is niet de ‘driver’. Het gebruik van camera’s kan bijvoorbeeld helpen om de betrokkenheid te vergroten. Het kan je helpen beter samen te werken, door bijvoorbeeld gelijktijdig met een collega aan een document te werken

Klassieke kantoor museum van de 20e eeuw
Het klassieke kantoor krijgt volgens mij een nieuwe functie waarbij het binnen de kantoormuren meer gaat om socializen, face-to-face-brainstormen en kletspraatjes aan de koffiemachine. Zaken die virtueel moeilijk te vervangen zijn. Het kantoor zal bovendien veel functioneler worden ingericht en afgestemd op de behoeften van het team. Werkt een groot deel van je team merendeels buiten je eigen kantoormuren, bijvoorbeeld bij klanten? Zorg dan voor veel ontmoetingsplekken van diverse aard. Heb je juist een team dat veel op kantoor werkt en werk verricht waarvoor veel concentratie vereist is? Dan kunnen plekken waar men in stilte kan werken en plekken voor het maken van plezier en ontspanning uitkomst bieden. Voor kenniswerkers daarentegen is het kantoor geen plek om een to-do-lijst af te werken maar juist een omgeving om samen te werken, voor creativiteit, en het vergaren en overdragen van kennis. Het is een plek waar een werknemer het gevoel heeft erbij te horen.

Grofweg zal een kantoor in de volgende behoeften moeten voorzien:
- Samen kunnen werken, samen iets nieuws kunnen creëren en samen krachten kunnen bundelen.
- Geconcentreerd kunnen werken.
- Voeren van face-to-face-meeting, video- en telefoongesprek.
- Hybride meeting en brainstorm faciliteren.
- Ontspannen en plezier maken, zorgen voor de fysieke en mentale gezondheid.

Zorgdragen
De COVID19-crisis benadrukte en versnelde veeleer trends die er al jaren waren, waaronder de toegenomen druk die mensen zichzelf opleggen en opgelegd krijgen. Stress op het werk is nog steeds beroepsziekte nummer 1 en alhoewel het niet geclassificeerd is als medische aandoening heeft de WHO (World Health Organization) een burn-out opgenomen in de ICD-11 (de 11e herziening van de International Classification of Diseases) als een ‘beroepsgebonden fenomeen’. Door het plaats- en tijdonafhankelijk werken te promoten is ook een aanpassing in het begeleiden, coachen en ondersteunen van medewerkers nodig.

Als werknemers er bijvoorbeeld niet in slagen een duidelijke grens te trekken tussen werk- en privéleven, nemen stress en het risico op een burn-out snel toe. Anderen kunnen eenzaam worden omdat ze geen regelmatige, spontane communicatie hebben. Managers moeten dus zorgdragen voor elk individueel lid van hun team. Dit betekent coachen en tegelijkertijd wijzen op de grenzen van de nieuwe vrijheid. Zij kunnen de werknemer bijvoorbeeld helpen na een dag werken ook echt de uitknop in te drukken, en meer aandacht besteden aan de mentale en fysieke gezondheid. Een medewerker moet het gevoel krijgen dat zichtbaarheid, waardering en promotie niet afhankelijk zijn van het feit of je op kantoor bent. En hij/zij/het moet de vrijheid krijgen om dingen in twijfel te trekken en fouten te maken – dat is de enige manier om met innovatieve oplossingen te komen. Bovenal, moeten managers een cultuur van vertrouwen ademen. Wij vragen professionals om waarde te creëren, niet om hun werk dagelijks stap voor stap te dicteren.

Dit dwingt bedrijven om het doel van het kantoor te heroverwegen. Als je talenten wilt behouden en aantrekken en je bedrijfscultuur laten floreren, dien je zowel kleine als grootschalige veranderingen door te voeren waarbij je medewerker en team centraal staan.

Vragen, luisteren, acteren
Terugkeren naar het was is voor menig bedrijven geen optie. En de vraag ‘hoe dan wel’ kan niemand beter beantwoorden dan je team. Welke mogelijkheden, kansen, faciliteiten en support hebben zij nodig om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn en het beste werk te verzetten en succesvol te zijn – zowel thuis als op het werk.

Een aantal afwegingen zijn:
- Hoeveel ruimte is er nodig voor individueel werk achter een bureau, voor samenwerken en teaminteractie, voor creatieve denkprocessen, voor innovatie en het verrichten van geconcentreerd werk, voor ontspanning en gezelligheid?
- Wat voor ondersteuning, bedrijfscultuur leiden tot tevreden werknemers?
- Hoe voorkom je een ‘always on-never done’-houding?
- Hoe creëer je community feeling en een sense of belonging?
- Hoe zorg je voor een inclusief team?
- Hoe zorg je voor bedrijfsbreed inspireren, samenwerken en delen?
- Wat zijn de behoeften van de individuele medewerkers? En van bepaalde generaties?
- Welke externe partijen kunnen helpen om impact te maken en een purpose toe te voegen aan je dagelijkse leven?

Conclusie
De trends in onze manier van werken die in een stroomversnelling zijn geraakt tijdens de coronapandemie en de voorkeuren van werknemers die zich tijdens deze periode hebben gemanifesteerd, gaan niet meer weg. Wij gebruiken dit moment om na te denken over hoe wij werkomgevingen kunnen verbeteren op een manier die de betrokkenheid en het welzijn van werknemers stimuleert, die het plezier en behoud van werknemers verbetert, nieuw talent aantrekt en succes vergroot. Samen kunnen we dat zeker realiseren.

Reactie toevoegen