Loopbaan

Dit is een bijdrage van Kweekel Advies & Training
Carriere
Digitale transformatie

De digitale transformatie: Dit zijn de grootste uitdagingen!

Het grote aantal technologische mogelijkheden, de steeds bredere toepasbaarheid en de snelheid waarmee het zich ontwikkelt dwingt organisaties flexibel en adaptief te zijn

12 april 2019
Door: Kweekel Advies & Training, partner

Het grote aantal technologische mogelijkheden, de steeds bredere toepasbaarheid en de snelheid waarmee het zich ontwikkelt dwingt organisaties flexibel en adaptief te zijn

Niet meegaan kan namelijk schadelijke gevolgen hebben voor het onderscheidend vermogen, de omzet en uiteindelijk de continuïteit van de organisatie.

Hoewel de noodzaak tot transformatie gedreven wordt door technologische mogelijkheden is het belangrijk om in te zien dat de digitale transformatie vele malen breder is dan enkel de IT. Sterker nog, ruim 85% van de problemen waar bedrijven tijdens de digitale transformatie tegenaan lopen zijn niet-IT uitdagingen. In dit artikel hebben wij de grootste uitdagingen voor jou op een rijtje gezet:

Klanten? Dit willen ze!

De digitale transformatie, al tijden een populair onderwerp. Dit zorgt er ook voor dat er veel misvattingen over bestaan. Waar draait bijvoorbeeld de digitale transformatie in de kern om? Het gaat in ieder geval nooit om het enkel en alleen toepassen van nieuwe software of systemen.

De digitale transformatie draait in de kern om het aanpassen van het eigen businessmodel zodat je aansluiting blijft houden bij de snel veranderende klant. Het is geen nieuws meer dat informatie altijd en overal snel bereikbaar is. Het is voor jouw klanten dus steeds gemakkelijker om over te stappen wanneer je niet voldoende waarde meer biedt. Het digitale tijdperk vraagt dan ook om een intensieve focus op de klant en dat continu. Juist hier hebben veel organisaties moeite mee. Denken wat de klant wilt is vaak een groot verschil met weten wat de klant wilt! 

De digitale roadmap

Bij het merendeel van de organisaties ontbreekt een digitale roadmap. Slechts een kwart van alle organisaties heeft een organisatie brede strategie voor de digitale transformatie.

Laten we duidelijk zijn, je hebt echt een strategie nodig! Net zoals voor de rest van de organisatie zal er een visie moeten zijn, zullen er doelen gesteld moeten worden en zal er een eindbeeld geschetst moeten worden. Naast de mogelijkheden die dit bied om te controleren en bij te sturen is dit ook van belang voor punt 5! Hoe wil je zonder visie, doelen en richting duidelijkheid geven aan alle betrokkenen? Zonder strategie en richting is succes op de lange termijn uitgesloten.

Bij veel organisatie is een losse business unit of afdeling leidend in de digitale transformatie. De digitale transformatie is niet een ding van de IT afdeling of een individu alleen. Hoewel bedrijfsonderdelen verantwoordelijk kunnen zijn voor de uitvoering van een deel van de strategie, zal de transformatie binnen de hele organisatie centraal moeten staan.

Wat zijn jullie bereid te veranderen?

De digitale transformatie vereist meer dan enkel een verandering in systeem of dagelijkse routines. Het kan verandering van rollen, afdelingen of zelfs organisatiestructuur met zich meebrengen. Laat dit geen drempel zijn! Dat jouw IT-afdeling altijd zo georganiseerd was of dat men altijd aangestuurd werd door een zeker persoon betekent niet dat dit in de toekomst ook ideaal is. Zorg dat jullie organisatie wendbaar is, de toekomstige technologie, data en klant vereisen dat namelijk! 

De expert van vandaag,…

Het vraagt talent op meerdere vlakken om een organisatie door een digitale transformatie te leiden. Het is mogelijk dat je niet al de benodigde expertise op dit moment in huis hebt. Kijk dan ook goed naar de mogelijkheden die er zijn om partnerships aan te gaan, nieuwe talenten te werven of personeel te trainen.

Uit onderzoek van Gartner blijkt dat maar liefst 80% van de medewerkers niet over de skills beschikt die benodigd zijn voor de huidige of toekomstige rol. Belangrijk dus om vooraf over na te denken. Wat zijn jullie opleidingsplannen?

Veranderen? Gaat het niet goed dan?

Mensen hebben van nature veel moeite met verandering. Vaak zijn we dan ook bereid veel te doen om alles lekker bij het oude te laten! De belangrijkste weerstand is lang niet altijd gebaseerd op het inhoudelijke idee. Vaak ligt hier onzekerheid aan ten grondslag, het gevoel dat verandering opgedrongen wordt of onverwacht is. Ook al brengt de transformatie voordelen met zich mee, het betekent geheid ook verandering in gewoonte en werkwijze.

Het wegnemen van alle twijfel gaat waarschijnlijk niet lukken. De meeste weerstand kun je echter wel wegnemen door transparant te zijn en te blijven. Houd het team geïnformeerd gedurende het hele traject en schets het toekomstbeeld voor de organisatie maar ook voor hun rol.

Leiderschap

De digitalisering van de samenleving en de klantprocessen vergt nogal wat aanpassingen van het verdienmodel, de manier van werken en de manier waarop met klanten wordt omgegaan. Een grote verandering die in een keer moet gebeuren. Er is geen tweede kans, want dan heeft de concurrent het gedaan of een (nieuwe) disrupter. Deze veranderingen, het monitoren en bijsturen vraagt om sterk leiderschap. www.digital-leadership.nl heb jij dit leiderschap in je?

Reactie toevoegen