Management

Dit is een bijdrage van KPMG
Security
Groeien met passende security strategie

Comfortabel groeien met passende cyber security strategie

Een goede cyber security aanpak geeft u meer zekerheid. partner bent. Wij helpen u met een prettig praktische aanpak.

26 augustus 2019
Door: KPMG, partner

Een goede cyber security aanpak geeft u meer zekerheid. partner bent. Wij helpen u met een prettig praktische aanpak.

We zien het in heel ondernemend Nederland: vertrouwen is dé randvoorwaarde voor bedrijven om te kunnen groeien. Op zich is dat niets nieuws – elke bloeiende economie functioneert op vertrouwen. Wat wel nieuw is, zijn de maatregelen die nodig zijn om dat vertrouwen te winnen. Zeker op het gebied van cyber security. Een paar jaar geleden volstond een goede firewall plus een handvol andere technische maatregelen. Nu is digitalisering zo verweven met de operatie en bedrijfsstrategie dat een cyber security aanpak allesomvattend is.

Betaalbaar maatpak
Het vinden van een effectieve cyber security aanpak is als het vinden van een soepel zittend maatpak. Het moet op het lijf gesneden zijn, maar wel betaalbaar blijven. Zodat de security geen te grote hap neemt uit de beschikbare budgetten of u op een andere manier in de weg zit. U wilt tenslotte wel kunnen blijven ondernemen. Daarom ontwikkelden wij een praktische aanpak die beide kanten verenigt. Aan de ene kant helemaal op maat, naadloos passend bij uw bedrijfsstrategie. Aan de andere kant betaalbaar en pragmatisch, bereikbaar voor zowel grote als kleine bedrijven.

Inmeten volgens vaste methode
Voor het inmeten van zo’n goed passende cyber security aanpak hanteren we een vaste methode. We starten met het analyseren van de omgeving en situatie waarin uw bedrijf zich bevindt. Denk aan uw markt, uw groeiambities en bijbehorende risico’s en bedreigingen. Vervolgens inventariseren we de competenties die in uw bedrijf aanwezig zijn en beoordelen we of deze voldoende zijn om huidige risico’s op te kunnen vangen. Daarna onderzoeken we op basis van uw groeiambities of deze competenties ook voldoende zijn om toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Na afloop weet u wat u te doen staat. U kent uw risico’s, ook de meest urgente. En van dat inzicht profiteert u op meerdere fronten.

Van blackbox naar voorspelbare kosten
U weet nu welke cyber security maatregelen nodig zijn om uw ambities realiseren, inclusief de bijbehorende investeringen. Daarmee is uw cyber security niet langer een blackbox waar jaarlijks steeds meer geld naar lijkt te gaan. Uw securitykosten zijn nu voorspelbaar. Passen de investeringen niet bij uw risk appetite? Dan stellen we het budget bij. Zo houdt u zelf de controle en sluit uw cyber security strategie aan op uw ambities.
 

Cyber Maturity Assessment en Roadmap

Onze praktische methode bestaat uit de diensten Cyber Maturity Assessment (CMA) en Roadmap (CMR). Samen bieden ze u een complete oplossing: van inzicht in uw kwetsbaarheden tot concrete acties.

Het assessment geeft onder meer inzicht in de manier waarop een organisatie omgaat met gevoelige gegevens, de gevoeligheid voor cyberdreigingen en kwaliteit van voorbereiding daarop. De CMA is ontwikkeld vanuit internationale standaarden in informatiebeveiliging, gecombineerd met onze expertise en best practices.

De roadmap volgt de zes domeinen die we in het assesment hanteren, zoals governance, riskmanagement en operatie. Per domein krijgt u een actieplan met veranderdoelen, inclusief concrete acties en deliverables, een inschatting van de doorlooptijd, out-of-pocket-kosten en benodigde inzet.

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe u de Cyber Maturity Roadmap voor ú kunt laten werken? Neem contact op met Mark Poen of Michiel van Veen.

Reactie toevoegen