Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Itility
IT beheer
DevOps to NoOps

Van DevOps naar NoOps

NoOps - hype term, of noodzakelijk in het beheer van toekomstige IT?

29 september 2020
Door: Itility, partner

NoOps - hype term, of noodzakelijk in het beheer van toekomstige IT?

De wijze waarop organisaties omgaan met IT-operations verandert snel. Digitale innovaties beïnvloeden de manier waarop we technologie gebruiken, en leiden tot een situatie waarin het niet langer haalbaar zal zijn om IT-operations handmatig te beheren. De komende jaren zullen daarom veel organisaties proberen te transformeren naar NoOps.

NoOps staat voor ‘No Operations’, maar dit betekent niet dat er helemaal geen mensen meer in operations zullen werken. Wat het betekent, in een notendop, is dat we zo min mogelijk operationeel werk handmatig doen. NoOps betekent het ‘hands-off’ en ‘eyes-off’ beheren van IT-omgevingen. Terwijl we er middels automatisering en orkestratie voor zorgen dat alles soepel verloopt. Er zijn dus altijd mensen nodig die de automatisering ontwikkelen en beheren.

Waarom NoOps?

Maar waarom wordt NoOps zo belangrijk? Om dat te beantwoorden, kijken we naar huidige ontwikkelingen en hoe deze de toekomst van IT-operations zullen beïnvloeden. Er zijn vier hoofdredenen waarom wij geloven dat het nodig is om door te groeien naar een NoOps-organisatie.

De eerste is een tekort aan gekwalificeerde mensen. We staan vandaag de dag al voor deze uitdaging en het tekort wordt ieder jaar groter. Onze wereldbevolking groeit naar verwachting van 7,7 miljard mensen nu tot 8,9 miljard in 2050 - een stijging van ongeveer 15%. Gemiddeld genomen zal dezelfde groei gelden voor IT-personeel. Maar tegelijkertijd zal het aantal IT-apparaten veel sterker groeien.

Wanneer het aantal connected devices (lees: IT-apparaten die door middel van internet met elkaar verbonden zijn) jaarlijks gemiddeld 10% groeit, zal het aantal apparaten in 2050 met 1700% zijn gestegen. We moeten dus meer werk gaan automatiseren en orkestreren, anders zal de economische groei simpelweg stoppen vanwege een gebrek aan mensen.

De tweede reden is het toenemende belang van IT voor bedrijven. Bedrijven en economieën zijn al sterk afhankelijk van IT, en de impact van IT-uitval of slechte performance op het bedrijfsresultaat zal alleen maar toenemen. Het zal uitzonderlijk worden als een IT-gestuurde functie stopt, en ook slechte performance zal niet meer als acceptabel worden beschouwd. Slechte IT-prestaties gaan ertoe leiden dat een bedrijf tot stilstand komt, en klanten naar de concurrentie verhuizen.

AI-gestuurde tools

Daarom is er tooling nodig om uitval, performance issues en de impact van veranderingen op lopende systemen te voorspellen. De enige manier om een dermate hoog niveau van inzicht en voorspelbaarheid te bereiken, is de inzet van AI-gestuurde tools. Het gebruik van AI bij IT-operations is de weg naar de toekomst. Het gaat ervoor zorgen dat uitval nihil wordt en, mocht er een storing optreden, de reparatietijd zo kort mogelijk is. In het onwaarschijnlijke geval dat zich een prestatieprobleem voordoet, kan AI snel de zwakste schakel aanwijzen en bepalen hoe deze moet worden versterkt.

De derde reden is dat IT overal aanwezig is en steeds meer verwikkeld raakt in ons leven, ons huis, ons werk en onze producten. Voor bedrijven zal IT steeds meer draaien in functionele ecosystemen, in plaats van binnen het bedrijf zelf. Dit betekent dat de complexiteit van IT exponentieel zal toenemen. Met dat in gedachten, wordt het voor IT-operators onmogelijk om het dynamische applicatie- en datalandschap in zijn geheel te overzien zonder intelligente tooling. AI-tools zijn nodig om deze ketens en structuren te overzien, te controleren en te automatiseren.

De laatste reden waarom NoOps een noodzaak aan het worden is, is het groeiend aantal functionele wijzigingen dat moeten worden doorgevoerd. De levensduur van nieuwe producten is sterk verkort en iedereen verwacht dat functionele veranderingen binnen die levensduur snel worden uitgerold. Dit betekent dat de ontwikkeling en de implementatie van updates moeten worden versneld. Slimme automatiseringstools en een DevOps manier van werken zijn nodig om deze updates op een efficiënte manier te organiseren en beheren.

De juiste mentaliteit

Om door te groeien naar een NoOps-organisatie heb je de juiste mensen met de juiste mentaliteit nodig. De betrokken mensen moeten een mix zijn van operations engineers, datawetenschappers en software engineers. Bovendien zijn er zes sleutelelementen die iedereen in het team in zijn mentaliteit moet omarmen.

  1. ‘In IT together’: iedereen neemt als lid van het team, met uiteenlopende achtergronden, verantwoordelijkheid voor de bedrijfsresultaten. Dit betekent: elkaar informeren, eigenaarschap tonen en eerlijke feedback geven om scherp te blijven.
  2. Elimineer werk: repetitief, operationeel werk (‘toil’) moet zoveel mogelijk worden geautomatiseerd.
  3. Omarm risico: het is onmogelijk om ieder risico volledig uit te sluiten. Dus als je iets in IT wilt veranderen, moet je dat risico omarmen en je bewust zijn van de impact die die verandering teweeg kan brengen.
  4. Onverwachte dingen gebeuren: bereid je erop voor. Zelfs met een gedetailleerd plan kunnen er voorvallen zijn die je afhouden van het gewenste resultaat. Zorg ervoor dat je over de juiste draaiboeken beschikt, zodat je een ongeplande situatie zo snel mogelijk kunt verhelpen.
  5. Automatiseren, automatiseren, automatiseren: automatisering helpt niet alleen om werk te elimineren, maar ook om ervoor te zorgen dat consistent aan de normen wordt voldaan en dat processen sneller worden uitgevoerd.
  6. Houd het simpel: dit is de moeilijkste om te realiseren. Albert Einstein zei al: "Genialiteit maakt complexe ideeën eenvoudig, niet eenvoudige ideeën complex." Dat is waar we naar moeten streven. Door ervoor te zorgen dat code modulair opgezet en eenvoudig aan te passen is, maar ook in de presentatie van wat het team allemaal doet voor zijn klanten.

De beste manier om de transitie naar NoOps te starten? Denk groot, begin klein en itereer snel. Voor ons bij Itility is de NoOps-mentaliteit al ingebed in de manier waarop we werken. Itility Cloud Control biedt klanten een geautomatiseerd, georkestreerd en hands-off platform dat AI gebruikt om continu te verbeteren.

Lees meer over cloud, software & automation en digitale transformatie op het Itility blog.

Reactie toevoegen