Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Itility
Cloud
Grip op je cloud-uitgaven bij digitale transformatie

Grip op cloud-uitgaven bij digitale transformatie

De toename van cloud-oplossingen die ondersteunen bij de digitale transformatie van bedrijven, vragen om een structurele optimalisatie van cloud-kosten.

11 maart 2020
Door: Itility, partner

De toename van cloud-oplossingen die ondersteunen bij de digitale transformatie van bedrijven, vragen om een structurele optimalisatie van cloud-kosten.

Het inzetten op digitale initiatieven staat hoog op de agenda van veel bedrijven. Samen met de groeiende adoptie van cloud, zorgt dit ervoor dat er een steeds groter deel van IT-budgetten naar de cloud verschuift. Gartner voorspelt dat de totale uitgaven in de publieke cloud groeien naar $250 miljard in 2020. Maar het beheer van cloud-uitgaven levert nieuwe uitdagingen op en is soms onoverzichtelijk. Is het mogelijk om je cloud-uitgaven te optimaliseren met behulp van data?

Digitale projecten worden in de regel ontwikkeld op een fundering van cloud-technologie. Daarnaast zien we steeds vaker dat IT-afdelingen een deel van hun servers en applicaties naar de cloud verhuizen. En hoewel dit veel voordelen oplevert, is het beheren van de kosten behoorlijk complex. Want of je nu al je cloud-abonnementen centraal beheert, of dat iedere afdeling zijn creditcard gebruikt om zelf cloud accounts te maken – de facturen die je van een cloud-provider ontvangt zijn zelden gespecifieerd in termen van applicatie, afdeling of kostenplaats. Daardoor is het moeilijk om te achterhalen aan welke onderdelen van de organisatie het geld wordt besteed voor exact welke doeleinden. Het spreiden van taken (workloads) over meerdere cloud-providers (zoals Azure, AWS en Google) maakt het nog eens extra complex, omdat je kennis nodig hebt van al deze providers. De elasticiteit van de cloud is bovendien een extra uitdaging, omdat dit het voorspellen van uitgaven bemoeilijkt. 

Door een combinatie van deze factoren is er een grote kans dat je meer geld kwijt bent aan cloud dan nodig. Om dat aan te pakken volgen wij een drie-stappen-plan om cloud-uitgaven te optimaliseren: optimaliseren van abonnementen, inzicht creëren in uitgaven, en ‘rightsizing’ (het optimaal schalen van resources).

Optimaliseren van abonnementen
Met een multi-cloud strategie heb je meerdere abonnementen bij cloud providers als Azure, AWS en Google. Door onze analysetechnieken en kennis over de abonnementsmodellen van deze providers toe te passen, identificeren we allereerst de quick wins. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het consolideren van abonnementen om volumekorting te creëren, of het omschakelen naar een ander betaalplan. Workloads die voorspelbaar 365 dagen per jaar draaien, kunnen worden ondergebracht in een abonnement met een langere looptijd. Hiervoor worden scherpere tarieven geboden dan op het gebruik van flexibele, en dus duurdere, abonnementen. Het optimaliseren van abonnementen levert in de regel al besparingen op van 20 tot 40%.

Inzicht creëren in cloud-uitgaven
Hiervoor beginnen we met het oormerken (taggen) van individuele resources naar provider, applicatie, kostenplaats, enzovoorts. Zo kunnen assets worden gecategoriseerd, wat waardevolle data oplevert over hoe budgetten worden besteed. Deze inzichten zijn vervolgens beschikbaar in een handige online tool of via een integratie met bestaande rapportagesoftware, zoals Power BI. Geavanceerde analyses geven vervolgens voorspellingen over gebruik, inzicht in afwijkingen, en maken het mogelijk om beperkingen en alerts in te stellen. Deze inzichten vergroten je controle over, en grip op, cloud-uitgaven.

Rightsizen van cloud-assets
Het aanmaken van cloud-assets is zo eenvoudig, en heeft daardoor ook de valkuil om ze ‘voor de zekerheid’ een stukje groter te maken dan nodig. Met data over het daadwerkelijke gebruik van de cloud creëren we een standaard van gebruikspatronen. Hiermee brengen we in kaart welke onderdelen van de cloud efficiënter ingezet kunnen worden, en deze inzichten vertalen we naar concrete verbeteracties. Wanneer bijvoorbeeld een applicatie eens per maand een piek in het gebruik vertoont en de rest van de maand nauwelijks wordt gebruikt, dan kunnen de capaciteit navenant worden bijgesteld om kosten te besparen. Dankzij het gebruik van slimme tools kan het op- en afschalen zelfs worden geautomatiseerd tot een hands-off proces, waardoor de kostenbesparing een regulier ingebouwde actie wordt.

Transparantie in de kosten van je digitale projecten
Naarmate er binnen je organisatie meer gebruik wordt gemaakt van cloud, wordt het steeds belangrijker om aandacht te schenken aan kostenoptimalisatie. Het beheren van cloud-uitgaven is dan ook geen eenmalige oefening, maar een doorlopend proces wat continu aandacht nodig heeft. Door data te gebruiken om abonnementen te optimaliseren, inzicht te genereren in uitgaven en assets te rightsizen, kun je direct de ROI van digitale projecten verbeteren.

Lees meer over cloud, digitale transformatie en inzet van een digitaal platform voor je cloud-oplossingen op onze blogwebsite.  

Reactie toevoegen