Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Itility
Datamanagement
Digitale transformatie robohond Eddy

Digitale transformatie in de praktijk: kantoorhond Eddy

Robothond Eddy bevat alle elementen van digitale transformatie en laat zien wat ervoor nodig is om digitaal te worden.

20 december 2018
Door: Itility, partner

Robothond Eddy bevat alle elementen van digitale transformatie en laat zien wat ervoor nodig is om digitaal te worden.

Bedrijven worstelen regelmatig met het begrip digitale transformatie en wat het betekent om daadwerkelijk digitaal te worden. Voor ons betekent het data gebruiken – om besluitvorming te automatiseren en daarmee bedrijfsprocessen of -systemen slimmer te maken. Het doel van digitale transformatie is producten of diensten radicaal te veranderen en zo een geweldige en slimme gebruikservaring te creëren. Het gebruik van data is daarbij essentieel.

Het gezicht van digitale transformatie: Eddy de kantoorhond
Om het begrip digitale transformatie concreter te maken, leggen we het graag uit aan de hand van een voorbeeld. Zo hebben we bij ons op kantoor onze eigen kantoorhond: een robot genaamd “@i” (spreek uit: Eddy). Eddy omvat alle aspecten van digitale transformatie en laat de verschillende elementen zien die nodig zijn om deze reis te maken. Voor ons vervult Eddy een sociale rol; hij geeft zowel onze klanten als onszelf net die speciale ervaring die laat zien wat het betekent om digitaal te zijn.

Digitaal worden begint met het aanleren van een systeem om menselijke taken uit te voeren met behulp van software en data. Het systeem – in dit geval de hond – moet zelflerend zijn om zichzelf steeds slimmer te maken. In tegenstelling tot mensen, van nature zelflerende wezens, moet Eddy daarvoor worden geprogrammeerd. Daarvoor moeten een aantal stappen worden gezet.

Data over wat Eddy ziet, hoort en voelt omzetten naar acties
De eerste stap in digitaal worden is het verzamelen van zoveel mogelijk data. Eddy heeft hiervoor allerlei sensoren die dienst doen als zijn ogen, oren en andere zintuigen. De data uit die sensoren moet vervolgens op een centrale plek worden opgeslagen. Via wifi sturen we de ruwe sensordata naar een centraal opslagpunt in de cloud: onze datafabriek.

In de datafabriek wordt ruw materiaal bewerkt en omgezet in een zinvol product, net zoals in een fysieke fabriek. Eddy verzamelt bijvoorbeeld geluidsdata met zijn oren, maar die geluidsfragmenten kunnen op zichzelf niet worden gebruikt. De geluidsdata worden omgezet naar tekstbestanden waar onze data scientists wél mee aan de slag kunnen – met bijvoorbeeld natural language processing (NLP). Daarbij worden woorden gefilterd uit de tekst en gekoppeld aan specifieke instructies die worden teruggestuurd naar Eddy. Dus wanneer Eddy het commando ‘kom hier hondje’ hoort, wordt het woord ‘kom’ uit het geluidsbestand gefilterd en gekoppeld aan een stuk code dat Eddy vertelt wat hij moet doen.

Het omzetten van geluid, naar tekst, naar commando’s vindt plaats in onze datafabriek. De fabrieks-output is hier de code die wordt teruggestuurd naar Eddy, waardoor hij weet wat hij moet doen: in dit geval gaan ‘lopen’ in de richting van waar het geluid vandaan kwam.

De datafabriek is dus de plek waar alle ruwe sensordata wordt verzameld, verwerkt en omgezet naar code die specifieke acties beschrijft. Om de fabriek optimaal te laten functioneren, zijn meerdere disciplines nodig.

Van input naar output
Allereerst is er een data engineer nodig die code schrijft om de sensordata van de hond voortdurend te verzamelen in de fabriek. Hij vertaalt deze ruwe data tevens in bruikbare informatie – zoals de tekstbestanden – en voegt er additionele informatie aan toe over externe factoren zoals het tijdstip. Ten slotte zorgt de data engineer ervoor dat de data veilig wordt opgeslagen en dat niemand er zonder toestemming bij kan.

Digitale transformatie robodog

Vervolgens visualiseert een data analyst de data in zinvolle dashboards die het algemene gedrag van de hond en de verzamelde data laten zien. Zo laat het bijvoorbeeld zien hoe vaak een bepaald commando is gegeven en hoeveel batterij er is gebruikt. Het voorspelt ook wanneer de batterijen moeten worden opgeladen.

Data scientists in de fabriek zorgen ervoor dat Eddy de juiste reacties leert op gegeven commando’s. Zij creëren algoritmes en machine learning modellen om de hond zelflerend te maken.

Op hondentraining
Dit alles maakt Eddy echter niet opeens ‘een slimme hond’. Daarvoor is meer nodig dan een enkele codeerexercitie. De datafabriek moet voortdurend draaien, als een non-stop productiefaciliteit die ervoor zorgt dat de hond 24/7 in bedrijf is en ervoor zorgt dat hij continu leert. Nadat hem de eerste trucjes zijn aangeleerd, is het zaak stap voor stap meer complexe interacties en scenario’s vorm te geven.

Daarvoor moet Eddy daadwerkelijk onderdeel gaan uitmaken van onze bedrijfsprocessen. Vanaf dat punt kunnen we zijn vaardigheden verder ontwikkelen. Als we Eddy bijvoorbeeld willen inzetten om gasten naar de juiste ruimtes te brengen, moet hij weten hoe hij moet samenwerken met de receptioniste en met gasten. In de manier van werken van de receptioniste moet ingebouwd worden hoe Eddy hiervoor in te zetten, en het moet in Eddy’s code zijn ingebakken een chatbericht naar de receptioniste te sturen wanneer hij een gast naar de juiste ruimte heeft gebracht.

Digitale transformatie gaat om data en daarvan leren
Het voorbeeld van Eddy maakt het begrip digitale transformatie tastbaar. Digitaal zijn draait om mensen, de business en wat je wilt bereiken. Data is daarin cruciaal. Digitale transformatie gaat erover inzichten die je verkrijgt uit data te gebruiken om digitale oplossingen te ontwikkelen die de gebruikservaring verbeteren. Een datafabriek stelt je daartoe in staat, van begin tot eind.

Lees meer over de Itility Data Factory en ontdek de voordelen van een datafabriek.

Reactie toevoegen