Beheer

Dit is een bijdrage van HCS Company
IT beheer
devops vs sre

Wat is het verschil tussen DevOps & SRE?

De termen SRE & DevOps worden vaak door elkaar gehaald. Wat zijn de verschillen?

13 mei 2020
Door: HCS Company, partner

De termen SRE & DevOps worden vaak door elkaar gehaald. Wat zijn de verschillen?

Omdat SRE unaniem verbonden is aan DevOps worden deze termen vaak door elkaar gehaald. DevOps richt zich op de vraag wat er gedaan moet worden en SRE richt zich op hoe dat gedaan kan worden. Om het verschil tussen DevOps en SRE uit te leggen, kijken we eerst naar DevOps. DevOps is een mindset; een niet eenvoudige cultuurverandering binnen organisaties. DevOps streeft naar een simpel, maar belangrijk doel om IT eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken, om zo sneller meer waarde te bieden aan de business (voor gebruikers, ketenpartners en burgers). Uiteindelijk draait het om een effectievere samenwerking tussen de ontwikkelaars en beheerders. DevOps is samen te vatten in de zin: “Waarom moeilijk doen als het samen kan?”. Waarom de verantwoordelijkheden scheiden als het delen ervan een natuurlijke drijfveer is tot succes?

Een SRE houdt zich voornamelijk bezig met werk wat traditioneel door een operationeel team gedaan wordt. Dit zijn engineers die ervaring hebben op het gebied van operations, automatisering of software development. Het leuke is dat deze engineers van nature zowel de neiging als het vermogen hebben, om menselijke arbeid zoveel mogelijk te elimineren door het “weg” te automatiseren. Het automatiseren van traditionele beheertaken zorgt voor minder kans op menselijke fouten, maakt meer tijd vrij voor innovatie en resulteert in een hoger efficiency niveau. En, niet onbelangrijk: dit zorgt in het algemeen voor een hoger niveau van tevredenheid bij de engineers en de eindgebruikers.

De DevOps Organisatie

Het inzetten van SRE of het bouwen van een SRE-team maakt je niet automatisch DevOps. DevOps gaat over meer dan toolsets of titels. Site Reliability Engineers werken aan het automatiseren van werkzaamheden en het vergroten van de betrouwbaarheid van de ondersteunde diensten. SRE is dus een van de ingrediënten van DevOps. DevOps verwijst meer naar de cultuur van een organisatie en de gebruikte processen. Het een kan niet zonder het ander.

Als je taken automatiseert, meet en deelt staat dit niet meteen gelijk aan DevOps. Eerst moet er gedefineerd worden wat er gedaan moet worden en dan zal een SRE je helpen met hoe je dat voor elkaar krijgt.

Lees ook het blog: Wat doet een SRE?

Benoit Schipper - HCS Company

Meer informatie en hierover verder in gesprek? Wij delen graag onze kennis!

Reactie toevoegen