Loopbaan

Dit is een bijdrage van Global Knowledge
multiple cloud

Multi-cloudmanagement wordt steeds belangrijker

Organisaties willen niet al hun geld op één paard zetten. Daarom stappen veel van hen over naar multi-cloudomgevingen.

8 maart 2018
Door: Global Knowledge, partner

Organisaties willen niet al hun geld op één paard zetten. Daarom stappen veel van hen over naar multi-cloudomgevingen.

Uit een recent RightScale-webinar, Top 10 Cloud Trends for 2018 and Actions You Can Take Now, blijkt dat bedrijven gemiddeld minimaal drie verschillende publieke clouds gebruiken om applicaties uit te voeren en om te experimenteren met doorontwikkelingen en tests. Verschillende cloudaanbieders met verschillende diensten sluiten vaak beter aan bij bedrijfsdoelstellingen bij de gewenste resultaten.

Doordat deze trend aanhoudt, komt er een grotere behoefte aan multi-cloud-governance – in 2018 én in de jaren daarna. De IT-uitgaven verschuiven in hoog tempo naar de cloud. Organisaties moeten dus goed in de gaten houden hoe de cloud wordt gebruikt en moeten hun clouduitgaven optimaliseren.

Global Knowledge verwacht dat tech-aanbieders het voorbeeld van Cisco zullen volgen en multi-cloud-managementtools zullen ontwikkelen waarmee organisaties de steeds complexere cloudomgevingen beter kunnen beheren en onderhouden.

We voorspellen dat er meer aandacht komt voor resource management, iets wat essentieel is om voor elk platform inzichtelijk te houden welke integratiebehoeften er zijn.

De verschuiving naar multi-cloudomgevingen biedt voor Global Knowledge kansen. Om deze omgevingen effectief en efficient te beheren is immers veel (nieuwe) kennis nodig.

"We bieden niet alleen aanbieder-neutrale trainingen aan waarmee architecten beter leren begrijpen hoe multi-cloud en hybride cloud architecturen in elkaar zitten en hoe je ze opzet – trainingen die op dit moment op de markt ontbreken – maar we zijn ook een geautoriseerd trainingspartner voor alle toonaangevende cloudspelers", vertelt Dick Goettsch, Business Development Manager Cloud trainingen. “Daarmee voorzien we in een compleet kennispakket. Kennis die onze cursisten helpt om effectief te werken in deze vaak nieuwe omgevingen.”

Reactie toevoegen