Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van DXC Technology ServiceNow Practice
IT beheer
Een case study over het ontstaan van de IT4IT™-standaard

Een case study over het ontstaan van de IT4IT™-standaard

Waarom is de IT4IT-standaard nodig?

17 augustus 2020
Door: DXC Technology ServiceNow Practice, partner

Waarom is de IT4IT-standaard nodig?

In dit artikel vertellen mede oprichters van The Open Group IT4IT Forum Lars Rossen en  Karel van Zeeland over het ontstaan van de IT4IT-standaard. De uitgebreide versie van de case study uitgelicht in dit artikel is te downloaden op de webiste van The Open Group.

Zoals veel goede technologieën, is de IT4IT ™ Reference Architecture- standaard ontstaan ​​uit bittere noodzaak.

Het IT-landschap verandert voortdurend als gevolg van innovatie. En hoewel dat goed nieuws is voor consumenten en eindgebruikers, is de IT-organisatie bij de introductie van nieuwe technologieën - zoals het mainframe, de pc, clientservers, het internet, cloud computing, IoT, etc. – uit het oog verloren wat er nodig is om deze technologieën ook goed te beheren en te beheersen.

Noodzaak IT4IT-standaard

Het was hoog tijd voor een open, op architectuur gebaseerde benadering om het beheer van de IT-activiteiten te managen. Het moest een holistische, end- to-end, op service gebaseerde beschrijving zijn van alles wat de IT-organisatie nodig heeft om een goed beheerder te zijn van alle IT-componenten, oplossingen en services die onder haar bevoegdheid vallen. Het was deze uitdaging die de ontwikkelingen in een stroomversnelling hebben gebracht waardoor we op het huidige punt staan. Maar er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Het werk om te standaard verder te verbeteren gaat onverminderd door.

Zelfs vandaag de dag blijft de complexiteit van IT-systemen verder toenemen alsook onze afhankelijkheid daarvan in de samenleving. Bij veel IT- organisaties zijn de management oplossingen vaak een onsamenhangende verzameling verkokerde processen en hulpmiddelen. We besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan de controle op die processen. Daarom is de IT4IT- standaard zo'n belangrijk framework, juist om die controle (terug) te brengen.

Hoe is het allemaal zo gekomen

De bedoeling van deze case study is om het hoe, waarom, waar en wanneer van het IT4IT Reference Architecture-verhaal te vertellen en de grondleggers voor te stellen die hebben bijgedragen aan de creatie van de IT4IT-standaard en hun motieven om dat te doen. Het legt uit hoe de oprichting van het huidige IT4IT Forum, een Forum van The Open Group, tot stand is gekomen.

Deze case study brengt het groeipad in kaart van het oorspronkelijke IT4IT- consortium, dat zich ontwikkelde van een klein aantal experts in uiteenlopende aspecten van het zakelijke IT-spectrum, tot een brede beweging met professionals vanuit meer dan 100 aangesloten organisaties over de hele wereld, die een verenigende visie en architectuur ontwikkelen en promoten. De referentiearchitectuur die door deze groep is neergezet, wordt nu door veel ondernemingen gebruikt, waaronder industriereuzen als BP, FedEx, Philips, Raytheon, ExxonMobil, Boeing, DXC, HCL, Oracle, IBM en talloze andere, zowel grote als kleine.

Door in het kort vast te leggen hoe het allemaal zo is gekomen, wordt onvermijdelijk een deel van het verhaal weggelaten. En omdat velen door de jaren heen betrokken zijn geweest, willen we ons vooraf verontschuldigen voor het weglaten van gebeurtenissen en namen van mensen die hebben bijgedragen.

Waarom is de IT4IT-standaard nodig?

De IT4IT-referentiearchitectuur biedt een structuur om de activiteiten waar de IT-organisatie zich mee bezighoudt te beheren zodat deze zich kan concentreren op het ‘end-to-end’ volgen van hetgeen er in de IT-keten gebeurt, zodat organisaties het WAAROM van hun product- en servicelevering kunnen verbinden met het WAT en het HOE. Vroeger was alles gericht op het beheren van het WAT, of het nu ging om het proces, de technologie, de stip op de horizon of wat dan ook. En frameworks zoals het ITIL®-framework, beheerden digitale services niet echt als iets dat product management vereiste en een consistente ijking met de business vereisten. In plaats daarvan was het gericht op het beschrijven van de rollen van mensen en de processen die nodig zijn om services te beheren.

De meeste IT-organisaties waren of zijn gefragmenteerd, werk(t)en niet als één geheel samen en waren of zijn over het algemeen onvolwassen in vergelijking met meer traditionele afdelingen zoals productie en financiën. Het bieden van een structuur die een zakelijke oriëntatie afdwingt rond het WAAROM van IT, vormt de basis voor een ommekeer. Maar vanwege de situatie waarin de meeste IT-organisaties que IT-beheer zich bevinden is het een enorme, complexe transformatie waar de meeste bedrijven voor terugdeinzen. De IT4IT-standaard biedt evenwel een structuur waarmee IT- organisaties kleinere problemen kunnen oplossen die gemakkelijker aan te pakken zijn, maar wel in de belangrijke context van de grotere end-to-end IT- ketens.

IT-structuur: van gefragmenteerd naar verenigd en flexibel

Kort gezegd was IT qua structuur een verwarrende, gefragmenteerde wereld van technologie-organisaties of bedrijfsonderdelen die onafhankelijk van elkaar werkten met weinig aandacht voor kruisbestuiving. IT-professionals en leveranciers werkten weinig samen.

In plaats daarvan creëerden en verkochten ze producten en processen en verbonden ze deze met uiteenlopende, grotendeels verkokerde IT-best- practices, -standaarden en -kaders. Deze standaarden waren overwegend proces- of technologiegericht, soms tegenstrijdig en vaak zonder onderlinge samenhang.

Terwijl de wereld van het bedrijfsleven snel bleef groeien, gedreven door innovatieve technologieën, werd duidelijk dat de IT-industrie een solide ankerpunt nodig had om de verandering in de business bij te kunnen benen. Dat ankerpunt zou een overeengekomen, leveranciersonafhankelijke referentiearchitectuur zijn om de business van IT te kunnen managen. Die laatste vier woorden zijn belangrijk. Omdat de koortsachtige wereld van business IT-innovatie geen praktisch en holistisch referentiepunt had, zou het een grote verbetering zijn om een ​​solide raamwerk te hebben dat business -belanghebbenden en de IT-organisatie verenigt, inclusief de flexibiliteit om veranderingen in technologie, proces, methodologie of business modellen te ondersteunen. En dat was precies de behoefte waar het oorspronkelijke IT4IT Consortium in wilde voorzien.

Doorgronden van inefficienties baant de weg voor IT4IT-standaard

Het is moeilijk om de noodzaak van het creëren van deze standaard te begrijpen zonder de inefficiënties, die voorafgingen aan de oprichting van de IT4IT-standaard volledig te doorgronden.

Meestal werd de ontwikkeling en het operationele beheer van IT-oplossingen (services of producten) voor een (middel)grote onderneming gedaan in afzonderlijke afdelingen (silo's), elk met hun eigen uitdagingen en doelstellingen. Als gevolg daarvan ontstond bij de meeste bedrijven een gefragmenteerde portfolio aan producten en services alsmede wildgroei aan IT productie en beheersmiddelen, welke door gebrek aan integratie wel veel data, maar weinig informatie levereden waarop de IT-organisatie zou kunnen bijsturen.

Het besef dat deze situatie het vermogen belemmerde om hoogwaardige IT- diensten aan de business te leveren, zou grote ondernemingen ertoe aanzetten om middels een op architectuur gebaseerde methodiek het huidige- en toekomstige IT-landschap vast te leggen. Hoewel dit een enorme verbetering voor de portfolio aan IT-producten voor de business teweeg bracht, werd onvoldoende het belang gezien van het herstructureren middels architectuur van het IT-beheer landschap ten bate van de IT-organisatie zelf. De tot dan toe ter beschikking staande process best-practices zoals ITIL of COBIT dekken namelijk maar een deel van een architectuurmodel af.

De IT4IT referentiearchitectuur doet precies dat: het legt een architectuur fundament voor de portfolio aan IT-beheersmiddelen die het IT bedrijf zelf gebruikt om continue de eigen bedrijfsvoering op het gebied van effectiviteit, snelheid, efficiency en veiligheid te kunnen waarborgen.

Lees de volledige case study voor IT4IT op de website van The Open Group.

Wat nu?

Voor veel organisaties is het besef dat het IT-landschap niet meer voldoet aan de eisen en wensen van nu een eerste stap naar een digitale transformatie en de inzet van de IT4IT ™ Reference Architecture-standaard kan een belangrijk instrument zijn om te zorgen dat deze transformatie slaagt. Download de whitepaper “Het fundament van de digitale transformatie”. Deze white paper geeft u duidelijkheid over wat IT4IT is, hoe u het kunt inzetten en wat de eerste stappen daarin zijn.

Reactie toevoegen