Development

Dit is een bijdrage van Eurofiber
Artificial Intelligence
Computer Analytics

Hoe data analytics, AI en robotisering bedrijven drastisch gaan veranderen

Ontdek de vier redenen om mee te surfen op de derde digitale golf van robotisering.

5 oktober 2022
Door: Eurofiber, partner

Ontdek de vier redenen om mee te surfen op de derde digitale golf van robotisering.

De angst zit hem in ‘unsupervised’ AI: de computer die data analyseert en op basis daarvan zelfstandig besluit een actie uit te voeren. Bijvoorbeeld een klant een mailtje sturen over een uitstaande offerte. Na de intrede van internet en de smartphone is de derde digitale golf echter niet meer weg te denken. Data analytics, artificial intelligence en robotisering gaan een steeds grotere impact hebben op ons leven en werken. Dan kunnen we ze maar beter omarmen – supervised waar het nodig is, unsupervised waar het kan. Er zijn belangrijke redenen voor.

1. De klant vraagt om gepersonaliseerde service

Het is mens eigen om het makkelijker te willen doen. Leveranciers van software voegen daarom slimme hulpjes toe – ‘wizards’ – die je stap voor stap helpen om je eigen robotje te configureren, al dan niet met AI-ondersteuning. Dit soort robotjes kunnen taken van je overnemen, zoals het nalopen van honderden facturen volgens een specifieke zoekopdracht. Het automatiseren van repeterende werkzaamheden geeft meer ruimte voor onze hoofdtaak: de klant bedienen. Hoe meer robots we voor ons laten werken, hoe meer waarde we kunnen toevoegen.

De druk om data analytics, AI en robots in te zetten, neemt toe. De zakelijke klant van vandaag vraagt om realtime en gepersonaliseerde informatie, en een zekere mate van geautomatiseerde selfservice. Als consument krijgt hij immers ook persoonlijke aanbiedingen, een digitale assistent van de klantenservice en op elk gewenst moment informatie over bijvoorbeeld de gebruikte MB’s of de opbrengst van de zonnepanelen. Deze manier van klantbenadering begint met: data.

2. Een datagedreven organisatie voegt waarde toe

We willen de hele klantreis met de klant optrekken door precies op het juiste moment de gewenste informatie of service aan te bieden. Marktonderzoek levert vooral globale en subjectieve informatie op, maar we willen zo dicht mogelijk op de klant zitten. Als bezoekers voor de tweede keer op de website komen, willen ze niet precies dezelfde informatie, maar specifiekere antwoorden. AI zorgt ervoor dat de verzamelde (anonieme) data worden gebruikt om gepersonaliseerde informatie aan de klant aan te bieden.

Klantervaring kunnen we steeds beter voorspellen dankzij data en data analytics. Als we meten wat de klantervaring is door een verband te leggen tussen deze klantervaring en alle mogelijke technologiecomponenten waaruit een dienst bestaat, zijn we in staat onze producten en diensten te optimaliseren. Ons eigen werk kunnen we steeds beter doen dankzij data en data analytics. Denk maar aan het voorspellen van eventuele storingen in ons netwerk, zodat we die kunnen oplossen voordat ze optreden. Hierdoor is het niet nodig om ‘overbodig’ preventief onderhoud te doen, dat wil zeggen zonder aanleiding.

Data analytics en AI zorgen voor service die de klant echt nodig heeft, ook wel true managed services genoemd. Het is een proactieve manier van handelen met alle aandacht voor de klantervaring. Wat ons betreft is het veel leuker om je energie te steken in passende diensten en producten dan in het oplossen van klachten. En dat begint met data.

3. Een strategie met data analytics opent nieuwe deuren

Datagedreven werken met vergaande automatisering begint met een visie. Hoe kunnen we data voor ons laten werken? Welk doel willen we ermee bereiken? Hoe kunnen we ons doel bereiken? Data analytics inzetten is een strategische keuze die de manier van werken in de hele organisatie beïnvloedt. En zonder data geen data analytics. De data moeten op orde zijn: compleet, van goede kwaliteit, op elk moment actueel en voor de hele organisatie beschikbaar. Een centraal team van dataverantwoordelijken bewaakt en faciliteert dit.

Data engineers zorgen voor een geïntegreerd IT-systeem, een veilige en flexibele dataarchitectuur, en de koppeling van verschillende databronnen. Ze verzamelen alle data zodat robotisering in de vorm van wizards mogelijk is. Zo kunnen medewerkers door de hele organisatie zelfstandig feitelijk onderbouwde besluiten nemen en handelingen verrichten op basis van data.

Data-analisten zorgen voor de belangrijke koppeling met de business in de vorm van analyses, modellen en dashboards. Het liefst geautomatiseerd, zodat de gebruikers zelf ook analyses kunnen doen en rapporten kunnen genereren. Daarvoor is alleen draagvlak als vanaf het begin samen wordt opgetrokken.

Data scientists zoeken interessante en nuttige bronnen van informatie, combineren data en ontwikkelen slimme algoritmes die voorspellingen doen en verklarende inzichten genereren. Een open, nieuwsgierige houding en creatief denken zijn belangrijk om nieuwe wegen te ontdekken en nieuwe verbanden te zien. Als wij bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woonwijken of geplande graafwerkzaamheden in kaart brengen, zouden we op basis van historische informatie kunnen voorspellen wat de kans is dat er storingen optreden, omdat kabels mogelijk worden doorgesneden.

AI zorgt met de hulp van algoritmes voor herkenning van patronen. Als je zelf invloed hebt op de parameters die worden meegenomen, spreken we van supervised. In unsupervised vorm ontdekt de software zelf de algoritmes, stuurt deze zelf bij, neemt autonoom beslissingen en onderneemt zelfstandig actie. Hiervoor heb je meer processingcapaciteit van zwaardere computers nodig.

4. Complexe uitdagingen hebben data analytics en AI nodig

Zoals gezegd beginnen data analytics en vergaande automatisering met een visie en een strategie. Met het verzamelen, vastleggen en benutten van informatie door deze om te zetten in wijsheid. Met het opbouwen van een onderzoekende cultuur en het aantrekken van goede mensen die nieuwsgierig zijn. Al deze bouwstenen samen vormen nog geen garantie voor succes! Het ontwikkelen van een datagedreven organisatie met geautomatiseerde processen vraagt een lange adem. Het is zelden mogelijk de hele omslag in één keer te maken. Begin daarom klein, met een of meer pilots, om te ontdekken waar de toegevoegde waarde zit. En doe dit vooral samen met de business om draagvlak te creëren.

Het is een overtuiging dat alles wat geautomatiseerd kan worden, geautomatiseerd zal worden. Zeker is dat data analytics een steeds grotere impact zal hebben. We zijn er ook stellig van overtuigd dat de noodzaak om artificial intelligence en robotisering in te zetten alleen maar groter wordt. Denk aan de roep om gepersonaliseerde en realtime informatie en geautomatiseerde ondersteuning bij onze dagelijkse taken, die alleen met data analytics en artificial intelligence beantwoord kan worden. Denk ook aan security en het bestrijden van cybercrime. Patronen van professionele hackers herkennen en voorspellen lukt alleen maar met data analytics en artificial intelligence.

Blik naar de toekomst

Binnen uiteenlopende bedrijven worden de mogelijkheden van AI en robotisering steeds meer ontdekt. Denk aan de eerder genoemde wizards en plug&play chatbots,- digitale assistentes van een klantenservice-. Denk aan virtual reality en digital twin – een virtuele representatie van een product met alle beschikbare parameters en historische gegevens om het product digitaal te modelleren. Ze zullen ons werk beter en makkelijker maken.

We zijn als mensheid onze planeet aan het consumeren. Onze enige redding is de bevolkings–toename een halt toe te roepen en meer wildgroei van onze natuur toe te laten. Die trend is gelukkig ingezet. Maar hoe moet het dan met de vergrijzing van onze bevolking? Robots kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Een belangrijke voorwaarde is dat er een digitaal-menselijke balans is met aandacht voor de ethiek.

De experimenten met supervised en unsupervised AI zullen de komende jaren doorzetten. Eenvoudige robotjes in de vorm van RPA (Robotic Process Automation) zijn al op de markt verkrijgbaar: klaar voor gebruik en voor redelijke kosten. In elke organisatie is het daardoor mogelijk om robots voor mensen te laten werken en de kracht van AI te ontdekken en te benutten.

Advies nodig?
Eurofiber is uw gesprekspartner, ook op het gebied van data analytics. Vanuit onze eigen ervaringen denken we graag mee om een datagedreven organisatie en samenwerking op te bouwen. Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek via +31 (0)30 242 89 93 of via info@eurofiber.com.

Reactie toevoegen