Development

Dit is een bijdrage van Eurofiber
Datamanagement
Data Analytics

4 tips om uw organisatie klaar te stomen voor data analytics

Het anders gebruiken van data kan bedrijven en organisaties helpen beter te presteren.

2 mei 2022
Door: Eurofiber, partner

Het anders gebruiken van data kan bedrijven en organisaties helpen beter te presteren.

Als we het gedrag van onze klanten eens zouden kunnen voorspellen! Als we zouden weten hoe we medewerkers nog efficiënter zouden kunnen inzetten! Dit is geen droom meer, maar werkelijkheid. Data hebben we allemaal en helpen ons om meer inzicht te krijgen en de dingen beter te doen.

Wat is data analytics?

Data analytics is het verzamelen van data, deze omzetten in informatie en die benutten voor een actie – bijvoorbeeld een beslissing nemen. Die actie of beslissing leidt tot verbetering van de interne processen of de externe dienstverlening. Data analytics voegt dus waarde toe. Er zijn verschillende vormen: in het ene geval gaat het om historische data, in het andere geval om een voorspelling van toekomstige data met de hulp van artificial intelligence. Het onderscheid is niet zo belangrijk. In de praktijk bestaan meerdere mengvormen, afhankelijk van de vraag.

Data analytics is deels een geautomatiseerd proces, maar de menselijke factor is net zo belangrijk. Het is de mens die met een verbetervraag komt. Het is de mens die weet welke informatie voor de analyse nodig is. En het is de mens die de beslissingen neemt en acties uitvoert. Het onderbuikgevoel wordt onderbouwd met feiten en dat is een sterke combinatie. Op alle niveaus in de organisatie heeft dit waarde, want overal worden zelfstandige besluiten genomen. Een mooi voorbeeld van een toepassing van data analytics bij Eurofiber is het combineren van geografische data met bedrijfsgegevens. We creëren inzicht in de potentie van bedrijfsterreinen en kunnen optimale aanlegroutes voor glasvezel berekenen. Hierdoor weten we welke klanten we een aansluiting kunnen aanbieden met een zo laag mogelijk aansluittarief.

Wat zijn de voordelen van data analytics?

Data-analyse heeft allerlei voordelen. Een onbestemd gevoel krijgt opeens erkenning op basis van feiten. De huidige gang van zaken wordt duidelijk en mensen gaan verbanden zien. Daardoor is het mogelijk om aanpassingen te doen, zodat de organisatie beter functioneert. Het resultaat: efficiëntere processen, betere kwaliteit, minder fouten en kosten, meer klantwaarde, betere bedrijfsresultaten en vaak een combinatie van dit alles.

In allerlei functies gaan medewerkers door data analytics anders tegen hun werk aankijken. Ze krijgen meer inzicht in de business. De verbeterstappen die in gang worden gezet, leveren extra werkplezier op. Een datagedreven aanpak kan de organisatie naar een hoger niveau tillen. Wel zijn er meerdere aandachtspunten om succes te bereiken.

1. Draagvlak op het hoogste niveau

De inzet van data analytics heeft alleen zin als het management hierachter staat. De vragen voor concrete data-analyses komen van sleutelmedewerkers uit de organisatie zelf, maar het is het management dat een professionele structuur organiseert om die analyses uit te voeren, te interpreteren en te vertalen in verbeteradviezen. Een Chief Data Officer in het managementteam stimuleert dit.

Een voorbeeld van zo’n vraag uit de organisatie is: ‘Hoe kan ik mijn offertes beter op nieuwe klantbehoeftes afstemmen?’. Het verzamelen van historische feiten, zoals eerdere orders, bestelfrequentie en contracttermijnen kunnen al veel inzicht geven waardoor toekomstige behoeftes voorspelbaar worden.

2. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

Een aparte afdeling met professionele en toegewijde data managers, data engineers en data-analisten/ consultants is een belangrijke voorwaarde om data analytics een volwaardige plek binnen de organisatie te geven. Samen zetten ze betrouwbare data om in waardevolle informatie. Dit centrale orgaan faciliteert, adviseert, beheert en bewaakt, zodat data-analyse niet ondersneeuwt onder de waan van de dag en de opgedane kennis behouden blijft.

De business zelf is verantwoordelijk voor het verzamelen en vastleggen van de data. De sleutelfunctionarissen zijn de opdrachtgevers voor een project met data analytics. Zij werken onder meer samen met de data-analisten in een tijdelijk projectteam om de juiste verbanden te leggen. De Scrum-methodiek leent zich goed voor het creatieve en lerende proces om in korte tijd gerichte stappen te zetten.

Door de nauwe samenwerking tussen business en dataspecialisten is een snel en goed resultaat al bijna een garantie. Bovendien leidt het advies van de data-analisten/consultants tot een soepele implementatie – er is immers al draagvlak. Eurofiber heeft naast de afdeling Data Analytics een aantal data stewards en kennishouders in de organisatie benoemd. Zij zijn cruciaal voor het bewaken van de datakwaliteit en het signaleren en implementeren van verbeteringen in de organisatie.

3. Betrouwbare data

Accountmanagers, operators en vele andere (after sales-)medewerkers in de organisatie leggen gegevens vast. Denk maar aan het invoeren van klantgegevens, het bestellen van materialen, het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden en het afhandelen van de financiële zaken. Het is belangrijk dat de gegevens volledig zijn om goede analyses uit te voeren, en in het juiste format staan om de processen te automatiseren. Het management heeft hierin een rol door mensen verantwoordelijk te maken en af te spreken welke informatie hoe wordt vastgelegd.

Bij Eurofiber is een minimaal kwaliteitsniveau vastgelegd in de individuele jaartargets van verantwoordelijken in de hele organisatie. De afdeling Data Analytics meet die kwaliteit en koppelt de bevindingen naar hen terug. Het spreekt voor zich dat de IT-infrastructuur eveneens invloed heeft op de kwaliteit van de data. Als er sprake is van één keten van geïntegreerde processen lukt het veel beter om alle relevante gegevens uit de business te halen die nodig zijn voor de analyse.

4. Een open cultuur

Er komen pas datagedreven vragen uit de organisatie als medewerkers zich verantwoordelijk houding helpt hierbij, maar ook een stuk doorzettingsvermogen. Want openstaan voor feedback op de huidige aanpak en stappen zetten in een nieuwe richting gaat niet vanzelf. Ook hierin kan het management stimuleren.

In een open cultuur is groei mogelijk. Betrek mensen in een vroeg stadium, luister naar hun inbreng en laat snel de waarde zien van nieuwe inzichten. Daar horen successen en tegenvallers bij, maar leer van beide! Samen bouwen aan een betere organisatie brengt in ieder geval veel positieve energie.

De volgende stap

Data analytics gaat een steeds grotere impact hebben op ons werk. Door de vernieuwende prestaties van artificial intelligence kunnen we op basis van verzamelde data steeds nauwkeurigere voorspellingen doen. En dat zal het functioneren van elke organisatie beïnvloeden: efficiënter, effectiever, leuker! Want repeterende werkzaamheden – denk maar aan een maandelijkse rapportage in een spreadsheet – gebeuren met data analytics geautomatiseerd. De mens kan zich met al zijn kennis en ervaring dan op het echte werk richten.

Wij zien in data analytics nieuwe kansen in de samenwerking met onze klanten en partners. Een voorbeeld: als wij inzicht krijgen in hoe onze klanten onze systemen benutten, kunnen wij advies geven om het gebruik te optimaliseren. Dit beïnvloedt onze contracten, onze dienstverlening en wellicht zelfs ons productportfolio. Het is wat ons betreft een wenselijke proactieve handelwijze om de veranderende markt steeds beter te bedienen.

Advies nodig?

Eurofiber is uw gesprekspartner, ook op het gebied van data analytics. Vanuit onze eigen ervaringen denken we graag mee om een datagedreven organisatie en samenwerking op te bouwen. Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek via +31 (0)30 242 89 93 of via info@eurofiber.com. Lees meer over data analytics in het eBook Data Analytics: een strategische keuze voor meer klantwaarde.

Reactie toevoegen