Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van DXC Technology ServiceNow Practice
IT beheer
Nieuwste versie van de IT4IT-standaard

Het is belangrijk om samenwerking tussen IT-teams te bevorderen

Nieuwste versie van de IT4IT-standaard helpt bij optimaliseren IT-keten.

16 januari 2023
Door: DXC Technology ServiceNow Practice, partner

Nieuwste versie van de IT4IT-standaard helpt bij optimaliseren IT-keten.

“Veel organisaties worstelen en vragen zich af hoe zij hun IT-organisatie het beste kunnen organiseren. Zowel de overheid als het bedrijfsleven willen hun IT slagvaardiger en wendbaarder maken tegen lagere kosten en tegelijkertijd risico’s verminderen. Hier biedt de nieuwste versie van de IT4IT-standaard van The Open Group uitkomst.” Dit zegt DevOps en IT4IT Architect Rob Akershoek van DXC Technology.

Bedrijven hebben verschillende uitdagingen en daarmee steeds meer componenten om te managen. Akershoek: “Veel organisaties zijn bezig met de herinrichting van de IT-functie, agile development, scaling modellen, DevOps en continuous delivery. Tegelijkertijd verplaatsen veel applicaties naar de Cloud zoals IaaS of SaaS-modellen en hebben zij te maken met veel verschillende leveranciers. Processen en tools zijn daardoor vaak gefragmenteerd. Bovendien ontstaan er in organisaties silo’s van development tot architectuur en van programmamanagement tot risk management. De uitdaging is om daar verbetering in te brengen.”

Hoewel er veel initiatieven zijn om het IT-voortbrengingsproces te verbeteren, zoals bijvoorbeeld CICD pipeline, Test automation, Security Operations, Self-serviceportaal of ketenmonitoring (AIOps), ontbreekt volgens Akershoek vaak de samenhang tussen al deze bouwblokken. En daar biedt IT4IT uitkomst. “IT4IT is de standaard voor het managen van de digitale organisatie. Het is eigenlijk een raamwerk dat antwoord geeft op vragen over hoe je een moderne IT-organisatie inricht en welke capabilities (en integraties) daarvoor nodig zijn. Organisaties gebruiken het als een blauwdruk om tot het stroomlijnen en automatiseren van de IT-processen te komen,” legt hij uit.  

Sneller, beter, goedkoper en veiliger

In oktober is versie 3.0 uitgekomen, die zich nog meer richt op de integrale keten, bestaande uit zeven IT-waardestromen. Akershoek legt uit: “Dat de IT-organisatie onder druk staat is niet nieuw. Maar wel nieuw is dat alles nu samen moet komen. Het moet sneller, goedkoper, veiliger en ook nog eens door een betere klantervaring te bieden. In plaats van het optimaliseren van deelgebieden is er daarom steeds meer aandacht voor het optimaliseren van de integrale IT-voortbrengingsketen om de gehele klantreis en klantervaring te verbeteren. Veel organisaties hebben zelf niet door dat er allemaal eilandjes zijn ontstaan. Elke business unit heeft bijvoorbeeld zijn eigen manier van werken en andere IT-hulpmiddelen gekozen. Dat moet worden doorbroken. Daar is in de nieuwe versie van IT4IT dan ook meer aandacht voor.”

Meestal wordt IT4IT ingezet als instrument om de huidige situatie in kaart te brengen en een gemeenschappelijk beeld te krijgen. “Dit is wat nodig is, hier ben ik en dit zijn de gaps, het geeft een analyse van de IT-waardestromen. Het is met name geschikt voor organisaties en bedrijven die steeds afhankelijker zijn geworden van goed functionerende IT om hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Naast bedrijven, zoals Rabobank en NN Group, krijgt IT4IT ook steeds meer aandacht in de publieke sector, zoals bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dergelijke organisaties hebben een complex applicatielandschap met veel verschillende IT-teams en leveranciers. IT4IT wordt gebruikt om de gehele IT-waardeketen over Development en Operations heen te optimaliseren”, zegt Akershoek.

IT4IT helpt om het maturity niveau van bedrijven naar een hoger niveau te tillen. “ING gebruikt IT4IT bijvoorbeeld in hun Agile- en DevOps-transformatie om te komen tot een standaard DesvOps-tooling blauwdruk. Daarmee willen zij meer taken automatiseren en samenwerking tussen de teams bevorderen. Shell heeft IT4IT gebruikt om wereldwijd tot een data-gestuurde IT-organisatie te komen, om het applicatielandschap te rationaliseren en significante kostenbesparingen te realiseren. NS zet zet IT4IT weer in als blauwdruk voor de IT-informatievoorziening. Het draait uiteindelijk altijd om het optimaliseren van de keten.”

Meer informatie over IT4IT: https://www.opengroup.org/it4it

1
Reacties
Jan van Bon, Stichting SURVUZ 19 januari 2023 19:52

Samenwerking is inderdaad cruciaal om uit de complexiteitsval te komen. Ik nodig iedereen uit om op 26 januari in Den Haag of 2 februari in Amersfoort deel te nemen aan de kennisbijeenkomsten voor de overheid "Tussen & Binnen", waarin een supereenvoudige oplossing voor samenwerking en interoperabiliteit centraal staat, in lijn met het nieuwe Dienstverleningsconcept van de NORA - de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur.

Reactie toevoegen