Management

Dit is een bijdrage van Crystalloids
Cloud
customer dataplatform

Migratie naar de cloud biedt kansen

Alles wat er beschikbaar is in de cloud is gelijk beschikbaar

25 juli 2022
Door: Crystalloids, partner

Alles wat er beschikbaar is in de cloud is gelijk beschikbaar

Er zijn twee manieren waarop organisaties hun IT-infrastructuur regelen: on-premise of in de cloud. Tot een aantal jaren geleden was on-premise de meest gebruikte IT-infrastructuur benadering.

Organisaties hadden servers waarop hun applicaties draaiden en een gekwalificeerde IT-specialist beheerde de servers. De meeste bedrijven hadden op locatie enkele servers of hadden deze in grote datacenters ondergebracht. Het onderhouden van deze IT-infrastructuur brengt hoge kosten met zich mee. Veel organisaties begonnen de voordelen van het hosten van IT-infrastructuur op de cloud te zien en bevinden zich op dit moment in verschillende fases van hun migratietraject naar de cloud. Crystalloids ondersteunt organisaties in alle fases van deze migratietrajecten met de ontwikkeling van enterprise data platforms in  Google Cloud.

Kostenbesparing

Een van de grootste redenen waarom organisaties hun IT-infrastructuur onderbrengen in de cloud is om kosten te verlagen. Een van de voordelen van de cloud is dat IT-resources makkelijk op maat te maken zijn voor de unieke bedrijfsbehoeften. Op deze manier wordt er nooit meer uitgegeven dan nodig is. Capaciteitsbehoeften hoeven niet van te voren meer te worden ingeschat en kunnen direct worden aangepast.

Een wendbare organisatie

Wendbaarheid wordt steeds belangrijker voor iedere organisatie die opereert in de moderne economie. Concurrentie ligt constant op de loer en markten veranderen snel. Daarom is het belangrijk om toegang te hebben tot flexibele, on-demand IT-resources. Alles wat er beschikbaar is in de cloud is gelijk beschikbaar. Vroeger moest je als organisatie vaak weken wachten op hardware-componenten of installaties van bepaalde software. Nu is dat binnen een paar klikken geregeld.

De invloed van cloud migratie naar de cloud op applicaties

Het migreren van IT-infrastructuur naar de cloud heeft een grote invloed op de diverse software die er binnen een bedrijf gebruikt wordt. Het is niet altijd mogelijk om bestaande applicaties te blijven gebruiken. Dit is vaak het geval bij on-premise applicaties. Andere applicaties kunnen wel gebruikt worden, maar moeten worden aangepast om te kunnen communiceren met de cloud. 

De invloed van cloud migratie op data

Veel organisaties hebben te maken met een bulk aan slechte en versnipperde informatie. Bijvoorbeeld, verschillende versies van hetzelfde bestand of inconsistente data uit verschillende systemen van klanten. Daarom is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat over moet naar de cloud en en wat vernietigd kan worden. Daarna is het zaak dat data op een centrale plek wordt opgeslagen en dat er optimalisaties plaatsvinden waardoor je als organisatie meerwaarde uit je data kunt halen. Het ontwikkelen van een datastrategie kan je hierbij helpen. Wil je meer inzicht krijgen in jouw situatie? Meld je dan aan voor de gratis workshop van Crystalloids over datastrategie

Het cloud-migratieproces

De exacte roadmap voor een migratie naar de cloud hangt af van de complexiteit van de omgeving waar de organisatie mee te maken heeft, maar in grote lijnen ziet het gemiddelde migratieproces naar de cloud er als volgt uit:

Het plannen van de migratie

Voordat het migratietraject in gang kan worden gezet, is het belangrijk dat duidelijk is wat de redenen voor migratie zijn en wat de beste strategie is. Daarom is het belangrijk om de huidige omgeving en de applicaties en hun specificaties die hierop draaien eerst in kaart te brengen en te bepalen wat de beste migratie strategie is.

Het kiezen van de juiste cloud omgeving

Nu er inzicht in de omgeving is kan de organisatie zich verdiepen in het cloud model dat het wil adopteren. Hiervoor is het noodzakelijk om te onderzoeken welk model, public cloud, hybrid cloud en welke aanbieder, Google Cloud Platform, Azure of AWS het beste voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften. 

Het migreren van de applicaties

Als de migratie nauwkeurig gepland is, verloopt de migratie meestal probleemloos. Sommige applicaties zullen moeten worden vervangen, andere moeten worden aangepast. Weer andere applicaties zullen opnieuw gebouwd moeten worden omdat ze alleen on-premise werken, of omdat de cloud nieuwe mogelijkheden schept. Dit is bijvoorbeeld het geval bij marketing automation. De cloud maakt het mogelijk om native applicaties te bouwen zoals een enterprise dataplatform zodat je als organisatie meer waarde kunt halen uit je data. Crystalloids voert audits uit en geeft advies hierover in iedere stap van het cloud migratieproces.

De 5R migratie strategieën 

Bij het kiezen van een migratiestrategie wordt er vaak gewerkt met de 5R benadering van Gartner ten aanzien van het migreren van applicaties: 

Rehosting: De stack wordt opgetild en verplaatst naar de cloud. Een exacte kopie van de huidige omgeving wordt getransporteerd zonder dat er uitgebreide veranderingen worden doorgevoerd. Deze strategie wordt vaak gebruikt door bedrijven die geen langetermijnstrategie hebben voor de inzet van geavanceerde cloudmogelijkheden. 

Replatforming: Een variatie op rehosting. Hierbij worden verdere aanpassingen verricht om het landschap voor de cloud te optimaliseren. Ook bij replatforming verandert er niets aan de kern architectuur van de applicaties. Deze strategie is van toepassing op organisaties die vertrouwen in de cloud willen krijgen en op zoek zijn naar zaken als verbeterde systeemprestaties.

Repurchasing: Hierbij wordt data verplaatst naar een nieuw cloud-native product. Meestal een SaaS-platform. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de huidige CRM naar Salesforce. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat medewerkers wellicht getraind moeten worden op gebruik te kunnen maken van nieuwe platforms. Toch is repurchasing meestal de meest kosteneffectieve oplossing als er sprake is van verouderde applicaties.

Refactoring/rearchitecting: Bij refactoring worden applicaties helemaal opnieuw opgebouwd. Deze benadering wordt gebruikt als er cloud mogelijkheden benut moeten worden die niet beschikbaar zijn in de huidige omgeving en de applicatie hierop niet is toegerust. Denk aan het automatisch schalen in de cloud en serverless computing. Refactoring is de doorgaans de duurste optie, maar ook de meest toekomstbestendige.

Retaining: In sommige specifieke situatie is het nog niet mogelijk om een bepaalde applicatie naar de cloud te migreren. Bijvoorbeeld omdat er om nalevingsredenen geen data van een bepaalde locatie naar de cloud gemigreerd mag worden. In dat geval kan migratie naar de cloud beter worden uitgesteld. 

 

Reactie toevoegen