Innovatie & Strategie

Dit is een bijdrage van Commvault
Datamanagement
IoT_Network

Wat is het Internet of Things? Data – en veel ook!

De verwachting is dat er in 2020 meer dan 50 miljard apparaten met het internet verbonden zijn

18 april 2019
Door: Commvault, partner

De verwachting is dat er in 2020 meer dan 50 miljard apparaten met het internet verbonden zijn

En die genereren samen een hoop data. Maar waar wordt het opgeslagen en hoe wordt al die data beschermd? 

Zowel IDC en Gartner hebben in diverse publicaties voorspeld dat de IoT-markt in 2020 en de daaropvolgende jaren explosief gaat groeien. Hoewel de prognoses van het aantal slimme en verbonden apparaten soms van elkaar afwijken, is iedereen het ermee eens dat er volgend jaar tientallen miljarden nieuwe apparaten een verbinding met bedrijfsnetwerken en het internet zoeken. De opslag en beveiliging van IoT-data zijn daarbij twee belangrijke aandachtspunten.

Vanwege de uiteenlopende aard van IoT-toepassingen en het brede scala aan sectoren die deze technologie gebruikt, kunnen er letterlijk overal ter wereld IoT-apparaten worden aangetroffen. Van slimme energiemeters in woningen tot sensoren die om de nek van koeien hangen en de boer laten weten dat het tijd is om te melken. Wat IoT-apparaten betreft zijn er geen grenzen aan de toepassingen en gebruikslocaties.

Centraal versus edge

Het gebruik van IoT-apparaten op uiteenlopende locaties stelt de IT-afdelingen van deze bedrijven echter voor serieuze problemen qua verwerking, het beheer en de beveiliging van de data die door deze apparatuur wordt gegenereerd. Traditionele IT-benaderingen vertalen zich vaak niet goed naar IoT-omgevingen. Dat betekent dat traditionele, centraal beheerde netwerken moeten worden herzien. In discussies over het IoT valt dan ook steeds vaker de term edge computing. Deze technologie maakt het mogelijk om bergen aan data beheren buiten de grenzen van traditionele bedrijfsnetwerken.

De beveiliging blijft echter een belangrijk punt van aandacht. Hoewel de cloud kan voorzien in de flexibiliteit en rekenkracht die nodig zijn voor het patchen van IoT-apparatuur, blijft het moeilijk om het enorme aantal verbonden kwetsbare apparaten te patchen. Simpel gezegd: hoe groter het netwerk, des te meer potentiële ingangspunten voor hackers.

Onvoorspelbare datastromen

Het is bijzonder lastig om de benodigde opslagcapaciteit te voorspellen en in te richten. Echter, IoT-apparaten genereren meestal ongestructureerde data die op eenvoudige wijze in public clouds kan worden opgeslagen. Alle grote cloud providers bieden betaalbare en schaalbare opslagsystemen aan die gebruikmaken van object storage-technologie. Ze voorzien in snelle netwerken en brengen geen kosten in rekening voor de aanlevering van data. Public clouds vormen daarmee een ideale locatie voor het onderbrengen en verwerken van de grote volumes aan IoT-data die bedrijven genereren.

De public cloud heeft echter meer te bieden dan dat. Cloud service providers (CSP’s) hebben hun productaanbod uitgebreid met tools voor big data-analyse die het mogelijk maken om grote volumes aan ongestructureerde data te verwerken. Bedrijven kunnen daarmee uiterst schaalbare AI- en machine learning-toepassingen ontwikkelen waarmee ze data efficiënter kunnen verwerken dan mogelijk is in een private datacenter.

Bergen aan sensordata

Bij IoT-apparatuur denkt men vaak aan losstaande, op afstand beheerde en ingebouwde voorzieningen zoals bewakingscamera’s, maar dat is niet altijd het geval. Veel bedrijven beschikken over gedistribueerde omgevingen met een of meer servers die in filialen zijn opgesteld voor het bewaken van de toegang tot gebouwen, het meten van omgevingscondities en het uitvoeren van andere bedrijfsmatige taken. Het IoT omvat daarmee een wirwar van apparaten die op talloze fysieke locaties data kunnen genereren, opslaan en verwerken.

Gedistribueerde data is informatie die buiten het bedrijfsdatacenter of -netwerk wordt gegenereerd. De term edge wordt steeds vaker gebruikt als beschrijving voor ICT- en databeheertaken die buiten de primaire datacenters worden uitgevoerd. Hoewel edge computing al jarenlang bestaat, kenmerken de huidige ontwikkelingen op het gebied van het IoT en edge computing zich door de enorme datavolumes die binnen secundaire datacenterlocaties worden gegenereerd.

Moderne uitdagingen

En dat alles stelt IT-afdelingen voor nieuwe uitdagingen. Zij moeten ervoor zorgen dat alle data op de juiste manier wordt beveiligd, verzameld en verwerkt. De meeste IT-afdelingen zijn eraan gewend dat zij precies weten waar hun data zich bevindt. Het IoT maakt het veel moeilijker om alle data die zij in huis hebben te beheren. En gezien de enorme waarde die IoT-data kan hebben, is het zeer belangrijk om die data op te kunnen vragen, dat die data 100% betrouwbaar is en dat er bescherming wordt geboden tegen pogingen om met die informatie te knoeien.

Toch moeten we deze problemen niet als onoverkomelijk zien. Het IoT zorgt voor een ingrijpende verandering in de manier waarop bedrijven nadenken over hun bedrijfs- en IT-strategie. Bedrijven die op koers weten te blijven en in staat zijn om problemen rond het fysieke beheer en de beveiliging van data op te lossen, plukken daar echter de nodige vruchten van.

Reactie toevoegen