Management

Dit is een bijdrage van Belastingdienst
Carriere
Belastingdienst

“Vanuit de organisatie zijn wij echt aan het pionieren”

Werken bij de Belastingdienst

16 december 2022
Door: Belastingdienst, partner

Werken bij de Belastingdienst

Zéger is Data Steward, een functie die één jaar bestaat binnen het Ministerie van Financiën waar ook de Belastingdienst onder valt. “Tijdens een voetbalwedstrijd zorgt een steward er met zachte hand voor dat iedereen zich aan de regels houdt. Ik doe dat met betrekking tot de regels over datakwaliteit en -logistiek”, vertelt hij. 

Het Ministerie van Financiën telt 33.000 ambtenaren die werken in zo’n 30 dienstonderdelen, hoofddirecties en directies. “In de loop van de tijd zijn eilanden van databeheer ontstaan. Door de verscherpte eisen over data privacy door de Autoriteit Persoonsgegevens zullen we meer moeten samenwerken op het gebied van datahuishouding”, legt Zéger uit.

Vanuit een gemeenschappelijke visie op datamanagement zijn er daarom in het afgelopen jaar 25 data stewards aangesteld, zowel afkomstig van eigen kweek als van buiten. Zéger is heel blij met de aandacht voor datamanagement en de diversiteit in samenstelling van de nieuwe Data Stewards van het Ministerie van Financiën. “Vanuit de organisatie zijn we echt aan het aan het pionieren. In 2015 hebben we een InnovatieLab opgezet om ervaring op te doen met datamanagement in de praktijk. Belangrijke lessen zijn: eenvoud leidt tot meer acceptatie, review geeft meer eigenaarschap en verandering vraagt veel meer tijd”, vertelt hij.  

Buiten de muren kijken

Dat er veel aandacht is voor datamanagement is een understatement. Op een bijeenkomst van de Innovatie Community heeft Zéger een bijdrage mogen leveren over de data veranderaanpak. De belangrijkste boodschap is dat innovatie van datamanagement niet gaat over techniek maar op welke wijze mensen bereid zijn om data standaards in te voeren.

Onder de hashtag #voordeoogstvanmorgen verzamelt Zéger bovendien ervaringsverhalen met het zwaartepunt op best practices over datamanagement. “We kunnen veel leren van succesvolle en minder succesvolle praktijkverhalen uit het verleden van het ministerie en van verhalen buiten het Ministerie van Financiën. Daarom hebben mijn collega’s en ik onlangs Dag van de Metadata 2022 georganiseerd. Het thema van de dag was hoe de business kan profiteren van excellent metadatabeheer. Sprekers van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Data Crossroads hebben praktijkverhalen gedeeld over data stewardship en data management.”

Begrip & aandacht

Zéger maakt ook deel uit van Vier de Verschillen, het inclusiviteitsnetwerk voor medewerkers met een psychische of lichamelijke kwetsbaarheid. “Ik vind het fantastisch dat de Belastingdienst dit netwerk van meer dan 1100 leden mogelijk maakt met een jaarlijks financiële bijdrage en inzet van uren van medewerkers. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Want voor de werkgever helpt het dat medewerkers het naar hun zin hebben. Daardoor is er minder verzuim. Alles heeft te maken met begrip en aandacht”, legt hij uit.

De Belastingdienst is onderdeel van de Rijksoverheid. De organisatie valt onder het ministerie van Financiën.
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Ook betekenisvolle impact maken?  Kijk voor meer informatie en vacatures op werken.belastingdienst.nl.

Reactie toevoegen