Innovatie & Strategie

Carriere
Uw nieuwe baan

Uw nieuwe baan

Nieuwe banen zullen bestaan uit dermate complexe handmatige handelingen of esthetisch hoogstaande bezigheden dat een machine ze (voorlopig althans) niet kan overnemen.

© Shutterstock
6 december 2017

In de discussie of robots in de (zeer) nabije toekomst ons werk overbodig maken, worden regelmatig toekomstverkenningen gepubliceerd met nieuwe mogelijke banen. Want in alle afgelopen industriële revoluties zijn er altijd banen verdwenen en nieuwe banen bijgekomen. In een van die verkenningen werd positief gesproken over nieuwe banen, zoals het aanleveren van AI-patronen aan computers, het voeden van informatie aan computers en het onderhouden van de hard- en software van computers. Wow, een robot vraagt om hulp. En mensen poetsen ’m op of voeden ’m met nieuwe stukken van apparaten.

Realitycheck: dit zijn dus géén nieuwe banen. Dit is de wereld op z’n kop. 

Over de robots kunnen we een aantal zaken vaststellen. Ten eerste zullen veel robots onherkenbaar zijn, en in ons digitale netwerk bestaan als zelflerende en zichzelf evaluerende routines. Wellicht communiceren ze zelfs op een wijze die wij niet (meer) herkennen. Ten tweede hebben dergelijke zelflerende robots geen mensen nodig voor hun informatietoevoer, behalve de camera en de audio van je smartphone, computer of ander (digitaal) apparaat. Ten derde is inmiddels aangetoond dat robots zichzelf kunnen repliceren, dus ook daar is ‘straks’ bijna geen mensenhand meer voor nodig. En ten vierde, jazeker, zal er ook een categorie van robots ontstaan die heel erg op mensen lijken; van een afstandje bijna niet meer van ‘echt’ te onderscheiden. 

Dat levert een heel nieuw domein van ethische vraagstukken op. Het recentelijk verschenen rapport over robots in de seksindustrie is wat dat betreft verplichte kost. Het geeft een doorkijkje naar wat er nu al technologisch mogelijk is; naar hoe mensen zich nu al instellen op interactie met een machine. Omdat deze industrie zo groot en wereldomvattend is, dwars door alle culturele barrières heen, zou het niet verbazen als juist uit deze sector diverse ‘bijzondere’ innovaties voortkomen die robots met een ‘aantrekkelijke’ mens-machine-interface helpen ontwikkelen. 

De nieuwe banen van de toekomst? Stap één is het verdwijnen van lagere administratieve functies. Stap twee het verdwijnen van hogere kennisfuncties. In de digitale wereld is immers (bijna) alle informatie opzoekbaar en analyseerbaar. Er kan een veel beter advies worden geformuleerd dan een menselijke expert kan bedenken.

We houden tijd over. Nieuwe banen zullen bestaan uit dermate complexe handmatige handelingen of esthetisch hoogstaande bezigheden dat een machine ze (voorlopig althans) niet kan overnemen. Denk aan kunst, het installeren van een boiler of het geven van een sportmassage. Er komen banen die betekenis geven aan al die nieuwe informatie; mensen die met innovaties verschillende vakgebieden koppelen om tot nieuwe producten en diensten te komen; tussenpersonen die mensen en organisaties ondersteunen die minder digitaal vaardig zijn. Er ontstaat nieuw recht. Er zijn banen die helpen een nieuw stelsel met het basisinkomen te organiseren; mensen die de zee schoon maken, ontboste gebieden weer herstellen en andere materialen vinden waardoor we de volgende Earth Overshoot Day kunnen voorkomen…

Hm, volgens mij is er voorlopig nog genoeg te doen! Toch?

Reactie toevoegen