Beheer

Infrastructuur
Leve de overheids-sysadmin

Leve de overheids-SysAdmin!

De IT-beheerder bij de overheid is - vaak met beperkte middelen en mensen - een rots in de branding voor zijn collega’s en de burgers en bedrijven die van de overheid afhankelijk zijn.

© CCO/Pixabay Nietjuh
26 juli 2019

Luisterend naar de ervaringen van het achttal beheerders van IT-omgevingen in diverse overheidsorganisaties is de diversiteit aan vraagstukken waar zij zich vanuit hun werk mee moeten bezighouden een belangrijke rode draad.

Zo kwamen hardware- en software gerelateerde troubleshooting, bruggen bouwen met andere interne afdelingen, afspraken maken met (internationale) leveranciers en luisteren naar eindgebruikers ter sprake.

Maar ook apps laten bouwen en goedkeuren, draagvlak organiseren voor veranderingen, IT-securitybeleid bepalen en invoeren en aanscherpen van aanbestedingscriteria voor raamcontracten zijn taken waar de SysAdmin bij een overheidsinstantie mee geconfronteerd kan worden. En dat met name om hun oorspronkelijke taak mogelijk te maken: het dagelijks beheer van de IT-omgeving. En om het vooroordeel nog maar eens te weerleggen: relaxen is er voor de SysAdmin bij de overheid niet bij.

De rol van de SysAdmin binnen overheidsorganisaties is zo divers omdat de organisaties zelf bijzonder in beweging zijn. Elke organisatie hanteert relevante vraagstukken op zijn eigen manier. Waar de ene organisatie veel jonge medewerkers aantrekt en daar met een BYOD-beleid op inspeelt, blijkt voor andere organisaties juist het Choose Your Own Device-model effectiever. De ene overheidsorganisatie maakt al gebruik van zelfgebouwde apps die vanuit de eigen app-store beschikbaar zijn, terwijl anderen daar nog maar net naar aan het kijken zijn.

Erg verschillend wordt naar het fenomeen cloud gekeken. Economisch gezien lijkt het een no-brainer, maar door het opsplitsen van de investerings- en de onderhoudskosten kan het uiteindelijke kostenplaatje anders uitpakken. Bovendien is niet voor iedereen het prijskaartje leidend, omdat in de race naar de laagste kosten alleen de grootste spelers overblijven. Want is er nog voldoende controle als je als kleine overheidsorganisatie voor je infrastructuur volledig van een grote internationale partij afhankelijk bent?

De rol van de SysAdmin binnen overheidsorganisaties is zo divers omdat de organisaties zelf bijzonder in beweging zijn.

Met de grote diversiteit aan taken en posities op de digitaliseringscurve zijn de behoeften van de gesprekspartners opvallend eenduidig. Vereisten aan IT-oplossingen zijn eenvoud van gebruik, flexibele ondersteuning van de eigen processen en ingebakken beveiliging, waar de eindgebruiker zo weinig mogelijk hinder van ondervindt tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden.

Veel respect dus voor de IT-beheerder bij de overheid. Die met vaak beperkte middelen en mensen een rots in de branding is voor zijn collega’s en de burgers en bedrijven die van de overheid afhankelijk zijn. Die hun organisatie digitaler maken om ons beter van dienst te kunnen zijn. Leve de overheids-SysAdmin!

Op deze internationale SysAdmin dag - en alle andere dagen van het jaar.

Reactie toevoegen