Innovatie & Strategie

Carriere
Innovatie:  Vergeet de 'zachte' kant niet

Innovatie: Vergeet de 'zachte' kant niet

Technologische ontwikkelingen, product- en procesinnovatie en marktinnovatie zijn mooie kansen om organisatiedoelen te realiseren, maar geen doel op zich.

29 juli 2020

In 2019 is gemiddeld 14,5 procent van de omzet geïnvesteerd in Research & Development (R&D), zo blijkt uit ons onderzoek onder Limburgse bedrijven. Mooie cijfers, maar tegelijkertijd een grote valkuil. Volgens Hoogleraar Strategisch Management en Innovatie Henk Volberda blijken R&D-investeringen goed te zijn voor 25 procent van het innovatiesucces. De overige 75 procent van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie, oftewel niet-technologische factoren.

Durf te investeren in sociale innovatie

Organisaties die sociale innovatie serieus nemen hebben een innovatievermogen dat 31 procent hoger is dan gemiddeld. Bovendien zijn ze beter in staat om nieuwe klanten aan te trekken (+17%), hebben ze meer tevreden medewerkers (+12%), een hogere omzet (+16%) en maken ze meer winst (+13%). Uit de nieuwe jaarlijkse Erasmus Concurrentie en Innovatiemonitor onder 11.000 bedrijven, in opdracht van het Nederlandse Centrum voor Sociale Innovatie, blijkt dat er voorgaande jaren weliswaar flink meer geïnvesteerd in sociale innovatie (een stijging van 12,8 procent ten opzichte van 2008/2009), maar volgens Volberda is het nog steeds onvoldoende.

Voor veel bedrijven is het routine om met R&D volledig te focussen op de ‘harde’ innovatie: technologische ontwikkelingen, product- en procesinnovatie en marktinnovatie. Om de slagingskans van de innovatie te vergroten, zal je als organisatie moeten erkennen dat er zaken gaan veranderen binnen je organisatie en moet je verandermanagement bovenaan de agenda zetten. Investeer in flexibele en hoogwaardige organisatievormen en dynamisch leidinggeven. Dit is waar de twee werelden, harde en zachte innovatie, elkaar ontmoeten.

Innoveren doe je samen

Innoveren vergt tijd en is geen makkelijke opgave. Goede innovatie past bij de kern van jouw organisatie. Waar moet je op letten als je start met een innovatietraject? Je begint met nadenken over je visie, missie en kernwaarden, maar ook over je doelen en dromen. Wanneer de focus en richting is bepaald, is het belangrijk om na te denken over de rol van je medewerkers. Nieuwe technologieën hebben een grote impact op de mens en in hun dagelijks werk. Dit zorgt er soms voor dat er hele nieuwe kennis of vaardigheden nodig zijn. Uiteindelijk wil je dat je medewerkers zich veilig voelen om te mogen innoveren. Want innoveren doe je samen.

Communicatie is onmisbaar

Goede innovatie en verandering beginnen met leiders die duidelijk richting geven en goed communiceren. Voor sociale innovatie is het een uitdaging om ruimte te creëren waarin obstakels, kansen en mogelijkheden worden opgemerkt en besproken. Hoe jij als organisatie omgaat met samenwerking, communicatie op de werkvloer, bedrijfsvoering en beleid, heeft invloed op het eindresultaat.

Het moge duidelijk zijn dat innovatie veel meer is dan investeren in R&D. Technologische ontwikkelingen, product- en procesinnovatie en marktinnovatie zijn mooie kansen om organisatiedoelen te realiseren, maar geen doel op zich. Tenslotte wil je dat jouw innovatieve ideeën resulteren in waarde voor je klant en waarde voor het bedrijf. Zorg voor structuur, focus en neem de gehele organisatie in je plannen, want de mens is een cruciale factor in het slagingspercentage van een (innovatie)project. 

Reactie toevoegen