Beheer

Security
Accepteren van voorwaarden

GDPR en de groene vinkjes

De groei aan applicaties waar burgers onnadenkend voorwaarden accepteren, doet ons belanden in een wereld waarbij meer en meer van ons dagelijks handelen openbaar wordt.

© CCO / Pixabay Rawpixel
29 november 2017

Het lijkt nog ver, maar vanaf mei volgend jaar moet de door Brussel geïnitieerde verordening General Data Protection Regulation (GDPR) – in het Nederlands ook wel bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – worden gehandhaafd.

De verordening is een vervanging van de data­beschermingsrichtlijn uit 1995. Een richtlijn die dus uit de prehistorie stamt voor eenieder die met zijn informatie­drager via het internet communiceert. Kijkende naar de evenementenkalenders van verschillende partijen kan worden geconstateerd dat er bijna dagelijks een of meerdere bijeenkomsten aan dit onderwerp worden gewijd, zowel voor bedrijven als overheden. De vraag is: wie is er binnen de overheid reeds klaar voor?

Principes liegen er niet om

Met de introductie van de GDPR komt er namelijk nogal wat op ons af. De principes die de GDPR dragen, liegen er niet om. Zaken als transparantie rond gegevensverwerking, doel- en bewaarbeperking, juistheid van gegevens en integriteit zijn maar een paar principes waaraan moet worden voldaan. Het is tot op heden al een grote opgave geweest om hieraan te voldoen, laat staan in een tijdperk van digitale transformatie waarin we zijn beland.

Naast de opgave die de GDPR met zich meebrengt, komen er ook andere uitdagingen op de overheid af die parallel een plek moeten krijgen. Denk aan de introductie van cloud- en data-analyticsoplossingen voor een betere en veilige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Wat bij vele bijeenkomsten opvalt, is dat de ‘wat is het’-vraag nog vooropstaat terwijl mei 2018 steeds sneller in het vizier komt. Prioriteit is dus nu om het bewustzijn van medewerkers over de implicaties van de richtlijn sterk te vergroten; bewustzijn rond privacy­regelgeving, achterliggende processen en technologie.

Groene vinkjes

Naast al deze zaken, die goed moeten worden ingeregeld, moet ook het beleid rondom de algemene voorwaarden omtrent het gebruik van applicaties tegen het licht worden gehouden. Een groene vink is meestal gauw gezet en voor je het weet, ziet bijvoorbeeld je buurman via de app of je al dan niet muziek aan het luisteren bent en waar je je begeeft. De schat aan prachtige applicaties die de komende jaren vanuit Californië over ons heen zullen worden gestrooid en waar burgers gretig miljarden groene vinkjes bij zullen zetten om die te gebruiken, doet ons belanden in een wereld waarbij meer en meer van ons dagelijks handelen openbaar wordt.

De vraag is: hoe de richtlijnen rond GDPR staande te houden? Overheden worden in de toekomst voor hun dienstverlening en toezicht­houdende functie in grotere mate afhankelijk van data van derden. Waar staan gegevens opgeslagen? Op welke informatiedrager? Wie is de eigenaar? Wie heeft toestemming gegeven voor gebruik? Hoe staat het met bewaar­beperkingen? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waar 24/7 inzicht in dient te bestaan. Voorwaar een opgave van formaat.

Reactie toevoegen