Innovatie & Strategie

Security
Samenwerking

Eendracht is daadkracht

Serieuze stappen zetten op het gebied van cybersecurity vergt intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

handen © Shutterstock
3 mei 2022

Terwijl ik deze column schrijf, trekken de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne voorbij op het scherm. Wat daar plaatsvindt leidt tot een onverwacht sterke en wereldwijde samenwerking om dit geweld te veroordelen, tegen te gaan én te voorkomen. Ook op het gebied van innovatie in cybersecurity wordt de behoefte aan samenwerking nu nog sterker gevoeld.

Om de hele publiek-private innovatieketen van cybersecurity beter te laten samenwerken is vorig jaar het samenwerkingsplatform dcypher opgericht. De digitale transitie verloopt zeer snel en de daarvoor noodzakelijke digitale veiligheid vereist constante vernieuwing van cybersecurity-oplossingen. Zowel in techniek als in gedragsinterventies, beleidsmaatregelen en governance-structuren.

Kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid moeten intensief met elkaar optrekken, om zo te komen tot meer kennis, meer cyberspecialisten en meer economische bedrijvigheid. Elke individuele partij, organisatie en autoriteit heeft zijn eigen mogelijkheden, maar ook zijn eigen beperkingen. Geen van deze partijen is in staat de problemen volledig onafhankelijk van de andere partijen op te lossen. Daarom is meer samenwerking nodig, over de hele cybersecurity-innovatieketen.

Die samenwerking komt echter niet vanzelf. Er zijn veel initiatieven om awareness te verhogen en veiliger gedrag te stimuleren. De media besteden veel aandacht aan ransomware. Er is duidelijk interesse in de gevolgen van kunstmatige intelligentie, blockchain en kwantum op onze digitale veiligheid. We hebben internationaal een uitstekende kennispositie en werken met concepten als triple-helix en de gouden driehoek. Iedereen is het eens dat cybersecurity chefsache zou moeten zijn – en toch werken mensen en organisaties niet vanzelfsprekend samen.

Voor écht effectief samenwerken is een verandering vereist van aanpak en gedrag bij alle betrokken partijen. We zullen allemaal rekening moeten houden met elkaars vaak verschillende positie, perspectieven en belangen. En we moeten elkaar soms ook wat willen gunnen, voor het grotere geheel. Het gaat erom een scherpe, gezamenlijke ambitie te formuleren en die vervolgens waar te maken.

We hebben elkaar nodig voor cybersecurity innovatie. De vraag is of de situatie in Oekraïne, ook op het gebied van digitalisering en cybersecurity, een gamechanger zal zijn in samenwerking, ook in ons digitale domein. De omvang en impact van wat daar gebeurt, onder andere in termen van strategische autonomie van Nederland en Europa, vereist in ieder geval meer dan alleen uitspraken en intenties. Laten we daar dus met z’n allen de schouders onder zetten.

dypher

dcypher bevordert duurzame samenwerking onder meer door diverse roadmaps en nationale programma’s op te zetten, waar veiligheid, financiële instrumenten, eigendomsrechten, aansturing en (overheids)beleid allemaal gericht zijn op het bewerkstelligen van optimale samenwerking. Dat is noodzakelijk, maar niet voldoende: het blijft uiteindelijk mensenwerk in al die innovatieprocessen. dcypher nodigt je dan ook graag uit deel te nemen, o.a. via de laagdrempelige communities voor kennismaking, kennisdeling en kenniscreatie. Meer informatie vind je op dcypher.nl

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (april 2022). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, zie dan de inhoudsopgave.

Reactie toevoegen