Stemmen: ICT prominenter dan ooit, maar onvoldoende concreet

10 september 2012

Bijna alle politieke partijen gaan in hun programma’s in op thema’s als betere bescherming van de privacy van burgers, de bestrijding van cybercrime, een meldpunt voor datalekken, netneutraliteit, ACTA, en open data. De Piratenpartij wil ICT inzetten om een directere vorm van democratie te realiseren, D66 wil op alle niveaus met een ICT-oplossing bestuurders kiezen, van burgemeesters tot de president van de EU. De PvdA, GroenLinks en de Piratenpartij willen ICT gebruiken om de overheid transparanter en doelmatiger te maken. De 50PlusPartij denkt de komende regeringsperiode de ambtenarenpopulatie met een kwart terug te kunnen brengen door de winst die met ‘vergevordere automatisering’ is of wordt bereikt.

Meerderheid voor meer bevoegdheden privacyautoriteit

De brede overeenstemming over open data in het overheidsdomein en het hergebruik ervan door derden is opvallend in de programma’s. Er lijkt zich ook een meerderheid af te tekenen voor een onafhankelijke privacyautoriteit, die meer bevoegdheden en mogelijkheden om sancties op te leggen moet krijgen. Enkele partijen zijn voorstander van een zogeheten ‘privacy impact analyse’ die voorafgaand aan nieuwe wetten en regelgeving moet worden uitgevoerd. Volgens veel partijen moeten systemen de privacy van burgers garanderen door de wijze waarop deze systemen zijn ontworpen (privacy by design). De bescherming van privacy mag niet afhangen van de bereidheid van de gebruikers van de systemen om de privacy van burgers te respecteren.

Meer van hetzelfde

Het plan van D66 om te investeren in snelle netwerken, zodat Nederland de hoogste netwerksnelheden ter wereld kan bieden, is opvallend en concreet. Maar voor de overheid ziet de partij vooral een faciliterende rol, meer dan een financierende. Veel partijen willen het bestaande topsectoren beleid voortzetten of intensiveren. De PvdA wil het MKB-innovatiefonds verdrievoudigen, de ChristenUnie wil het fonds verdubbelen en ook het CDA wil meer ruimte voor starters en MKB in het innovatiebeleid. De SP ziet in ICT een grote kans voor innovatie en denkt bijvoorbeeld concreet aan technologie in te zetten om auto’s en treinen veilig dichter op elkaar te laten rijden om de weg- en spoorcapaciteit beter te benutten. Belangwekkend is het voorstel van de Piratenpartij om alle software die met publiek geld wordt ontwikkeld, open source te maken en iedereen ter beschikking te stellen.

Uitdaging voor ICT-sector

Samen met de al genoemde vernieuwingsplannen op het gebied en e-democratie, is dat wat er aan concrete ICT-plannen in de partijprogramma’s staat. En dat valt toch tegen. Een mooie uitdaging voor de Nederlandse ICT-sector voor de volgende verkiezingen: Overtuig  de politieke partijen van de mogelijkheden die ICT biedt om als samenleving stappen vooruit te zetten.   

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!