Development

Software-ontwikkeling

Start-ups in IT

16 november 2015

Webchair: Telepresence voor afwezige scholieren

Webchair levert een aangepaste videoconferencingomgeving voor kinderen die langdurig van school wegblijven vanwege medische klachten of sociaalpsychologische problemen. Wat het bedrijf als innovator typeert is dat het zich op nieuwe uitdagingen richt als de oude uitdaging business-as-usual dreigt te worden.

Voor WebChair gebeurde dat rond 2012, toen de toenmalige oplossing voor kinderen die vanwege lichamelijk problemen thuis zitten mede dankzij adoptie door het KPN Mooiste Contact Fonds een algemeen erkende oplossing was geworden. Webchair verlegde in reactie daarop zijn aandacht naar leerlingen met sociaal-emotionele problematiek.

“Dat is een veel complexer uitdaging omdat die vaak veel langduriger niet naar school gaan dan kinderen met een lichamelijke klacht”, zegt oprichter-CEO Eugenia Vissers-Mangana. “In Nederland speelt dat bij zo’n 10.000 ­kinderen, maar in Europa heb je het dan over een kwart miljoen kinderen. Dat is een enorme verspilling van kansen. Daar willen wij met Webchair iets aan doen.”

Thuisblijven is een waardevolle manier om deze kinderen sociaal-emotioneel veiligheid te bieden. Maar de prijs die ze voor die veiligheid betalen is isolement, en een achterstand voor wat betreft het onderwijs. Beide problemen blijken deels te ondervangen door gebruik te maken van telepresence-oplossingen, zo wees een pilot uit die Webchair opzette bij een tiental scholen voor regulier- en speciaal onderwijs, zowel primair als voortgezet. Daaruit kwam naar voren dat kwaliteit van het beeld en geluid erg belangrijk zijn om het gevoel van aanwezigheid te creëren. Met een simple Skype-verbinding bereik je dat onvoldoende. De WebChair kreeg daarom een hoogwaardige camera die ook nog kan ronddraaien. Het thuiszittende kind bedient deze camera met z’n laptop en volgt en hoort zo iedereen in de klas. Hij kan er bijvoorbeeld mee ­inzoomen op het bord.

De harde kern van de onderneming bestaat naast Vissers-Mangana zelf uit drie medewerkers die zich bezighouden met implementatie en de begeleiding van ouders, scholen en leerlingen. Op dit moment bestaat de klantenkring van Webchair uit vijf samenwerkingsverbanden, waarbij in totaal 400 scholen zijn aangesloten. Als belangrijkste doel voor de komende jaren noemt Vissers-Mangana niet een omzet- of winstdoelstelling, maar het binnen vijf jaar bereiken van 21.000 thuiszitters in Europa.

Zou Webchair een ander bedrijf geweest zijn als er niet een vrouw maar een man aan de leiding had gestaan? Vissers-Mangana: “Daar zou ik zelf geen antwoord op kunnen geven.” De focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen wellicht? Vissers-Mangana: “Ik denk dat er steeds meer mannen zijn die ook empathisch zijn. Bovendien vind ik winst maken ook noodzakelijk om impact te kunnen maken; een maatschappelijk verantwoord project dat geen winst weet te maken is inherent kwetsbaar en afhankelijk van liefdadigheid, daarom stuur ik wel degelijk sterk op rendabiliteit.”

MonetDB Solutions: In de slag op de databasemarkt

Het businessmodel van MonetDB Solutions, een spin-off van het Amsterdamse Centrum Wiskunde & Informatica, is niet de verkoop van de Monet database-software maar het ­leveren van diensten daaromheen, zegt Ying Zhang, mede-oprichter, manager research, product manager, operations manager en ook een beetje sales manager van MonetDB Solutions. “Dat kan advies zijn, maar ook het in opdracht ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, die ook weer open source is.”

Zhang, of ‘Jennie’ voor collega’s, is behalve manager ook de enige vrouw in het team. Collegiaal contact met andere vrouwen zegt ze nauwelijks te missen, … alhoewel: “Een tijdje terug hadden we hier een vrouw aan het werk, op basis van een internship. Dat vond ik wel heel gezellig, maar voor mij stond in dat contact toch wel voorop dat ze uitstekend werk leverde.”

Doorpratend over vrouwen in hightech vertelt Zhang, met onmiskenbaar enthousiasme, dat onder de sollicitanten op een recente vacature bij MonetDB solutions veel goed ­gekwalificeerde vrouwen zaten. “De eerste selectie van kandidaten die we voor een gesprek zouden oproepen maakten we puur op kennis en vaardigheden zoals die uit de cv’s bleken. In die selectie zaten bijna evenveel vrouwen als mannen.” Of het jammer is dat de keuze uiteindelijk op een man viel? “Dat er voorlopig geen nieuwe vrouwelijke collega’s bij het team komen, is jammer voor mij persoonlijk. Maar sollicitanten worden uitsluitend geselecteerd op basis van hun skill-set. Voor MonetDB Solutions zijn we ­allemaal blij met de nieuwe collega’s.”

Als voorbeeld van een toepassing waarin ­MonetDB echt kan schitteren noemt Zhang Lofar en SKA die deze zomer besloten ­MonetDB in te gaan zetten voor het matchen van gelijktijdige radiotelescopische waarnemingen over de volledige noordelijke hemisfeer. Signalen van letterlijk miljarden sterren en sterrenstelsels moeten daarvoor worden gematcht met eerdere waarnemingen in de database.

Op de vraag hoe MonetDB zich van SAP’s Hana of Oracle TimesTen denkt te onderscheiden noemt Zhang snelheid, kostprijs en klantvriendelijkheid. Over de snelheid van MonetDB wil ze echter geen stellige ­uitspraken doen. “De performance hangt af van veel verschillende factoren. Daarom noemen wij eigenlijk nooit getallen. We zien het liefste dat gebruikers het zelf uitproberen”, stelt ze met een onderkoelde glimlach.

Dat de kostprijs laag is, heeft uiteraard alles te maken met het opensourcekarakter van MonetDB; niet alleen een gratis gebruiks­licentie maar ook gedetailleerde open documentatie, waardoor gebruikers niet voor elk technisch wissewasje een appel hoeven te doen op de leverancier of een van diens duur betaalde adviespartners. Zhang: “Wij zien gebruikers heel veel zelf doen. Wij worden pas ingeschakeld als het echt ingewikkeld wordt. Vandaar dat we met een klein bedrijf van vier medewerkers en vier afroep-specialisten een paar deuren verder op de gang bij het CWI groot genoeg zijn om onze snelgroeiende ­gebruikersgemeenschap te bedienen.”

En die klantvriendelijkheid? “Ja, we zijn een klein bedrijf. Dus elke afzonderlijke klant is voor ons belangrijk. Daar komt bij dat we met open source werken, dus van een vendor lock-in kan geen sprake zijn. Voor ons een ander als we het niet goed en snel doen.”

Smart Signs Solutions: wegwijzer binnenshuis

Smart Signs Solutions levert een internet-of-things (IoT) oplossing voor gepersonaliseerde indoor wayfinding en toewijzing van werk- en vergaderruimten. Het bedrijf richt zich daarbij nadrukkelijk op high-end toepassingen die ­beduidend verder gaan dan een route-appje voor gebouwen.

Op de site van de Twentse start-up staan allerhande filmpjes waarbij bezoekers door gebouwen worden geleid aan de hand van gelikte ­dynamische LCD-bewegwijzering die zich ‘slim’ aanpast aan de informatiebehoefte van de passanten van dat moment. Op de vraag of dat met een smartphone-app niet goedkoper kan, gaat oprichter-CEO Maria Lijding met onmiskenbare gretigheid in. “Goedkoper zeker. Ja, de displays en de sensortechnologie die wij ­gebruiken is prijzig, al wordt ze wel snel goedkoper. Maar belangrijker dan de kostprijs lijkt mij de effectiviteit. Onze oplossing op ­basis van tagging en/of i-beacons is veel nauwkeuriger dan wat je met wifi-plaatsbepaling kunt bereiken. Bovendien mag je er niet van uitgaan dat de hele doelgroep zin heeft of in staat is een wayfinding-app op z’n telefoon te installeren. Onderzoek wijst uit dat juist de mensen die het meest gebaat zijn bij route- en afspraakbegeleidende informatie meestal het minst tech savy zijn. In ziekenhuizen bijvoorbeeld blijkt zo’n smartphone-systeem ­uiteindelijk maar zo’n 4 procent van de ­bezoekerspopulatie daadwerkelijk te bereiken en te helpen.

Inmiddels zijn diverse ziekenhuizen, waar ­onder het Emma Kinderziekenhuis, de Alzheimer-afdeling van het VUmc en het Jeroen Bosch-ziekenhuis gevoelig gebleken voor deze argumenten. Maar Smart Signs wil breder zijn dan de zorgsector en tunede zijn aanbod ook voor toepassing in de zakelijke omgeving.

Naast de indoor navigatie biedt Smart Signs ook een oplossing voor het optimaliseren van het gebruik van flexwerkplekken. In de praktijk blijkt namelijk dat veel gebruikers daarbij zogeheten ‘strandstoel-gedrag’ vertonen. ­Omdat ze geen zin hebben de wisselwerkplek waaraan ze gehecht zijn op te geven laten ze als ze weg gaan hun colbert en een stapeltje paperassen achter. Plaatsbepalingtechnologie kan dat gedrag helpen terugdringen, waardoor de gebruiksgraad van de werkplekken soms wel met tien procent of meer verbetert. Ook gebruik van vergaderruimten is met dynamische toewijzing efficiënter te maken, claimt Smart Signs.

Inmiddels is de Smart Signs-technologie, die Lijding in het verlengde van een onderzoek aan de TU Twente ontwikkelde, in gebruik bij een stuk of tien zakelijke klanten, waaronder energiebedrijf Enexis, het provinciehuis ­Limburg en het Ministerie van BZK.

Op de vraag of Smart Signs een ander bedrijf zou zijn geweest als er geen vrouw maar een man aan het hoofd zou hebben gestaan reageert Lijding verbaasd. “Hoe zo? Ik zou niet weten waarom.” Ja, vooroordelen is ze wel ­tegengekomen, zonder dat dat problemen ­opleverde overigens. In tegendeel. “We hebben erg hard gelachen toen een klant die een verkoper en de directeur van ons verwachtte, mij voor de verkoper aanzag en de duidelijk jonge mannelijke salesmedewerker voor ceo hield.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!