Software zorgt voor eerlijke verdeling bandbreedte

8 juli 1999
De meeste gebruikers klagen steen en been over
het gebrek aan bandbreedte. Het netwerk
raakt vaak verstopt door communicatie
met een lage prioriteit. Nieuwe software
kan hieraan iets te doen.
De beheerders van netwerken worden geconfronteerd met een aantal problemen die allemaal zijn terug te voeren op een verkeerd gebruik van de beschikbare bandbreedte. Als gevolg daarvan komt belangrijke informatie soms niet snel genoeg door een netwerk wat negatieve gevolgen kan hebben.
Tot voor kort hadden beheerders weinig andere mogelijkheden, dan gebruikers te vragen het netwerk zo min mogelijk te belasten. Sinds kort kan hiervoor speciale software worden gebruikt. Deze programmatuur is in staat het verkeer over het netwerk in goede banen te leiden, waarbij bepaalde informatiestromen voorrang krijgen boven andere.
Met behulp van deze technieken
kan de beschikbare – beperkte – bandbreedte zo efficiënt mogelijk worden verdeeld onder de diverse gebruikers.
De software treedt op als een soort verkeersagent binnen het netwerk. De gebruiker mag zelf instellen welk dataverkeer de hoogste prioriteit heeft, waarna die berichten het snelst over het netwerk worden gestuurd. Informatie met een lage prioriteit komt een tijdje ’in de wachtkamer’
te staan.

Wan-beheer
De problemen treden niet zozeer op binnen lokale netwerken. Deze hebben vaak een bandbreedte van 100 Mb per seconde, wat voor het meeste netwerkverkeer voldoende is. Pas als een paar Lan’s worden gekoppeld tot een Wide Area Network (Wan) begint de ellende. De verbindingsstukken tussen de lokale netten hebben vaak een beperkte bandbreedte.
Dat kan komen doordat een kiesverbinding via de telefoon wordt gebruikt, met een bandbreedte van zo’n 64 Kb per seconde. Het is uiteraard mogelijk om een huurlijn met grotere capaciteit te nemen, maar de kosten daarvan zijn hoog. Bedrijven hikken vaak aan tegen de meerkosten die zijn verbonden aan een grotere bandbreedte.
Met behulp van de juiste software kan veel ellende worden voorkomen. Inmiddels is er een tiental bedrijven die dergelijke programmatuur op de markt brengt, zij het voorlopig alleen in kleine deelsegmenten van de markt.

Filevorming
De pakketten zijn afkomstig van jonge softwarebedrijven die zich op deze specifieke problemen richten. Daarnaast houden ook aanbieders van netwerkproducten zich met deze problematiek bezig. Voorbeelden van de laatste categorie zijn Extreme Networks en Altheon Websystems, beide fabrikant van netwerkswitches. Zij hebben hun hardware voorzien van een mechanisme waarmee langskomende berichten kunnen worden gesorteerd op prioriteit. Op basis daarvan worden de data in een bepaalde volgorde het netwerk opgestuurd.
Wanneer een netwerk te veel gegevens in een keer moet verstouwen, is sprake van filevorming. Dit kan uren, soms zelfs dagen aanhouden. Alleen al uit kostenoogpunt is dat hoogst ongewenst.
„Bandbreedte is een duur goed, vooral in Europa”, meent Stan Schatt, onderzoeker bij Giga Information Group. De Europese telecomaanbieders hanteren tarieven die soms wel tienmaal zo hoog zijn als die in de Verenigde Staten.
„Bedrijven zien dat hun Wan-infrastructuur met het jaar groeit en maken zich bezorgd over de kosten die aan die groei zijn verbonden. Ze hebben weinig zin om steeds maar weer nieuwe netwerkapparatuur en communicatielijnen bij te kopen. De sterkste groei treedt op, wanneer een bedrijf besluit via Internet actief te worden”, aldus Schatt.
Todd Krautkremer, vice-president van softwarebedrijf Packeteer, kan daarover meepraten: „Internet zorgt voor een explosie van de vraag naar bandbreedte. Daarbij gaat het niet alleen om contacten met mensen van buitenaf, zoals klanten en toeleveranciers, ook de eigen medewerkers surfen doorlopend op het net. Soms heeft dat direct met het werk maken, maar heel vaak ook niet.”

Overstroming
De communicatieverbindingen dreigen dicht te slibben door de grote hoeveelheden informatie die er doorheen worden geperst. Internet wordt steeds meer een deel van alledaagse toepassingen, denk alleen maar aan Windows 98 dat op veel PC’s draait. Dat besturingssysteem maakt het wel heel makkelijk om een beroep te doen op Internet.
Soms zijn het niet eens de gebruikers zelf die zorgen voor het overstromen van het netwerk, maar ligt het aan externe factoren. Bijvoorbeeld de push-technologie, waarbij via Internet continu berichten worden verstuurd. Veel gebruikers hebben een aansluiting op Pointcast, waarmee ze op ieder moment van de dag worden voorzien van nieuws en informatie.
„Die gegevensstromen kunnen een netwerk volkomen lam leggen”, zegt Krautkremer. „Vaak zijn de bedrijven zich niet eens van zo’n situatie bewust. We hebben wel meegemaakt dat een netwerkbeheerder met de hand op zijn hart durfde te zeggen dat Pointcast bij hem geen rol speelde. We zijn toen gaan meten en wat bleek? Op piekmomenten werd bijna de helft van de beschikbare bandbreedte, ongezien, opgeslokt door Pointcast-verkeer. Ook het samen spelen van een spel via Internet is zo’n onzichtbare bandbreedtevernietiger.”
Het pakket Packetshaper van Packeteer is in staat de ’handtekening’ van een gegevensstroom te herkennen. Daardoor wordt duidelijk om wat voor dataverkeer het gaat. Aan ieder type gegevensstroom kan een prioriteit worden gekoppeld. Krautkremer: „Dat kan statisch gebeuren, maar ook dynamisch. Je zegt bijvoorbeeld: data van SAP R/3 krijgen altijd de helft van de beschikbare bandbreedte. Gegevens van Pointcast mogen alleen over het netwerk heen als er geen R/3-verkeer is en spelinformatie wordt altijd geweerd.”

Methoden
Packeteer maakt gebruik van een techniek die TCP rate control wordt genoemd. Daarbij wordt per gegevenspakketje bepaald of en wanneer het over het netwerk mag worden gestuurd. Andere aanbieders passen een soort elektronische ’wachtkamer’ toe. Hele bestanden worden dan tijdelijk op schijf opgeslagen, tot het moment waarop ze in hun geheel kunnen worden verzonden.
Volgens Packeteer is hun methode fijnmaziger en kan deze beter inspelen op mogelijke bandbreedteproblemen. Schatt van Giga Information Group is wat minder stellig. „Beide methoden hebben hun voors en tegens en in doorsnee ontlopen ze elkaar niet veel.”
Het gebruik van deze beheersoftware heeft al problemen helpen oplossen. Zoals in het geval van Checkpoint Software, die ooit begon in een klein bedrijvencentrum voor startende ondernemers. Oprichter Steve Barnett van Checkpoint: „We hadden een datalijn met een bandbreedte van 128 Kbps. Deze werd door ons gedeeld met drie andere bedrijfjes. We hadden de afspraak dat ieder een kwart van de kosten voor zijn rekening zou nemen. We hadden het idee, dat we niet kregen waarvoor we wel betaalden en uit metingen bleek dat een van de bedrijven geregeld meer dan de helft van de lijn in beslag nam. Gemiddeld kregen wij niet meer dan
10 procent van de bandbreedte. We hebben toen bij alle vier firma’s ons eigen beheerpakket Floodgate geïnstalleerd en toen kregen we waar we recht op hadden.”

Automatisering Gids • ETE/RAK • 09-07-’99
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!